Πέντε σύμβουλοι επανεξελέγησαν στο ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου

Πέντε σύμβουλοι επανεξελέγησαν στο ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου

 

Πέντε σύμβουλοι επανεξελέγησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε χθες.

Αυτοί είναι οι Maksim Goldman, Μιχάλης Σπανός, Arne Berggren, Michael Heger και Lyn Grobler.

Στα πέντε αυτά μέλη είχε αναφερθεί στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος του ΔΣ της Τράπεζας Γιόζεφ Άκερμαν.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, ο Maksim Goldman ένας από τους δύο Αντιπροέδρους του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, είναι υπήκοος των ΗΠΑ και της Ρωσίας και δικηγόρος καταρτισμένος στης ΗΠΑ. Υπηρετεί επίσης ως Διευθυντής Στρατηγικών Έργων της Renova, ενός μεγάλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με έδρα την Ελβετία και διαθέτει εκτεταμένο επαγγελματικό υπόβαθρο.

Ο Μιχάλης Σπανός, Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών της Τράπεζας, είναι Κύπριος, με οικονομικό και επιχειρηματικό υπόβαθρο και με πολύ μεγάλη πείρα σε ηγετικές θέσεις στον επιχειρηματικό τομέα. Ο κ. Σπανός, είναι νυν και πρώην μέλος πολλών Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών συμπεριλαμβανομένης και της Κεντρικής Τράπεζας.

Ο Arne Berggren είναι πολίτης της Σουηδίας με επαγγελματική κατάρτιση ως οικονομολόγος και με πολύ μεγάλη εμπειρία χρηματοοικονομικού εμπειρογνώμονα σε αρκετές χώρες. Ο κ. Berggren ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του προηγούμενου ΔΣ η οποία καθοδηγεί τις προσπάθειες διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας και αποφασίζει και εγκρίνει τις στρατηγικές για την αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ο Michael Heger διορίστηκε ως Σύμβουλος από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του 2016. Είναι Αυστριακός υπήκοος με νομικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και με πολύ μεγάλη πείρα στον χρηματοοικονομικό τομέα αρκετών ευρωπαϊκών χωρών.

Η Lyn Grobler, της οποίας η υποψηφιότητα έχει ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, γεννήθηκε στη Νότια Αφρική. Διαθέτει τεχνική κατάρτιση και μια πολύ εντυπωσιακή πορεία ως εμπειρογνώμονας Πληροφορικής και Τεχνολογίας, και ως ανώτερο στέλεχος πληροφορικής και τεχνολογίας σε διάφορες εταιρίες στο ΗΒ. Η κα. Grobler είναι σήμερα Διευθύντρια Πληροφορικής του Ομίλου Ασφαλιστικών Hyperion με έδρα το Λονδίνο.

Η κα. Grobler θα ηγηθεί μιας νέας Επιτροπής Τεχνολογίας του Συμβουλίου που θα συσταθεί και η οποία θα καθοδηγεί και κατευθύνει το έργο της Τράπεζας στον τομέα της πληροφορικής και τεχνολογίας, της ψηφιοποίησης των τραπεζικών εργασιών και της πρόσβασης στις τραπεζικές υπηρεσίες, μεταξύ πολλών άλλων τεχνικών ζητημάτων που θέλει να χειριστεί η Τράπεζα.

Στην ΕΓΣ παρέστησαν 167 μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 3.518.061.472 μετοχές, δηλαδή 39,427% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Η ΕΓΣ εξέτασε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση Ελεγκτών και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2015, ενέκρινε την Έκθεση Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθόρισε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΕΓΣ σημείωσε τον επαναδιορισμό των Ernst & Young ως Ελεγκτές της Εταιρίας για το έτος 2016, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα