Οδηγία για αποτροπή φοροδιαφυγής των εταιρικών ομίλων

Οδηγία για αποτροπή φοροδιαφυγής των εταιρικών ομίλων

 


Οδηγία για την αποτροπή των εταιρικών ομίλων να εκμεταλλεύονται τις διαφορές μεταξύ δύο ή περισσοτέρων φορολογικών δικαιοδοσιών για τη μείωση της συνολικής φορολογικής υποχρέωσής τους, ενέκριναν σήμερα τα κράτη μέλη, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, χωρίς συζήτηση.

Η απόφαση έχει στόχο να αποτρέψει την φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων, υιοθετώντας κανόνες για τον τερματισμό των «υβριδικών αναντιστοιχιών» με τα φορολογικά συστήματα τρίτων χωρών. Η σημερινή απόφαση έπεται προκαταρκτικής συμφωνίας σε συνεδρίαση της 21ης ​​Φεβρουαρίου 2017, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώμη του στις 27 Απριλίου 2017.

“Στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε μία από τις βασικές πρακτικές που οι πολυεθνικές εταιρείες έχουν σχεδιάσει για να μειώσουν τους φορολογικούς λογαριασμούς τους”, δήλωσε ο Edward Scicluna, Υπουργός Οικονομικών της Μάλτας, ο οποίος σήμερα ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου. “Η οδηγία προσθέτει στους κανόνες που υιοθετήσαμε πέρυσι για την αντιμετώπιση των πιο κοινών μορφών φοροαποφυγής. Θα εξασφαλίσει επίσης την εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ. ”

Τα κράτη μέλη θα έχουν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020 τη μεταφορά της οδηγίας στις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα