Νέο σχέδιο για την κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση μη Κύπριων επιχειρηματιών/επενδυτών

Νέο σχέδιο για την κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση μη Κύπριων επιχειρηματιών/επενδυτών

 


 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες της εθνικής οικονομίας και την ανάγκη υποστήριξης της από ξένες επενδύσεις, εκπόνησε στις 24.5.2013 το Σχέδιο για την κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση μη Κύπριων επιχειρηματιών/ επενδυτών, το οποίο αναθεώρησε στις 19.3.2014.

Σύμφωνα με σημερινή επίσημη ανακοίνωση, το Υπουργείο Εσωτερικών, κατόπιν αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Σχεδίου και μετά από διαβούλευση με το Υπουργείο Οικονομικών, υπέβαλε πρόταση  στο Υπουργικό Συμβούλιο για την περαιτέρω αναθεώρηση των οικονομικών κριτηρίων καθώς και των άλλων όρων και προϋποθέσεων του Σχεδίου, η οποία εγκρίθηκε στη συνεδρία του Υπουργικού ημερ. 13.9.2016.

Το νέο Σχέδιο συνάδει με τον βασικό στόχο της οικονομικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι η περαιτέρω ενθάρρυνση άμεσων ξένων επενδύσεων και η προσέλκυση φυσικών προσώπων υψηλής εισοδηματικής στάθμης για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση τους στην Κύπρο. Συνεπώς, εμπεριέχει συγκεκριμένα κίνητρα, όρους και προϋποθέσεις αλλά και διαδικασίες ελέγχου, ώστε να αποτρέπεται η κατάχρηση.

Στο νέο Σχέδιο εισάγονται κριτήρια επένδυσης σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων, αλλά καταργούνται τα προηγούμενα κριτήρια της επένδυσης σε κρατικά ομόλογα και σε καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες. Επίσης, το κριτήριο της παραχώρησης υπηκοότητας σε επενδυτές που έχουν υποστεί απομείωση καταθέσεων λόγω των μέτρων που εφαρμόσθηκαν μετά τις 15 Μαρτίου 2013 δεν υφίσταται πλέον. Ακόμη, στο νέο Σχέδιο εισάγονται προϋποθέσεις παραμονής για τους αιτούντες επενδυτές και τα μέλη της οικογένειας τους, καθώς και διατάξεις για την παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας στους γονείς των επενδυτών.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια του υφιστάμενου Σχεδίου ημερομηνίας 19.3.2014 θα εξεταστούν στη βάση των διατάξεων του εν λόγω Σχεδίου, εκτός και αν οι αιτούντες/ επενδυτές επιθυμούν να αποσύρουν την αίτηση τους και να την υποβάλουν εκ νέου στη βάση του νέου Σχεδίου. Επίσης, σημειώνεται ότι για την περίοδο μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2016 θα ισχύουν και τα δύο Σχέδια και ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να υποβάλει αίτηση στη βάση οποιουδήποτε εκ των δύο Σχεδίων.

Για περαιτέρω πληροφορίες για το νέο Σχέδιο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών http://www.moi.gov.cy


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα