Οι τράπεζες παραμένουν διστακτικές στη δανειοδότηση για επενδύσεις σε ακίνητα

Οι τράπεζες παραμένουν διστακτικές στη δανειοδότηση για επενδύσεις σε ακίνητα

 


 

Ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον, αλλά περαιτέρω βελτίωση είναι αβέβαιη, σύμφωνα με το Βαρόμετρο Δανεισμού Ακίνητης Περιουσίας της KPMG για το 2016

 

Οι συνθήκες χρηματοδότησης παραμένουν ευνοϊκές το 2016 για την ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων, όπως και τον περσινό χρόνο, παρόλο που οι απόψεις των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά σε μία ενδεχόμενη βελτίωση στο προσεχές μέλλον παρουσιάζονται λιγότερο ευνοϊκές, σύμφωνα με τη μελέτη της KPMG, το Βαρόμετρο Δανειοδότησης Ακινήτων 2016.

Αυτή η 7η έκδοση της μελέτης της KPMG περιλαμβάνει έρευνα με αντιπρόσωπους από 100 τράπεζες σε 21 χώρες σε όλη την Ευρώπη, προσφέροντας στους αναγνώστες μια πλήρη αξιολόγηση προοπτικών χρηματοδότησης για αυτούς που επιθυμούν να επενδύσουν στις ευρωπαϊκές αγορές ακίνητης περιουσίας. Οι διάφορες οικονομίες που συμπεριλαμβάνονται ταξινομούνται σε «κυρίαρχες», «εδραιωμένες», ή «άλλες» για να αντικατοπτρίσουν την οικονομική τους βαρύτητα σχετικά με όλες τις χώρες που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση.

Παρ’ όλες τις ευνοϊκές συνθήκες, μερικές τράπεζες είναι ακόμα διστακτικές στη δανειοδότηση για επενδύσεις  σε ακίνητη περιουσία σε αγορές οι οποίες παρουσιάζουν ψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων, και οι επενδυτικές αγορές παρουσιάζουν μια μικρή κάμψη σύμφωνα με τον Andrea Sartori, Συνέταιρο και Επικεφαλής του τομέα Ακίνητης Περιουσίας της KPMG στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ο οποίος συντόνισε την έρευνα.

Σύμφωνα με τα σχόλιά του: «Δεν έχουμε ακόμη δει τις συνθήκες της τραπεζικής χρηματοδότησης οι οποίες υπήρχαν πριν την παγκόσμια οικονομική κρίση και δεν είναι πιθανόν να τις δούμε σύμφωνα με το τι παρατηρούμε στην ανάλυση».

Σύμφωνα με την έρευνα της KPMG, το 75% των ερωτηθέντων σε κάθε μια από τις τρεις κατηγορίες χωρών καταδεικνύουν ότι το επίπεδο ενδιαφέροντος για την χρηματοδότηση ακίνητης περιουσίας έχει είτε διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα ή έχει αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο.

Τόσο οι τοπικές όσο και οι ευρωπαϊκές μακροοικονομικές συνθήκες αποτελούν παράγοντες που ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή σχετικά με αυτό το θετικό επιχειρηματικό κλίμα, αναφέρει ο Andrea Sartori της KPMG, αλλά επισημαίνει ότι σε μερικές χώρες υπάρχουν λίγα έργα υψηλής ποιότητας έργα τα οποία χρειάζονται χρηματοδότηση, ενώ υπάρχει και έλλειψη ενεργών επενδυτών.

Η ανάλυση του Βαρόμετρου Δανειοδότησης Ακινήτων αναφέρει ότι παρόλες τις ευνοϊκές μακροοικονομικές συνθήκες στην Ευρώπη – με μέσο όρο ανάπτυξης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 2,5% – και τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, και παρά το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τα χαμηλά επιτόκια, οι επενδύσεις στην αγορά ακίνητης περιουσίας της ηπείρου έχουν μειωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2016 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με τον Andrea Sartori, η εν λόγω τάση ενδεχομένως να έχει αντίκτυπο στον τομέα των επενδύσεων σε ακίνητα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο Sartori αναφέρει ότι η διαθεσιμότητα πίστωσης και τα χαμηλά, ακόμη και αρνητικά επιτόκια, που παρατηρούνται στην Ευρώπη, είναι δελεαστικά για τους επενδυτές ακινήτων.

Ο Andrea Sartori αναφέρει: «Ακόμη και εάν οι επενδύσεις την ακίνητης περιουσίας έφτασαν στα 107.5 εκατομμύρια τους πρώτους 6 μήνες αυτού του χρόνου, παρουσιάζεται μια μείωση του 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Πιστεύω ότι οι επενδυτές ανησυχούν για την επίδραση της πολιτικής αβεβαιότητας στις επενδύσεις τους. Αυτό οδηγεί σε επικέντρωση σε υψηλότερης ποιότητας περιουσιακά στοιχεία τα οποία εμπεριέχουν λιγότερους κινδύνους».

Η έκθεση της KPMG καταγράφει ότι σε μερικές από τις μεγαλύτερες αγορές ακίνητης περιουσίας στην Ευρώπη, όπως το ΗΒ και η Γερμανία, παρατηρούνται μειώσεις στις δοσοληψίες στην αγορά της ακίνητης περιουσίας, το πρώτο εξάμηνο του 2016, ενώ οι αγορές στη Φινλανδία και στη Σουηδία παρουσίασαν ετήσιες αυξήσεις γύρω στο 30%.

Ο Sartori εξηγεί ότι φαινόμενα όπως η βραδεία οικονομική ανάπτυξη στην Κίνα ασκούν πιέσεις στην οικονομική δραστηριότητα στην Ευρώπη.  Ταυτόχρονα, οι επιπλοκές της ψήφου του «Brexit» δεν έχουν ακόμη καταστεί εμφανείς στις ευρωπαϊκές οικονομίες και στις επενδύσεις στα ακίνητα.

«Οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης που παρατηρούνται τον τελευταίο χρόνο, αυτή τη στιγμή επηρεάζονται από γεωπολιτικές εντάσεις. Οι οικονομικές σχέσεις των κρατών εντός της Ευρώπης δοκιμάζονται».

Ο Χριστόφορος Αναγιωτός, Eπικεφαλής του Deal Advisory στην KPMG στην Κύπρο, ανέφερε: «Με γνώμονα τη βελτίωση στους οικονομικούς δείκτες και τη διάθεση των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν νέα έργα, η μεγαλύτερη πρόκληση εξακολουθεί να παραμένει η εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Όμως, η σημαντική αύξηση αγοραπωλησιών ακινήτων που καταγράφονται, δεν μπορεί παρά να αποτελεί θετικό σημάδι για την αγορά».

Σύμφωνα με την ανάλυση της KPMG, η Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη, ενώ αποτελεί μόνο μια μικρή αναλογία του συνόλου των συναλλαγών όλων των αγορών σε αυτή την έρευνα, έχει ακόμη σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Οι επενδύσεις το πρώτο εξάμηνο αυτού του χρόνου αυξήθηκαν κατά 50% στη συγκεκριμένη περιοχή, επισημαίνει ο Sartori, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του τομέα Ακίνητης Περιουσίας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ανέφερε επίσης ότι η Πολωνία είναι ψηλά στη λίστα του ενδιαφέροντος, ενώ οι συναλλαγές στην αγορά της ακίνητης ιδιοκτησίας της Ρωσίας αυξήθηκαν κατά 46%, παρόλο που επηρεάστηκαν από τις οικονομικές κυρώσεις οι οποίες παραμένουν ακόμα σε ισχύ.

Το Βαρόμετρο Δανειοδότησης Ακινήτων 2016 της KPMG παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές από τις οποίες προέρχονται οι περισσότερες επενδύσεις στην Ευρώπη και παρέχει επίσης ανάλυση των πιο δημοφιλών κατηγοριών ακινήτων: η προτιμότερη κατηγορία για επένδυση στις «κυριαρχούσες» οικονομίες είναι οι γραφειακοί χώροι, και ακολουθούν οι οικιστικές μονάδες, ενώ στις «εδραιωμένες» οικονομίες, ο οικιστικός τομέας υπερτερεί ξεκάθαρα, και ακολουθούν οι γραφειακοί χώροι και τα εμπορικά ακίνητα. Οι τράπεζες σε «άλλες» οικονομίες προτιμούν τη χρηματοδότηση γραφειακών χώρων και ακολούθως του οικιστικού τομέα.

Στην έκθεση συμπεριλαμβάνονται αναλύσεις διαφόρων χωρών που προσφέρουν πολύτιμη τοπική πληροφόρηση και αξιολόγηση για τις περισσότερες Ευρωπαϊκές αγορές ακίνητης περιουσίας, μεταξύ άλλων τομέων.

Τέλος, η μελέτη της KPMG περιγράφει τις πιθανές προοπτικές για την χρηματοδότηση νέων έργων ακίνητης περιουσίας, οι οποίες, στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές, επιδεικνύουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην χρηματοδότηση έργων που «παράγουν» επαναλαμβανόμενες ροές εισοδημάτων.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα