Οι κυβερνο-κίνδυνοι και τα επιτόκια επηρεάζουν αρνητικά τις ασφαλιστικές

Οι κυβερνο-κίνδυνοι και τα επιτόκια επηρεάζουν αρνητικά τις ασφαλιστικές

 


Έρευνα του CSFI και της PwC αντικατοπτρίζει τις αντιλήψεις των εργαζομένων στην ασφαλιστική βιομηχανία

 

Οι κυβερνο-κίνδυνοι και τα επιτόκια συγκαταλέγονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες ανάμεσα στους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ασφαλιστική βιομηχανία, σύμφωνα με νέα έρευνα που χαρτογραφεί τους κορυφαίους κίνδυνους του τομέα.

Η είσοδος των κινδύνων αυτών, στην έρευνα «Insurance Banana Skins 2015» που διεξήχθη από το Centre For The Study Of Financial Innovation (CSFI) σε συνεργασία με την PwC, είναι ενδεικτική της ανησυχίας που επικρατεί στον ασφαλιστικό τομέα σε σχέση με τις νέες κανονιστικές ρυθμίσεις και την ευρύτερη μακροοικονομία.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Κύπρο, ωστόσο, δεν φαίνεται να μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες, καθώς αξιολογούν την ποιότητα της διαχείρισης κινδύνων και την εταιρική διακυβέρνηση ως σοβαρότερους κινδύνους απ’ ότι οι κυβερνο-κίνδυνοι, τα επιτόκια και το ανθρώπινο δυναμικό.

Στην έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε για πέμπτη συνεχόμενη φορά, συμμετείχαν περισσότεροι από 800 εργαζόμενοι και παρατηρητές (ακαδημαϊκοί, σύμβουλοι, αναλυτές κ.α.) του ασφαλιστικού τομέα από 54 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, οι οποίοι κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τους μεγαλύτερους κίνδυνους των επόμενων 2-3 χρόνων.

Οι κανονιστικές ρυθμίσεις αναδείχθηκαν για τρίτη συνεχόμενη φορά ως ο μεγαλύτερος κίνδυνος σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος των επιπτώσεων που επιφέρει η ρυθμιστική αλλαγή. Σύμφωνα με την έρευνα, οι νέοι κανονισμοί που διέπουν τη φερεγγυότητα και η συμπεριφορά της αγοράς μπορούν ενδεχομένως να επιβαρύνουν την ασφαλιστική βιομηχανία με κόστη και προβλήματα συμμόρφωσης. Μπορούν, επίσης, ν’ αποσπάσουν την προσοχή της διοίκησης από το να διευθύνει μια υγιή επιχείρηση, σε μια περίοδο που η βιομηχανία είναι αντιμέτωπη με διαρθρωτικές αλλαγές.

Η ευρωπαϊκή οδηγία «Φερεγγυότητα ΙΙ», που αναμένεται να εισαχθεί την επόμενη χρονιά, αναδείχθηκε ως η κύρια πηγή ανησυχίας σε διεθνές επίπεδο. Η Κύπρος αποτελεί παράδειγμα χώρας όπου ισχύουν αυστηρές ρυθμίσεις για την ασφαλιστική βιομηχανία. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης γενικότερα, παρουσιάζεται συρρίκνωση της ασφαλιστικής αγοράς που δεν αφορά ασφάλειες ζωής, και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα. Για τον λόγο αυτό, πολλοί από τους κινδύνους που εντοπίστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Κύπρο αφορούν τη λειτουργία μιας επιχείρησης σε περιβάλλον με χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης, αυξανόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις και τεχνολογικές αλλαγές.

Οι αυξημένες νομοθετικές ρυθμίσεις και ιδίως οι νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στη σχετική Οδηγία Φερεγγυότητας αξιολογήθηκαν από τους περισσότερους συμμετέχοντες στην Κύπρο ως η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζει η βιομηχανία. Η εφαρμογή της οδηγίας αναπόφευκτα θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον ασφαλιστικό κλάδο, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες.

Οι κύριοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν την ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικών κεφαλαίων ούτως ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Οδηγίας. Πρόκειται για καταστάσεις που ενδεχομένως να είναι δυσκολότερες για μικρότερους οργανισμούς, ειδικά εν μέσω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην Ευρωζώνη. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι συμμετέχοντες απάντησαν ότι αυστηρότερες νομοθετικές ρυθμίσεις θα βοηθούσαν στην ενδυνάμωση των εταιρειών.

 

Insurance Banana Skins 2015

Παγκόσμια                                                                         Κύπρος

1              Κανονιστικές ρυθμίσεις                               1              Ποιότητα διαχείρισης κινδύνων

2              Μακρο-οικονομία                                           2              Εταιρική διακυβέρνηση

3              Επιτόκια                                                            3              Εγγυημένα προϊόντα

4              Κυβερνο-κίνδυνοι                                           4              Ποιότητα διοίκησης

5              Απόδοση επενδύσεων                                     5              Αλλαγή διοίκησης

6              Αλλαγή διοίκησης                                           6              Απόδοση επενδύσεων

7              Εγγυημένα προϊόντα                                     7              Μακρο-οικονομία

8              Κανάλια διανομής                                           8              Διαθεσιμότητα κεφαλαίου

9              Φυσικές καταστροφές                                   9              Πολύπλοκα μέσα

10           Ποιότητα διαχείρισης κινδύνων               10           Επιχειρησιακές πρακτικές

11           Επιχειρησιακές πρακτικές                           11           Κανονιστικές ρυθμίσεις

12           Ποιότητα διοίκησης                                       12           Φυσικές καταστροφές

13           Συνθήκες αγοράς                                            13           Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

14           Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                  14           Κανάλια διανομής

15           Ανθρώπινο δυναμικό                                    15           Ανάπτυξη προϊόντων

16           Πολιτική παρέμβαση                                     16           Επιτόκια

17           Ανάπτυξη προϊόντων                                     17           Συνθήκες αγοράς

18           Φήμη                                                                    18           Κλιματική αλλαγή

19           Κλιματική αλλαγή                                             19           Πολιτική παρέμβαση

20           Κοινωνική αλλαγή                                            20           Κυβερνο-κίνδυνοι

21           Εταιρική διακυβέρνηση                                  21           Επιτόκια

22           Διαθεσιμότητα κεφαλαίου                             22           Μόλυνση

23           Τρομοκρατία                                                      23           Φήμη

24           Μόλυνση                                                            24           Κοινωνική αλλαγή

25           Πολύπλοκά μέσα                                              25           Ανθρώπινο δυναμικό

 

 

 

 

 


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα