Ξανά ενώπιον του Ανωτάτου οι 16 αναφορές του ΠτΔ

Ξανά ενώπιον του Ανωτάτου οι 16 αναφορές του ΠτΔ


 

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα βρεθούν εκ νέου τη Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου, οι 16 αναφορές που καταχωρήθηκαν εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας στα νομοθετήματα που ψήφισε η Ολομέλεια της προηγούμενης Βουλής στην τελευταία συνεδρία της στις 14 Απριλίου.

Κατά την τελευταία ακροαματική διαδικασία τον περασμένο Ιούνιο, η πλήρης Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου αποφάσισε να εξετάσει με σειρά προτεραιότητας τις 16 αναφορές και όρισε τη 10η Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι, για περαιτέρω οδηγίες και ορισμό των ακροάσεων στη βάση της σειράς προτεραιότητας που συμφωνήθηκε, μετά από εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Το Δικαστήριο είχε, επίσης, καθορίσει και το χρόνο υποβολής των γραπτών αγορεύσεων των δύο πλευρών, με το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας Κώστα Κληρίδη να χαρακτηρίζει τις χρονικές προθεσμίες που δόθηκαν για τις γραπτές αγορεύσεις, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της διαδικασίας, ως ικανοποιητικές.

Ο κ. Κληρίδης είχε δηλώσει επίσης ότι η διαδικασία μπορεί να παίρνει πολύ χρόνο “αλλά υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν. Υπάρχουν δύσκολα θέματα, τα οποία πρέπει να μελετηθούν και να τεθούν κάτω γραπτώς”.

Στόχος, όπως είχε αναφέρει, είναι στις 10 Οκτωβρίου που είναι ορισμένη η νέα συνεδρία της Ολομέλειας του Ανωτάτου να βρίσκονται εντός των φακέλων των αναφορών όλες οι γραπτές αγορεύσεις.

Ακολούθως, όπως είπε, “θα δοθεί η αναγκαία προτεραιότητα εντός των επόμενων μερικών ημερών ελπίζω” για ορισμό των ακροάσεων κάποιων εκ των αναφορών “που έχουμε θέσει ως προτεραιότητα εντός σύντομου χρονικού διαστήματος για να επιφυλαχθεί η απόφαση”.

Ο κ. Κληρίδης είπε, επίσης, ότι σε κάποιες από τις αναφορές “εγείρονται κοινά νομικά – συνταγματικά θέματα και ένα μεγάλο μέρος της απόφασης θα είναι το ίδιο σε όλες”, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι θα δοθούν ξεχωριστές γνωματεύσεις για την κάθε μια αναφορά.

Οι αναφορές θα εξεταστούν με την πιο κάτω σειρά προτεραιότητας:

1) Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016

2) Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.

3) Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016

4) Ο περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016

5) Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμος του 2016

6) Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016

7) Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016

8) Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016

9) Ο περί του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016

10) Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016

11) Ο περί Ασυμβίβαστου προς την Άσκηση Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016,

12) Ο περί Ποινικού Κώδικα (Αρ. 3) Νόμος του 2016

13) Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016

14) Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016

15) Ο περί της Ρύθμισης Αναδιαρθρώσεων Πιστωτικών Διευκολύνσεων Νόμος του 2016

16) Ο περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα