Παγκόσμια έρευνα της Deloitte για την πληροφορική

Παγκόσμια έρευνα της Deloitte για την πληροφορική


  • Οι επενδύσεις στην τεχνολογία αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα

Η επένδυση στην τεχνολογία είναι στρατηγικής σημασίας. Αυτό συμπεραίνεται από παγκόσμια έρευνα της Deloitte που δείχνει ότι οι οργανισμοί παγκοσμίως στοχεύουν σε μεγαλύτερη ανάπτυξη μέσω της τεχνολογίας. Επίσης, η ψηφιακή συλλογή και ανάλυση δεδομένων αποκτούν ύψιστη σημασία καθώς η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, οι οποίες προσαρμόζουν τη λειτουργία τους στις ανάγκες της ψηφιακής οικονομίας.

Εν τούτοις, παρόλο που περισσότεροι από τους μισούς (52%) των Ανώτερων Στελεχών Πληροφορικής (CIOs) που έλαβαν μέρος στην έρευνα της Deloitte και η οποία διεξάγεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θεωρούν την καινοτομία σημαντική προτεραιότητα, τα κονδύλια που λαμβάνουν γι’ αυτό το σκοπό που λαμβάνουν από τις διευθύνσεις των επιχειρήσεων τους είναι ελάχιστα. Περίπου οι μισοί διαθέτουν λιγότερο από 10% του προϋπολογισμού των οργανισμών τους για δραστηριότητες που σχετίζονται με την καινοτομία.

Η έρευνα της Deloitte ανάμεσα σε CIOs αποκαλύπτει επίσης σημαντικές διαφορές και ανομοιότητα ως προς τον ενθουσιασμό και την προτεινόμενη επένδυση στην τεχνολογία και ως προς το ρόλο των CIOs σε αυτό το μετασχηματισμό.  Πάνω από 900 CIOs σε 49 χώρες έδωσαν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις αντιλήψεις, τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο Kevin Walsh, επικεφαλής του συμβουλευτικού τμήματος για θέματα τεχνολογίας της Deloitte αναφέρει: «Η φετινή έρευνα δείχνει μια ουσιαστική μετατόπιση στον τρόπο αντιμετώπισης θεμάτων τεχνολογίας από τις διευθύνσεις των εταιρειών και στη σημασία που δίδεται σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους.  Ωστόσο, η διαρκής έλλειψη κονδυλιών καινοτομίας προκαλεί έκπληξη, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική τάση στην αγορά και τη γενική αναγνώριση ότι η τεχνολογία είναι απαραίτητη για την επίτευξη μιας ισχυρότερης αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε πελάτες και οργανισμούς. Φαίνεται ότι είτε τα κονδύλια για καινοτομία είναι πολύ περιορισμένα, είτε – πιθανότατα – έχουν διατεθεί κάπου αλλού στους οργανισμούς».

Σύμφωνα με τους CIOs που έλαβαν μέρος στην έρευνα της Deloitte, η διστακτική στάση των διευθυντών επιχειρήσεων για επενδύσεις σε έργα πληροφορικής υψηλού κινδύνου είναι μεγαλύτερος περιοριστικός παράγοντας ακόμη και από τα ανεπαρκή κονδύλια για επένδυση στην τεχνολογική καινοτομία και ανάπτυξη. Ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι CIΟs είναι διατεθειμένοι να πάρουν έξυπνα ρίσκα σε τεχνολογικές επενδύσεις, 71% από αυτούς θεωρούν ότι είναι ανεκτικοί στο ρίσκο και όχι αρνητικοί, η διάθεση αυτή για επένδυση δεν αντικατοπτρίζεται στα υφιστάμενα τους χαρτοφυλάκια.

«Οι CIOs συνήθως αντιμετωπίζονται ως τεχνική υπηρεσία που “κρατά τα φώτα αναμμένα”, αναφέρει ο Walsh. «Παρόλα αυτά, μια καίρια ερώτηση στη φετινή έρευνα είναι κατά πόσο θα έπρεπε οι CIOs να λάβουν περισσότερη ευθύνη σε σχέση με την τεχνολογική καινοτομία με στόχο την ανάπτυξη του οργανισμού. Η πρόκληση θα είναι να πειστεί η ηγεσία της εταιρείας για την ικανότητά τους να φέρουν εις πέρας αυτές τις νέες τεχνολογίες».

Παρά τις δυσκολίες, η έρευνα της Deloitte αποκάλυψε σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα των επιχειρηματικών σχέσεων, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι CIOs γίνονται πιο αποτελεσματικοί συνεργάτες (οι μισοί θεωρούν τον εαυτό τους «δυνατό και αποδοτικό», ποσοστό που παρουσιάζει 10% αύξηση από πέρσι).

Τα σημαντικότερα πορίσματα της έρευνας αυτής της Deloitte μπορείτε να βρείτε μέσω του link: TheDeloitteCIOSurvey 2014

 

 


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα