Ο Συνεργατισμός στηρίζει τον αγροτικό τομέα

Ο Συνεργατισμός στηρίζει τον αγροτικό τομέα

Σε διάσκεψη Τύπου που πραγματοποιήθηκε το πρωί στα κεντρικά γραφεία της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας στη Λευκωσία,  ο Υπουργός Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Νίκος Κουγιάλης και ο Πρόεδρος της Επιτροπείας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Νικόλας Χατζηγιάννης ανακοίνωσαν τη συνεργασία του Υπουργείου και του Συνεργατικού Κινήματος στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το πλαίσιο συνεργασίας παρουσίασε ο Δρ. Κωνσταντίνος Βραχίμης  της Διεύθυνσης Τομέα Επιχειρήσεων της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας.

Η συμφωνία του Υπουργείου και του Συνεργατικού Κινήματος εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 το οποίο συνεχίζεται.

Στόχοι της συνεργασίας του Συνεργατικού Κινήματος με το Υπουργείο Γεωργίας είναι:

 

  • Η προσφορά ελκυστικών και ρεαλιστικών χρηματοδοτήσεων για νέες επενδύσεις στον αγροτικό τομέα.
  • Η στήριξη της αγροτικής οικονομίας.
  • Η αντιμετώπιση της έλλειψης ρευστότητας στον αγροτικό τομέα.
  • Η δημιουργία πλαισίου μακροπρόθεσμης συνεργασίας  ενόψει των χρηματοδοτικών σχεδίων που θα ανακοινωθούν σύντομα στο “Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020” .

 

Δικαιούχοι της δανειοδότησης είναι τα εγκεκριμένα άτομα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 κάτω από το μέτρο «Επενδύσεις σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις».

 

  • Το ποσό του δανείου θα ανέρχεται μέχρι τις 400.000 ευρώ.
  • Η διάρκεια του δανείου θα ανέρχεται μέχρι 12 χρόνια, με περίοδο χάριτος  μέχρι 1 χρόνο.
  • Το επιτόκιο θα είναι σταθερό 4,70%-4,90% και 4,20%-4,40% για νέους αγρότες.
  • Δεν θα καταβάλλονται οποιαδήποτε επιπρόσθετα έξοδα μελέτης / ετοιμασίας εγγράφων εκτός από οποιαδήποτε έξοδα καταβάλλονται από το ΣΠΙ / Τράπεζα σε τρίτους, όπως για παράδειγμα τα έξοδα εκτίμησης και η αμοιβή του ανεξάρτητου μελετητή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι αιτητές μπορούν να απευθυνθούν στα κατά τόπους Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα και στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.

 


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα