ΟΠΑΠ Κύπρου: Ναι στο υπεύθυνο παιχνίδι, Όχι στον τζόγο

ΟΠΑΠ Κύπρου: Ναι στο υπεύθυνο παιχνίδι, Όχι στον τζόγο

 


Η ΟΠΑΠ Κύπρου έχοντας πλήρη επίγνωση της ευθύνης της απέναντι στο κοινό, συμβάλλει ουσιαστικά με ενέργειες που έχουν ως στόχο την προώθηση, υιοθέτηση και εφαρμογή του υπεύθυνου παιχνιδιού. Η εταιρία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο υπεύθυνο παιχνίδι και κάθε χρόνο διοργανώνει σεμινάρια προκειμένου να εκπαιδεύσει κατάλληλα τους πράκτορες για την αποφυγή όποιασδήποτε αρνητικής επίπτωσης από τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια. Στα πλαίσια της διαχρονικής προώθησης του υπεύθυνου παιχνιδιού, η ΟΠΑΠ Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και το Κέντρο Πολλάπλής Παρέμβασης έθεσε σε λειτουργία την Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας 1444.

Το Κέντρο Πολλαπλής Παρέμβασης στελεχώνεται από ψυχολόγους, νοσηλευτές ψυχικής υγείας και εργοθεραπευτές που προσφέρουν θεραπευτικά προγράμματα, με στόχο την αντιμετώπιση της προβληματικής ενασχόλησης με τον τζόγο. Η Ανοικτή Γραμμή έχει ως βασικούς στόχους την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την παθολογική ενασχόληση με τον τζόγο, τη βοήθεια και υποστήριξη των εξαρτημένων και των οικογενειών τους για την αντιμετώπιση κρίσεων και καταστάσεων υψηλού κινδύνου. Η τηλεφωνική γραμμή δεν απευθύνεται μόνο στα άτομα που είναι εθισμένα στον τζόγο αλλά και σε επαγγελματίες του χώρου, καθώς και στο ευρύτερο κοινό που επιθυμεί να αποκτήσει γνώσεις για το θέμα και να ενημερωθεί για τις υπηρεσίες του Κέντρου.

Η ΟΠΑΠ Κύπρου, πέραν της συγκεκριμένης συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας, στηρίζει σταθερά εδώ και χρόνια πληθώρα φορέων και συνδέσμων που δραστηριοποιούνται και προσφέρουν στον τομέα της Υγείας.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα