Ξανά στη Βουλή τα νομοσχέδια μεταρρύθμισης του δημοσίου

Ξανά στη Βουλή τα νομοσχέδια μεταρρύθμισης του δημοσίου

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά τη σημερινή του συνεδρία τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς που αφορούν τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, τα οποία και επανακατατέθηκαν στη Βουλή.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας του Υπουργικού, ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση αποτελεί υψίστη προτεραιότητα για αυτή την Κυβέρνηση.

Είπε ακόμη ότι σε πέντε νομοσχέδια έγιναν κάποιες «πρόσθετες, όχι σημαντικές αλλαγές» για βελτίωση τους αλλά και την καλύτερη πρακτική εφαρμογή τους.

Το αρχικό πακέτο των 6 μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων είχε κατατεθεί ενώπιον της Βουλής τον Αύγουστο του 2015, ενώ μετά από απαίτηση του Σώματος τα νομοσχέδια επανεξετάστηκαν λεπτομερώς.

Μετά από συζητήσεις και γνωματεύσεις επιβεβαιώθηκε ότι συνταγματικά κωλύματα, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, παρουσίαζαν μόνο οι κανονισμοί που αφορούσαν την ποσόστωση στο σύστημα αξιολόγησης.

Ακολούθησε μακρύς και λεπτομερής κοινωνικός διάλογος με τις κύριες συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, κατά τη διάρκεια του οποίου λήφθηκαν υπόψη και οι δικές τους ευαισθησίες, σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη.

Όπως είπε ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, από το πακέτο των 6 μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων, το νομοσχέδιο που αφορούσε την κινητικότητα παραμένει ως είναι κατατεθειμένο στη Βουλή από τον Αύγουστο του 2015, δεδομένου ότι δεν προέκυψαν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις από τη Νομική Υπηρεσία.

Ο κ. Πετρίδης είπε ακόμη ότι το Υπουργικό εξουσιοδότησε σήμερα τον Υπουργό Οικονομικών να αποσύρει το νομοσχέδιο που αφορά την αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων από τη Βουλή, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας για συνταγματικά κωλύματα, όμως σύμφωνα με τον Υφυπουργό, το νομοσχέδιο αυτό δεν έχει σχέση με το πακέτο των μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων.

Στις δηλώσεις του ο κ. Πετρίδης είπε εξάλλου ότι ενόψει της αξιολόγησης κλιμακίου τεχνοκρατών της Κομισιόν και της ΕΚΤ, που φτάνουν στην Κύπρο στις 26 Σεπτεμβρίου, «η Κυβέρνηση, το κράτος, η χώρα είναι σημαντικό να τηρούν τις δεσμεύεις που αναλαμβάνουν έναντι της ΕΕ».

Είπε εξάλλου ότι η μεταρρύθμιση διαδραματίζει μεγάλο ρόλο και για την πορεία των δημοσίων οικονομικών, ενώ το νομοσχέδιο για το κρατικό μισθολόγιο θα διαδραματίσει ρόλο στην προσπάθεια για αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα.

Για τα υπόλοιπα νομοσχέδια είπε ότι «αν θέλουμε να αλλάξει η δημόσια υπηρεσία, θα πρέπει να περάσουν». Είπε ακόμη ότι έχουν ενσωματωθεί πολλές απόψεις στα νομοσχέδια ενώ «πρόκειται για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση».

Αν δεν προχωρήσει η μεταρρύθμιση «θα είναι ένα σινιάλο ότι δεν θέλουμε να αλλάξει το σύστημα» είπε, τόνισε όμως ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία και είναι σημαντικό να περάσει αυτό το πακέτο.

Όσον αφορά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τα κόμματα στις 13 Σεπτεμβρίου για να συζητηθεί, μεταξύ άλλων και η μεταρρύθμιση στη δημόσια υπηρεσία, ο κ. Πετρίδης είπε ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχωρεί πάντα με συναίνεση για τα κύρια θέματα τα οποία αφορούν τον τόπο», όπως το Κυπριακό, η εσωτερική διακυβέρνηση και οι κύριες μεταρρυθμίσεις.

Πρόσθεσε ότι σε αυτό το πλαίσιο συγκάλεσε και τη συνάντηση αυτή, ενώ εξέφρασε την ελπίδα η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας να προχωρήσει χωρίς να υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα.

«Ανάλογα με τις εξελίξεις και στη Βουλή θα δούμε πως προχωρούμε» είπε, ενώ συμπλήρωσε ότι αυτό είναι κάτι που «δείχνει και την ευαισθησία του ίδιου του Προέδρου όσον αφορά αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση».

Ο κ. Πετρίδης είπε τέλος ότι πρόκειται για έναν μακρύ κατάλογο θεμάτων και ενδεχομένως να μην ολοκληρωθεί σε μια συνάντηση. Η παρέμβαση του Πρόεδρου εξαρτάται και θα είναι σε συνάρτηση με το πως θα προχωρήσει το θέμα στη Βουλή, κατέληξε.

 

Οι αλλαγές στα νομοσχέδια

Όσον αφορά τον περί Κρατικού Μισθολογίου Νόμο του 2016, η μόνη αλλαγή που έχει γίνει, για διευκρινιστικούς σκοπούς, είναι η συμπερίληψη νέας επεξηγηματικής πρόνοιας (άρθρο 6) ώστε να καθίσταται σαφές ότι από την εφαρμογή του Νόμου δεν θα προκύπτει δυσμενής μεταβολή της αντιμισθίας, εργοδοτούμενου, αξιωματούχου ή της σύνταξης συνταξιούχου. Κατά συνέπεια δεν χρειάστηκε ειδική ρύθμιση για του δικαστές.

Στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμούς του 2016, παρά τη διαφωνία της Κυβέρνησης στα περί αντισυνταγματικότητα της ποσόστωσης, υποβλήθηκαν νέοι Κανονισμοί που δεν περιλαμβάνουν ποσόστωση και οι οποίοι έτυχαν νομοτεχνικού ελέγχου και της σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας.

Ημερομηνία εφαρμογής του νέου συστήματος είναι η 1 Ιανουαρίου 2018 και για πρώτη φορά θα γίνουν αξιολογήσεις των υπαλλήλων το 2019, καλύπτοντας την απόδοση τους το 2018.

Σε σχέση με το τρίτο νομοσχέδιο, τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016, οι αλλαγές αφορούν, μεταξύ άλλων, τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τη διαδικασία διατμηματικής προαγωγής ή προαγωγής, εάν εξασφάλισε χαμηλή βαθμολογία στις τελευταίες τρεις αντί δυο ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του, που προνοούσε το αρχικό νομοσχέδιο, ενώ έχει μετατεθεί η ημερομηνία εφαρμογής του Νομοσχεδίου για το 2019.

Στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Τροποποιητικό Νόμο (Αρ.2) του 2016, με τον οποίο ανατίθεται στην ΕΔΥ η αρμοδιότητα της παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης δημόσιων υπαλλήλων και εφαρμογής εσωτερικών ελέγχων, η μόνη αλλαγή που έχει γίνει είναι ότι έχουν ενσωματωθεί οι παρατηρήσεις της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας σε ότι αφορά τον τρόπο καταγραφής των αποτελεσμάτων της προφορικής εξέτασης, και συγκεκριμένα έχει διαγραφεί η απαίτηση για την τήρηση στενογραφημένων πρακτικών της προφορικής συνέντευξης, για πρακτικούς λόγους.

Στον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Τροποποιητικό Νόμος του 2016, δεν υπήρξαν οποιαδήποτε συνταγματικά ή νομικά ζητήματα, μετά όμως από τα όσα εκφράστηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης των νομοσχεδίων, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, έχουν περιληφθεί πρόνοιες ώστε να περιληφθούν και τα κρατικά πανεπιστήμια στους φορείς όπου η Ειδική Επιτροπή μπορεί να αναθέσει την αρμοδιότητα ετοιμασίας των δοκιμίων για τη γραπτή εξέταση για πλήρωση των θέσεων εισδοχής, καθώς και να μεταφερθεί η αρμοδιότητα της διεξαγωγής της εν λόγω γραπτής εξέτασης από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στους φορείς ετοιμασίας των δοκιμίων, δηλαδή στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή στα Κρατικό Πανεπιστήμια, ανάλογα με την περίπτωση.

Ο περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2016 παραμένει ως είναι κατατεθειμένος στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Τέλος, αναφορικά με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Τροποποιητικό Νόμο του 2015 (Αρ. 3) και παρά το ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο που αφορά τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως αποσυρθεί από τη Βουλή, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Νομική Υπηρεσία έκρινε ότι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα συνταγματικής συμβατότητας. Πηγή: ΚΥΠΕ


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα