ΟΠΑΠ Κύπρου: Είμαστε στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών

ΟΠΑΠ Κύπρου: Είμαστε στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών

 

Προσπάθειες για να πληγεί το όνομα και η αξιοπιστία της καταγγέλλει η εταιρεία

 

Η ΟΠΑΠ Κύπρου εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση απαντώντας σε δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν πρόσφατα σε μερίδα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση «τα δημοσιεύματα, μπορούν να εκληφθούν ως προσπάθεια να πληγεί το όνομα και η αξιοπιστία της ΟΠΑΠ Κύπρου».

Την ίδια ώρα ο Δημήτρης Αλετράρης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Κύπρου, σε γραπτή του δήλωση αναφέρει: «Η ΟΠΑΠ εδώ και μισό αιώνα στέκεται δίπλα στην κυπριακή κοινωνία. Όλα αυτά τα χρόνια, χιλιάδες Κύπριοι έχουν εργασθεί στην ΟΠΑΠ, χιλιάδες άτομα και οργανώσεις έχουν δεχθεί τη βοήθεια και τη στήριξή της και το σύνολο σχεδόν της κυπριακής κοινωνίας την έχει τιμήσει με την εμπιστοσύνη του. Πρόκειται για μια σχέση αμοιβαιότητας για την οποία είμαστε πολύ περήφανοι.

Γι’ αυτό και ουδόλως μας ανησυχεί η διεξαγωγή έρευνας για τα έσοδα της Δημοκρατίας, με βάση τη Διακρατική Συμφωνία. Ο ισχυρισμός περί άρνησης εκ μέρους μας είναι ανυπόστατος, και είμαστε ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών, ως πολύ καλά γνωρίζουν.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η έρευνα θα αναδείξει την ορθότητα των λόγων και των πράξεών μας και θα δώσει τέλος σε κακόβουλες διαρροές και πληροφορίες που διακινούνται.

Η ΟΠΑΠ, ως δημόσια εταιρεία με διαφανείς διαδικασίες, με έντονη κοινωνική δράση προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας, διεθνώς αναγνωρισμένες πολιτικές και πρακτικές για το υπεύθυνο παιγνίδι, προσβλέπει στη συνέχιση και ενίσχυση της δραστηριοποίησής της στην Κύπρο, προς όφελος της κυπριακής οικονομίας και του δημόσιου συμφέροντος».

Στην ανακοίνωση της η ΟΠΑΠ Κύπρου παραθέτει συνοπτικά τα ακόλουθα:

Α) Ισχυρισμοί περί δήθεν ενδείξεων για τη μη ορθότητα των πληρωμών στην Κυπριακή Δημοκρατία από την εταιρεία στο πλαίσιο της Διακρατικής Συμφωνίας είναι παντελώς ανακριβείς.

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Διακρατικής Συμφωνίας γίνονται οι σχετικοί έλεγχοι από το Γενικό Λογιστήριο και ουδέν μεμπτό προέκυψε. Επίσης η ΟΠΑΠ Κύπρου σε όλα τα χρόνια ισχύος της συμφωνίας ελεγχόταν και εξακολουθεί να ελέγχεται από εξωτερικούς, ανεξάρτητους, ελεγκτικούς οίκους διεθνούς κύρους και το Γενικό Λογιστήριο πάντοτε επικύρωνε την ορθότητα, νομιμότητα και εγκυρότητα των λογιστικών ελέγχων που έκαναν οι οίκοι αυτοί. Τα τελευταία δύο χρόνια η εταιρεία ελέγχεται επιπλέον από την Ειδική Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου.

Όσον αφορά πιθανή έρευνα στην ΟΠΑΠ Κύπρου για τη συνεισφορά στα δημόσια έσοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η εταιρεία έχει δηλώσει ότι βρίσκεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών προς αποσαφήνιση οιουδήποτε σχετικού ζητήματος και οιοσδήποτε ισχυρισμός περί δήθεν άρνησης ελέγχου είναι ανυπόστατος.

Οι όποιες ανακρίβειες εκφράζονται για ελλιπή συνεισφορά της εταιρείας στα δημόσια έσοδα καταδεικνύουν πιθανή έλλειψη ορθής γνώσης σχετικά με τα παιχνίδια και τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία τους (όπως χαρακτηριστικά των κοινών με την Ελλάδα τζακ ποτ). Τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ λειτουργούν σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς. Για παράδειγμα οι αρχές λειτουργίας που χρησιμοποιούνται από την ΟΠΑΠ ΑΕ και την ΟΠΑΠ Κύπρου (συνεισφορά στα common pools των τζακ ποτ) στα παιχνίδια τους είναι ακριβώς οι ίδιες με τις λειτουργικές αρχές που εφαρμόζονται στο Eurojackpot, το πιο επιτυχημένο διασυνοριακό παιχνίδι αριθμολαχείων με παρουσία σε 17 ευρωπαϊκές χώρες. Οι αποδόσεις των παιχνιδιών της είναι αντίστοιχες με αυτές που ισχύουν σε διεθνές επίπεδο και είναι σύμφωνες με τη Διακρατική Συμφωνία.

Β) Δεν ισχύει ότι η συνεισφορά της ΟΠΑΠ Κύπρου στα δημόσια έσοδα υπολείπεται άλλων αντίστοιχων συστημάτων που εφαρμόζονται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Η ΟΠΑΠ Κύπρου αποδίδει στην Κυπριακή Δημοκρατία κάθε χρηματικό ποσό που της οφείλει με βάση τη Διακρατική Συμφωνία. Πέραν της συμφωνίας καταβάλλει κάθε χρόνο εταιρικό φόρο στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς υπάγεται στους σχετικούς Περί Εταιρειών Νόμους, τους οποίους η ΟΠΑΠ Κύπρου εφαρμόζει με συνέπεια.

Όσον αφορά τη συζήτηση για τη συνεισφορά με βάση τα ακαθάριστα έσοδα (GGR), η συνεισφορά αυτή είναι ένας καθιερωμένος όρος της αγοράς τυχερών παιγνίων, που εφαρμόζεται στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Το ποσοστό επί του GGR θα πρέπει να συγκρίνεται με τα αντίστοιχα που εφαρμόζονται διεθνώς, τα οποία συνήθως κυμαίνονται σε 5-25%. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υπάρχει καμία απολύτως χώρα που να έχει υιοθετήσει συντελεστή 45% όπως αναφέρεται σε διαρροές στον τύπο.

Σημειώνεται δε ότι στην Κυπριακή επικράτεια, ο συντελεστής επί του GGR για τον κάτοχο αποκλειστικής άδειας καζίνο ανέρχεται σε 15%, ενώ ο ίδιος συντελεστής φτάνει το 13% για εταιρίες αθλητικού στοιχηματισμού.

Γ) Υπάρχει παρανόηση ως προς το ότι τα έξοδα της ΟΠΑΠ Κύπρου είναι πολύ υψηλά και ως εκ τούτου μειώνεται η συνεισφορά στο Κυπριακό Δημόσιο. Τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας είναι απολύτως σύμφωνα με την Διακρατική Συμφωνία και αντίστοιχα με αυτά άλλων διεθνών εταιρειών λοταρίας. Βάσει στοιχείων διαφόρων εταιρειών παρόμοιου μεγέθους στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ (π.χ. Lotto Hamburg, Hellenic Lotteries, Iowa Lottery, Toto-Lotto Niedersachsen, Sazka κλπ.) το μέσο λειτουργικό κόστος ως ποσοστό του κύκλου εργασιών είναι μεταξύ 10% και 15%, απόλυτα συμβατό με τα στοιχεία για την ΟΠΑΠ Κύπρου.

Δ) Σχετικά με τη μετοχική σύνθεση της μητρικής ΟΠΑΠ ΑΕ, η οποία είναι εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ελέγχεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σημειώνεται ότι οι μετοχές της εταιρείας ανήκουν κατά 33% στην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd και κατά 67% σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, καθώς και άλλους επενδυτές νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Η Emma Delta είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της ΟΠΑΠ ΑΕ, είναι εγγεγραμμένο επενδυτικό ταμείο στην Κυπριακή Δημοκρατία και ελέγχεται από την Κυπριακή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΚΕΚ). Η πρόσφατη αλλαγή στον κοινό έλεγχο της Emma Delta είχε εκ των προτέρων εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου, η οποία είναι η εποπτική αρχή του επενδυτικού ταμείου και από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία είναι η αρμόδια ρυθμιστική αρχή για τον κλάδο των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα. Η αλλαγή αυτή ήταν πλήρως διαφανής και επικοινωνήθηκε δημοσίως μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες να έχουν παρασχεθεί στην ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η μακρά επιχειρηματική πορεία της ΟΠΑΠ Κύπρου χαρακτηρίζεται από απόλυτη διαφάνεια και πιστή τήρηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, παράλληλα με τη συνεπή και συστηματική πολιτική της για την υπεύθυνη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων και τη διαφύλαξη του γενικού-δημοσίου συμφέροντος. Είναι δε αδιαμφισβήτητη η σπουδαία και διαρκής συμβολή μας στην Κυπριακή οικονομία τόσο δημοσιονομικά όσο και μέσω πολύπτυχων πρωτοβουλιών μας για οικονομική στήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων, αλλά και πολλών αξιόλογων προσπαθειών στους τομείς ιδίως του αθλητισμού, του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του περιβάλλοντος.

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ