Προσφορές €100 εκ. για γραμμάτια δημοσίου 13 εβδομάδων

Προσφορές €100 εκ. για γραμμάτια δημοσίου 13 εβδομάδων

Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ανακοίνωσε ότι κατά τη σημερινή δημοπρασία Γραμματίων του Δημοσίου 13 εβδομάδων λήφθηκαν προσφορές ύψους €116 εκ. περίπου και έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικής ονομαστικής αξίας €100 εκ. με μέση σταθμική απόδοση 0,84%. Οι αποδεκτές αποδόσεις κυμάνθηκαν μεταξύ 0,70% – 0,93%. Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα της δημοπρασίας παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

Ανακοινωθέν Ποσό                                                                                        €100.000.000

Διάρκεια                                                                                                         13 εβδομάδες

Ημερομηνία δημοπρασίας                                                                             27 Απριλίου 2016

Ημερομηνία έκδοσης                                                                                     6 Μαΐου 2016

Ημερομηνία λήξης                                                                                         5 Αυγούστου 2016

Συνολικές προσφορές που λήφθηκαν:                                                           €116.370.000

Ανταγωνιστικές Προσφορές                                                                          €76.500.000

Μη ανταγωνιστικές Προσφορές                                                                    €39.870.000

Συνολική ονομαστική αξία αποδεκτών προσφορών:                                     €100.000.000

Ανταγωνιστικές Προσφορές                                                                          €60.130.000

Μη ανταγωνιστικές Προσφορές                                                                    €39.870.000

Προσφερόμενες αποδόσεις:

Μέση σταθμική απόδοση                                                                               0,87%

Ανώτατη απόδοση                                                                                          1,09%

Κατώτατη απόδοση                                                                                        0,70%

Αποδεκτές αποδόσεις:

Μέση σταθμική απόδοση                                                                               0,84%

Ανώτατη απόδοση                                                                                          0,93%

Κατώτατη απόδοση                                                                                        0,70%


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα