Οι νέες προτεραιότητες για την Άμυνα της Κύπρου

Οι νέες προτεραιότητες για την Άμυνα της Κύπρου

Συνέντευξη στο EUROΚΕΡΔΟΣ του Υπουργού κ. Φώτη Φωτίου

  • Ποιοί είναι οι νέοι άξονες προτεραιότητας του Υπουργείου Άμυνας
  • Τί αλλάζει μετά την οικονομική κρίση και τον εντοπισμό φυσικού αερίου
  • Η Εθνική Φρουρά θα στηρίξει την παραγωγή κυπριακών προϊόντων
  • Είμαι αισιόδοξος ότι η Κύπρος θα δει σύντομα μέρες ανάκαμψης

Ο κ. Φώτης Φωτίου ανέλαβε την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς όχι μόνο θα πρέπει να γίνουν εξοικονομήσεις δαπανών, αλλά παράλληλα οι Ένοπλες Δυνάμεις μας θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα μετά τον εντοπισμό κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ.

Ο Υπουργός αναφέρεται στις νέες προτεραιότητες που θα πρέπει να ακολουθήσουμε και στους νέους στόχους που θα πρέπει να επιτύχουμε.

Και όλα αυτά, όταν είναι βέβαιο ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να προσφέρουν κοινωνικό έργο στη χώρα και θα συνεχίσουν να στηρίζουν την κυπριακή παραγωγή σε γεωργία, κτηνοτροφία και βιομηχανία.

 

ΕΡ: Κύριε Υπουργέ, ποιοί είναι οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες του Υπουργείου Άμυνας και πώς θα υλοποιηθεί το Σχέδιο Δράσης για την Αμυντική Στρατηγική της Κυπριακής Δημοκρατίας;

ΑΠ: Η αμυντική στρατηγική μιας χώρας είναι το αρχιτεκτονικό σχέδιο στη βάση του οποίου κτίζουμε την άμυνα. Λαμβάνει υπόψη τα εθνικά συμφέροντα και παρέχει κατευθύνσεις στη βάση κυρίως της αξιολόγησης των απειλών και της στρατιωτικής κατάστασης. Αποτελεί συνισταμένη πολιτικών, οικονομικών, στρατιωτικών αλλά και άλλων δυνατοτήτων για την επίτευξη των στόχων της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια των περιόδων ειρήνης, έντασης, κρίσης και πολέμου.

Σίγουρα, σήμερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Η αποστολή των Ενόπλων μας Δυνάμεων έχει διευρυνθεί και αναπροσαρμοστεί στη νέα τάξη πραγμάτων. Το νέο γεωστρατηγικό και επιχειρησιακό περιβάλλον και η αναβάθμιση του ρόλου μας στην περιοχή, μετά τον εντοπισμό και των υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ μας, αποτελούν πλέον σημαντικές παραμέτρους της αμυντικής στρατηγικής της Κυβέρνησης, στη βάση των οποίων εργαζόμαστε. Η ενεργειακή και η θαλάσσια ασφάλεια, και όχι μόνο, αποτελούν σύγχρονες προκλήσεις και εμπεριέχονται στους νέους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης, έτσι που να συμπεριλάβουν την επιτήρηση και την εξασφάλιση, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, της ΑΟΖ και του FIR μας.

Για την υλοποίηση της αμυντικής μας στρατηγικής έχουμε θέσει ως προτεραιότητα μας άξονες, όπως, η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός της Εθνικής Φρουράς, η αμυντική διπλωματία, οι εξοπλισμοί και η θαλάσσια/ενεργειακή ασφάλεια, ούτως ώστε να επιτύχουμε τους στρατηγικούς μας στόχους.

 

ΕΡ: Μπορείτε να μας αναφέρετε επιγραμματικά, τους λόγους που ώθησαν την Κυβέρνηση να προχωρήσει στην αναδιοργάνωση και στον εκσυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς;

ΑΠ: Μέχρι πρότινος, η Εθνική Φρουρά ήταν δύναμη άμυνας και αποτροπής από μια ενδεχόμενη εχθρική απειλή στη ξηρά. Σήμερα, η Εθνική Φρουρά έχει αναλάβει ένα πιο πολυσχιδή και πολυδιάστατο ρόλο. Είμαστε αντιμέτωποι μπροστά σε νέα δεδομένα, τα οποία δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε αν θέλουμε να έχουμε ένα σύγχρονο στράτευμα, ικανό να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις των καιρών.

Το αναβαθμισμένο, λοιπόν, γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό περιβάλλον στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ο εντοπισμός και σχεδιασμός αξιοποίησης των υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι σύγχρονες μορφές απειλών, οι προκλήσεις και συνεχείς αμφισβητήσεις των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από την Τουρκία, επιβάλλουν επιτακτικά την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς.

Εξάλλου, η μεγάλη προσπάθεια αναδιοργάνωσης και ενίσχυσης του στρατεύματος, είναι αλληλένδετη και με τις οικονομικές συγκυρίες της χώρας μας. Το μέγεθος των Ενόπλων Δυνάμεων, πρέπει να είναι τέτοιο που να μπορεί να υποστηριχθεί αποτελεσματικά από την πολιτεία. Σημασία δεν έχουν τα μεγάλα μεγέθη αλλά η ποιότητα και η αποδοτικότητα.


ΕΡ: Ποιές δραστικές αλλαγές πρόκειται να επέλθουν στην Εθνική Φρουρά; Η μείωση της θητείας στην Εθνική Φρουρά θα φέρει σημαντικές εξοικονομήσεις;

ΑΠ: Ο εκσυγχρονισμός και οι δραστικές αλλαγές που πρόκειται να επέλθουν, αφορούν στη δομή, στην οργάνωση, στη λειτουργία, στην αντικατάσταση ή τροποποίηση θεσμικών κειμένων και νομοθεσιών και στους εξοπλισμούς. Επίσης, θα έλεγα, αλλαγές στον τρόπο σκέψης και αντίληψης, στον τρόπο του επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού και στον τρόπο αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας για ανάπτυξη υψηλών δυνατοτήτων με χαμηλό κόστος.

Απόρροια της σχεδιαζόμενης αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού της Εθνικής Φρουράς, θα είναι σίγουρα και οι σημαντικές εξοικονομήσεις. Θα έχουμε βέβαια και εξοικονομήσεις από μια ενδεχόμενη μείωση της στρατιωτικής θητείας, η οποία να διευκρινίσω εδώ ότι θα επέλθει μέσα από την όλη αναδιοργάνωση και εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Βέβαια, θα ήταν παράληψη να μην αναφέρω και τις θετικές κοινωνικές προεκτάσεις μιας ενδεχόμενης μείωσης της θητείας. Σίγουρα μια τέτοια εξέλιξη, θα βοηθούσε στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη μείωση της ανεργίας και στην καταπολέμηση του φαινομένου της φυγοστρατίας.

Τέλος, να αναφέρω ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε μια πλέον παραγωγική και χρήσιμη για τους ίδιους τους εθνοφρουρούς θητεία, στοχεύοντας σε μια αποτελεσματική, ρεαλιστική και σύγχρονη εκπαίδευση.

 

ΕΡ: Πώς επηρέασε το Υπουργείο Άμυνας η οικονομική λιτότητα και οι εξοικονομήσεις;

ΑΠ: Η πατρίδα μας βρίσκεται σε μια δύσκολη και πρωτόγνωρη οικονομική συγκυρία και η Ε.Φ. σίγουρα επηρεάζεται γενικότερα λόγω των μειωμένων προϋπολογισμών. Γι’ αυτό και πρέπει να εργαστούμε ούτως ώστε να επιτύχουμε τον εξορθολογισμό των αμυντικών μας προϋπολογισμών, οργανώνοντας τον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας αποδοτικά και αποτελεσματικά, χωρίς να επηρεάζεται το αξιόμαχο.

Είμαστε υποχρεωμένοι να πετύχουμε σε αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για την πατρίδα μας. Και ακριβώς μέσα από τον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση, εξοικονομούμε πόρους. Είναι σίγουρα μια μεγάλη πρόκληση για μας, εν μέσω και της οικονομικής κρίσης, να προβαίνουμε σε τομές και καινοτομίες. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι το εγχείρημα θα είναι εύκολο. Χρειάζεται πολύ δουλειά και αυτό γίνεται νυχθημερόν από το προσωπικό που επιφορτίστηκε με αυτό το επίπονο έργο.

 

ΕΡ: Μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής στενότητας, είμαστε σε θέση να ενισχύσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας αλλά και να συντηρούμε σωστά τον υφιστάμενο εξοπλισμό μας;

ΑΠ: Η συντήρηση και αναβάθμιση των διαφόρων εξοπλιστικών συστημάτων, αποτελεί μόνιμη και αναγκαία προτεραιότητα, καθώς επαυξάνει την ισχύ και την επιχειρησιακή τους δυνατότητα, ενώ παράλληλα διασφαλίζει το προσωπικό το οποίο χειρίζεται τα μέσα αυτά. Υπάρχουν αξιόλογα συστήματα στην Εθνική Φρουρά. Και σίγουρα, χωρίς τη συντήρηση ή ακόμη και αναβάθμιση και επέκταση του ορίου ζωής τους, θα τα απαξιώσουμε, θα τα αχρηστεύσουμε και θα θέσουμε σε κίνδυνο τα παιδιά μας. Από την άλλη, η αναπλήρωση τους με τα νέα δεδομένα, θα ήταν σήμερα σχεδόν αδύνατη καθώς η αγορά τους, ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιων σχεδιασμών, με το κράτος να επενδύει σε αυτά σημαντικά κονδύλια.

Όσον αφορά βέβαια στην αγορά εξοπλισμών, μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής στενότητας, προχωρούμε καθορίζοντας τις προτεραιότητές μας. Και προτεραιότητα για εμάς αυτή τη στιγμή, είναι το πώς μπορούμε να διασφαλίζουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στην ΑΟΖ της Κύπρου. Ασφαλώς και θα επικεντρωθούμε σε εξοπλιστικά προγράμματα που θα βοηθήσουν στις προσπάθειες μας για να υπερασπιστούμε σωστά την ΑΟΖ μας.

Θα συνεχίσουμε, βεβαίως, την προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης υπαρχόντων αξιόπιστων συστημάτων καθώς και ενίσχυσης άλλων πτυχών της ασφάλειας, πάντοτε βέβαια μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της οικονομίας μας.

 

ΕΡ: Έχετε πει προηγουμένως ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις, πρέπει να μπορούν να υποστηρίζονται από την πολιτεία. Τι εννοείτε;

ΑΠ: Η Εθνική Φρουρά έχει μέγεθος δυσανάλογο σε σχέση με τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους για να την υποστηρίξει. Αυτό το φαινόμενο είναι διαχρονικό, όμως την παρούσα περίοδο, παρουσιάζεται ακόμα πιο έντονο. Εάν αφήσουμε την Εθνική Φρουρά ως έχει, αν δεν λάβουμε μέτρα έγκαιρα, φοβάμαι ότι τα ήδη συσσωρευμένα προβλήματα θα πολλαπλασιαστούν και θα είναι πολύ δύσκολο να επιλυθούν.

Πρέπει η Εθνική Φρουρά, το συντομότερο δυνατό, να προσαρμοστεί σε νέα σύγχρονη δομή δυνάμεων, να μετεξελιχθεί και να αναλάβει τον ρόλο που της αξίζει μέσα σε ένα σύγχρονο κράτος, ούτως ώστε και να υποστηρίζεται επαρκώς από την πολιτεία.

 

ΕΡ: Ο ενεργειακός μας πλούτος θεωρείται η διέξοδος της χώρας μας από τα οικονομικά αδιέξοδα; Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός πολιτικής από το Υπουργείο Άμυνας για τη δημιουργία ενεργειακής και ναυτικής ασφάλειας;

ΑΠ: Η Κυβέρνηση μας από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της, έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα ασφάλειας της ΑΟΖ μας. Το φυσικό αέριο και ο εθνικός μας πλούτος, είναι αναμφισβήτητα το μέλλον του τόπου μας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, εργαζόμαστε για την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδιασμού, με στόχο την επίτευξη θαλάσσιας και ενεργειακής ασφάλειας.

Μέσα ακριβώς από τον σχεδιασμό αυτό, με γνώμονα τον συντονισμό και τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων του κράτους αλλά και άλλων χωρών, εταίρων μας στον τομέα αυτό, θεωρώ ότι μπορούμε να επιτύχουμε απτά αποτελέσματα. Επιδιώκουμε, ουσιαστικά, να αναπτύξουμε ένα επαρκές και αποδοτικό δίκτυο ενεργειακής υποδομής, το οποίο να διασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό όλων των δικαιούχων.

Κατόπιν σχετικής πρότασης του Υπουργείου μας, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση μιας Υπουργικής Επιτροπής με στόχο τη μελέτη του όλου θέματος και την υποβολή σχετικής πρότασης για λήψη τελικών αποφάσεων. Στην παρούσα φάση, προωθούμε τη θεσμοθέτηση των τομέων ευθύνης των υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως έχω προαναφέρει, σε αυτή τη διαδικασία, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η συνεργασία με κράτη που έχουν συμφέροντα στην περιοχή μας. Έχουμε αναπτύξει ένα διάλογο με τις χώρες αυτές, με στόχο τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

 

ΕΡ: Ως Υπουργείο Άμυνας, προβαίνετε σε στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού αλλά και της οικονομίας του τόπου γενικότερα;

ΑΠ: Το Υπουργείο Άμυνας και η Εθνική Φρουρά είναι κομμάτι της κοινωνίας και σίγουρα δεν μπορούμε να μένουμε αμέτοχοι, ασυγκίνητοι, αλλά ούτε και αδρανείς παρατηρητές. Είμαστε μέρος της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας και αποτελεί έγνοια και προτεραιότητα μας, να στηρίξουμε και μείς με το δικό μας τρόπο τον τόπο μας.

Είναι δύσκολο σε λίγα λεπτά, να αναφέρω το κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς. Πέραν των αμιγώς στρατιωτικών θεμάτων, προβαίνουμε σε διάφορες ενέργειες οι οποίες, να πω ότι λίγες φορές βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ανταποκρινόμαστε εκεί και όπου μπορούμε στα «καλέσματα αλληλεγγύης» συμβάλλοντας σε κοινωνικό έργο που έχουν αναλάβει φορείς και οργανώσεις. Τα στελέχη και οι στρατιώτες μας, πρέπει να είναι μέτοχοι αυτής της προσπάθειας, διότι αποτελούν τους αυριανούς πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να τους χαρακτηρίζει η ευθύνη και η διάθεση προσφοράς.

 

ΕΡ: Είχατε προβεί σε ενέργειες που αφορούσαν την αγορά κυπριακών προϊόντων στην Εθνική Φρουρά. Ήταν και αυτό μια κίνηση για τη στήριξη της οικονομίας και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως κτηνοτρόφοι, αγρότες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

ΑΠ: Είναι γνωστό ότι οι δύσκολες συνθήκες της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η πατρίδα μας, η δραματική αύξηση της ανεργίας και η συρρίκνωση πολλών τομέων της οικονομίας μας, επιβάλλουν τη στήριξη και την αλληλεγγύη του Κύπριου παραγωγού, τη στήριξη του Κύπριου κτηνοτρόφου και αγρότη αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε αυτή την προσπάθεια, ως Υπουργείο Άμυνας συμμετείχαμε ενεργά και από την πρώτη στιγμή, θεωρώ ότι συμβάλαμε σημαντικά.

Γνωρίζετε ότι η Εθνική μας Φρουρά είναι ένας μεγάλος καταναλωτής τόσο βιομηχανικών όσο και αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Και είναι σημαντικό το ότι προωθούμε και ενθαρρύνουμε περαιτέρω την ένταξη των κυπριακών προϊόντων για κάλυψη των αναγκών της Ε.Φ., μέσα ασφαλώς στα πλαίσια της νομοθεσίας μας.

Δώσαμε το σαφέστατο μήνυμα ότι πρέπει να στηριχθεί η ντόπια παραγωγή και είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να εργαστούμε συλλογικά για να πετύχουμε απτά αποτελέσματα. Να βοηθήσουμε σε αυτόν τον τομέα, για την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας μας.

 

ΕΡ: Κλείνοντας θα ήθελα να σας θέσω μια γενικότερη ερώτηση και να σας ρωτήσω πώς βλέπετε το οικονομικό μέλλον της Κύπρου. Είστε αισιόδοξος ότι σύντομα θα μπορέσουμε να επανέλθουμε στις «χρυσές εποχές» που όλοι απολαμβάναμε;

ΑΠ: Είμαι αισιόδοξος ότι η Κύπρος θα δει σύντομα μέρες ανάκαμψης. Ιδίως με την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, το μέλλον της Κύπρου προδιαγράφεται ευοίωνο. Δεν γνωρίζω εάν θα επιστρέψουμε στον τρόπο ζωής που όλοι απολαμβάναμε, αλλά σίγουρα, η κρίση αυτή μας ταρακούνησε όλους. Και αν θεωρήσουμε ότι η κρίση εμπεριέχει και το στοιχείο της ευκαιρίας, τότε ναι, είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να «νοικοκυρέψουμε τα του οίκου μας» και να θέσουμε πιο στέρεες βάσεις για το μέλλον. Κράτος και πολίτες, εργαζόμαστε πλέον σε νέα οικονομική βάση, πιο υγιή θα έλεγα, χωρίς σπατάλες και υπερβολές. Ως κυβέρνηση εξαγγείλαμε μια σειρά από μέτρα, τα οποία υλοποιούνται παρέχοντας ανάσες στον επιχειρηματικό κόσμο. Μέσα από μηχανισμούς και εργαλεία, με τη χρήση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και εγχώριων πόρων, στηρίζουμε έμπρακτα την αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την καινοτομία, την έρευνα, την προσέλκυση επενδύσεων, τον τουρισμό και την απασχόληση των νέων μας. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω σε συνδυασμό με το πείσμα και την εργατικότητα που διακατέχει τον λαό μας, τότε ναι, είμαι αισιόδοξος ότι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τη δυσχέρεια της οικονομικής κρίσης.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα