Νέο σχέδιο πρόσληψης μακροχρόνια ανέργων

Νέο σχέδιο πρόσληψης μακροχρόνια ανέργων


Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα «Σχέδιο Εργοδότησης μακροχρόνια ανέργων» με συνολικό προϋπολογισμό €7.300.000, το οποίο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η έγκριση του σχεδίου εμπίπτει στις προσπάθειας της Κυβέρνησης για την άμβλυνση του προβλήματος της ανεργίας. Η προκήρυξη του Σχεδίου θα πραγματοποιηθεί  στις 20 Ιουλίου 2015.

Το Σχέδιο προνοεί για την παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις ή και εργοδότες- αυτοεργοδοτούμενα άτομα για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχο, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο.

Στόχος είναι η τοποθέτηση 1.200 μακροχρόνια ανέργων σε θέσεις εργασίας με καταβολή του 60% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου  και απευθύνεται σε οποιανδήποτε επιχείρηση που επιθυμεί να εργοδοτήσει υπαλλήλους από τους εγγεγραμμένους μακροχρόνια άνεργους στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης .Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους δέκα μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για απασχόληση του επιδοτούμενου για δύο επιπρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα