Περαιτέρω ετήσια υποχώρηση τιμών των ακινήτων

Περαιτέρω ετήσια υποχώρηση τιμών των ακινήτων

Τα αποτελέσματα της 20ης έκδοσης του Δείκτη Τιμών Ακινήτων του RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) Κύπρου, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιστημόνων Επιμετρητών Οικονομολόγων Κατασκευών Κύπρου (ΣΕΕΟKΚ) και το Σύνδεσμο Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου (ΣΕΕΑΚ), δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ο δείκτης παρακολουθεί τις τιμές και τα ενοίκια των ακινήτων σε όλες τις επαρχίες και βασίζεται σε μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Reading, του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κατά το Γ’ τρίμηνο του 2014, ο Δείκτης Τιμών Ακινήτων κατέγραψε σημαντικές μειώσεις παγκύπρια, σε όλες τις κατηγορίες με τη σημαντικότερη πτώση να παρουσιάζεται στη Λευκωσία. Παγκύπρια, οι τιμές για κατοικίες, τόσο για σπίτια, όσο και για διαμερίσματα, παρουσίασαν τριμηνιαία πτώση της τάξης του 1.6% και 1.0% αντίστοιχα, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στη Λευκωσία (3.4% για τα σπίτια) και στην Πάφο (1.5% για τα διαμερίσματα). Παγκύπρια, οι τιμές των καταστημάτων μειώθηκαν κατά μέσο όρο 2% και των γραφείων κατά 1.4%, ενώ για τις αποθήκες δεν καταγράφηκε ποσοστιαία μεταβολή. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2013, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 6.3%, των σπιτιών κατά 4.4%, των καταστημάτων κατά 9.6%, των γραφείων 6.3% και των αποθηκών κατά 4.2%.

Η μέση τιμή ενοικίασης σε ολόκληρη την Κύπρο παρουσίασε τριμηνιαία πτώση 1.2% στα διαμερίσματα, 0.9% στα σπίτια, στα καταστήματα 3.2%, στις αποθήκες 0.4% και στα γραφεία 0.9%. Συγκρίνοντας τα ενοίκια με εκείνα του τρίτου τριμήνου του 2013, οι τιμές υποχώρησαν κατά 4.7% για τα διαμερίσματα, 4.1% για σπίτια, 11.2% για καταστήματα, 9.2% για τις αποθήκες και 4.6% για τα γραφεία.

O κ. Χαράλαμπος Πετρίδης, MRICS, δήλωσε: «Η πτωτική πορεία στις τιμές των ακινήτων συνεχίζεται και το τρίτο τρίμηνο του 2014 αν και σε αρκετές περιοχές φαίνεται να υπάρχει επιβράδυνση στις μειώσεις τιμών. Η αυξημένη εμπορευσιμότητα σε σχέση με το 2013 συνεχίζεται και είναι προβλεπτό ότι οι αγοραπωλησίες ακινήτων κατά το 2014 θα αυξηθούν περί το 15% εν συγκρίσει με την περσινή χρονιά. Όσον αφορά τις τιμές των ακινήτων αναμένεται να συνεχισθεί η πτωτική πορεία και φέτος εν αναμονή των εξελίξεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, κυρίως όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα τεστ αντοχής (stress tests), την περιορισμένη ρευστότητα στην αγορά και τα υψηλά επιτόκια. Επίσης τα ακίνητα επηρεάζονται από τις αυξημένες φορολογίες ιδιοκτησίας και το θέμα των εκποιήσεων των ενυπόθηκων ακινήτων ενεργώντας έτσι ως τροχοπέδη για τη σταθεροποίηση της αγοράς».

 


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα