Πέραν των 100 δις ευρώ oι συναλλαγές που αφορούν χαρτοφυλάκια δανείων το 2014

Πέραν των 100 δις ευρώ oι συναλλαγές που αφορούν χαρτοφυλάκια δανείων το 2014

Η αξιολόγηση της ΕΚΤ αναμένεται να δώσει περαιτέρω ώθηση στηv αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών τραπεζών

Χαρτοφυλάκια δανείων ονομαστικής αξίας 67 δισ. ευρώ πούλησαν οι ευρωπαϊκές τράπεζες τους πρώτους εννέα μήνες του 2014, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύει η PwC. Παράλληλα, ο οργανισμός εκτιμά ότι βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη συναλλαγές που αφορούν χαρτοφυλάκια αξίας 50 επιπλέον δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των συναλλαγών αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, γεγονός που συνεπάγεται ότι το σύνολο των μη βασικών χαρτοφυλακίων που θα πωλήσουν οι τράπεζες εντός του 2014 θα ξεπεράσει τα 100 δισ. ευρώ. Η ονομαστική αξία των δανείων που πωλήθηκαν το 2012 ανήλθε σε 46 δισ. και το 2013 σε 64 δισ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το 2014, αναμένεται αύξηση τουλάχιστον 50%, σε σχέση με το 2013.

Τα δάνεια που αφορούν εμπορικά ακίνητα συνεχίζουν να κυριαρχούν στις συναλλαγές, με την PwC να εκτιμά ότι το 2014 τα εν λόγω χαρτοφυλάκια θα ανέλθουν στο 50% περίπου των συνολικών συναλλαγών. Ενώ πολλές από τις συναλλαγές αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, καταγράφεται παράλληλα αύξηση του αριθμού εξυπηρετούμενων δανείων που εισέρχονται στην αγορά, ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου επενδυτικού ενδιαφέροντος για απόκτηση τέτοιων χαρτοφυλακίων.

Παράλληλα με την αυξανόμενη ζήτηση για χαρτοφυλάκια εξυπηρετούμενων ενυπόθηκων δανείων, η PwC διαπιστώνει αυξημένο ενδιαφέρον και για χαρτοφυλάκια εξυπηρετούμενων εταιρικών δανείων, ιδιαίτερα στις  κατηγορίες ρίσκου ΒΒ μέχρι B-. Ο συνδυασμός της γρήγορης διάθεσης κεφαλαίων, της ενδογενούς διασποράς του κινδύνου και της σημαντικής απόδοσης στη λήξη αποδεικνύεται ιδιαίτερα ελκυστικός για κάποια επενδυτικά κεφάλαια με αυξανόμενη επιρροή στις τιμές, τόσο στην πρωτογενή όσο και στη δευτερογενή αγορά των εν λόγω κατηγοριών.

Ο αυξημένος αριθμός εξυπηρετούμενων δανείων που εισέρχονται στην αγορά αποτελεί πόλο έλξης για μια ποικιλόμορφη ομάδα ενδιαφερόμενων αγοραστών: Μερικοί από τους παραδοσιακούς επενδυτές διαχείρισης κεφαλαίων επικεντρώνονται στη δημιουργία εταιρειών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη. Επιπλέον, η PwC επισημαίνει ότι ένας μικρός αριθμός τραπεζών θεωρεί την απόκτηση χαρτοφυλακίων ως έναν τρόπο εξασφάλισης πελατών. Τα κρατικά επενδυτικά ταμεία εξακολουθούν να επιδεικνύουν μεγάλο ενδιαφέρον, ωστόσο η επιρροή τους στην αγορά παραμένει, μέχρι σήμερα, περιορισμένη.

Ο Στέλιος Κωνσταντίνου, Συνέταιρος, Υπεύθυνος για τον τραπεζικό τομέα στην PwC Κύπρου σχολίασε σχετικά:

«Τα επίπεδα των συναλλαγών έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις προσδοκίες για το τρέχον έτος. Ωστόσο, με τις ευρωπαϊκές τράπεζες να έχουν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, στην κατοχή τους ανεπιθύμητα περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον 2,4 τρις ευρώ, ακόμα και αυτά τα μεγέθη αντιπροσωπεύουν μια μικρή σταγόνα στον ωκεανό.

Υπήρξαν πολλές εικασίες αναφορικά με τον αντίκτυπο της πρόσφατης αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και των τεστ αντοχής που διεξήγε η ΕΚΤ στον όγκο των συναλλαγών. Ενώ οι εν λόγω αξιολογήσεις παρακίνησαν κάποιες από τις συναλλαγές, αναμένουμε ότι, καθώς η αγορά αφομοιώνει την αυξημένη πληροφόρηση που είναι σήμερα διαθέσιμη σε σχέση με την κατάσταση των τραπεζικών ισολογισμών, αυτό θα δώσει το έναυσμα για την αναγκαία αλλά και τη συνεχή αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα σε πολλές χώρες. Συνεπώς, τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσουμε να βλέπουμε ψηλά επίπεδα συναλλαγών».


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα