Να ληφθούν μέτρα για σταθεροποίηση των τιμών των ακινήτων

Να ληφθούν μέτρα για σταθεροποίηση των τιμών των ακινήτων

  • Του Γιώργου Μαυρέα, Εγγεγραμμένου Εκτιμητή B.Ba. (RE), Σπόνσορα Συνδέσμου Προώθησης Ανάπτυξης Ακινήτων

 Οι τιμές των ακινήτων κατά γενική ομολογία, με τις συνεχείς μειώσεις, έφτασαν, θα μπορούσε να πει κάποιος, σε ένα λογικό επίπεδο.

Με αυτά τα δεδομένα, είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα, για να σταθεροποιηθούν οι τιμές και να μην συνεχιστεί η κατρακύλα τους.

Και το λέμε αυτό, γιατί αν όλες οι τράπεζες προχωρήσουν άμεσα με την εκποίηση των ενυπόθηκων ακινήτων, τότε οι τιμές θα κατρακυλήσουν και οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες.

Συγκεκριμένα, αν αφεθούν τα πράγματα και συνεχιστεί η κατρακύλα αυτό σημαίνει ότι οι εξασφαλίσεις των τραπεζών θα μειωθούν και θα απαιτηθούν επιπρόσθετα κεφάλαια τα οποία σήμερα δεν υπάρχουν. Και το λέμε αυτό, γιατί είναι σίγουρο ότι δεν αντέχει ο Κύπριος άλλες φορολογίες για να δοθούν τα αναγκαία χρήματα στις τράπεζες. Όσον αφορά τους δανειολήπτες περαιτέρω πτώση στις τιμές των ακινήτων εξυπακούει οικονομική καταστροφή, γιατί μετά την αναγκαστική πώληση τους θα συνεχίζουν να χρωστούν ένα μεγάλο οικονομικό ποσό.

Με όλα αυτά τα αρνητικά στοιχεία και για να μην πάμε σε παράλογα επίπεδα τιμών, κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν άμεσα μέτρα, για να συγκρατηθούν οι τιμές.

Παραθέτουμε στη συνέχεια κάποια από τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν:

  • Τα ακίνητα τα οποία θα οδηγήσουν σε αναγκαστικές πωλήσεις, πρέπει να διατίθενται προς πώληση, μετά από ορθολογιστική μελέτη και όχι να διατεθούν μαζικά στην αγορά. Με δυο λόγια, πρέπει να δούμε τι σηκώνει η αγορά και να διοχετεύονται σ’ αυτή με μέτρο.
  • Να γίνεται με διαφάνεια η διαδικασία της αναγκαστικής πώλησης, μετά από ενημέρωση του δημοπράτη.
  • Ο δημοπράτης να είναι ανεξάρτητο πρόσωπο και να μην έχει σχέση με τον ιδιοκτήτη ή την τράπεζα.
  • Να προωθείται με το σωστό τρόπο η ενημέρωση του κοινού. Για παράδειγμα, να δημιουργηθεί μια ειδική ιστοσελίδα στην οποία να διαφημίζονται όλα τα προς πώληση ακίνητα.
  • Η επιφυλαχθείσα τιμή της δημοπρασίας να καθορίζεται από δύο ανεξάρτητους εκτιμητές.

 


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα