Παράταση για τις αιτήσεις οικονομικής χορηγίας

Παράταση για τις αιτήσεις οικονομικής χορηγίας

Ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης ανακοίνωσε σήμερα την παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 16 Οκτωβρίου, για την Οικονομική Xορηγία σε άτομα, τα οποία, λόγω έκτακτων κοινωνικών περιστατικών ή άλλων εξαιρετικών συμβάντων, έχουν επηρεαστεί και παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στη συνέχιση της πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης.

Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί συστημένη ταχυδρομικώς ή να παραδοθεί μαζί με τα αναγκαία πιστοποιητικά σε κλειστό φάκελο μέχρι τις μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2015, σε κάθε ένα από τα λειτουργούντα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και από την ιστοσελίδα της Επιτροπής, www.socialsupport.gov.cy, στην οποίαν καταγράφεται το σχετικό Πλαίσιο Κριτηρίων.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα