Παράταση για φορολογική δήλωση και INTRASTAT

Παράταση για φορολογική δήλωση και INTRASTAT

 

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε σήμερα ότι παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 12/12/2016 η υποβολή:

– της Φορολογικής Δήλωσης Φ.Π.Α. καθώς και η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου, για την περίοδο που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2016 και

– της δήλωσης INTRASTAT για το μήνα Νοέμβριο του 2016.

Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη, καθότι η 10η Δεκεμβρίου 2016, τελευταία ημερομηνία υποβολής των πιο πάνω δηλώσεων, δεν είναι εργάσιμη μέρα.

Η υποβολή των πιο πάνω δηλώσεων και η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου μετά τις 12/12/2016, θεωρείται εκπρόθεσμη και υπόκειται σε επιβαρύνσεις, πρόσθετο φόρο και τόκους, σύμφωνα με τις σχετικές Νομοθεσίες (περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και περί Στατιστικών Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών).


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα