Προσφορές €100 εκ για Γραμμάτια Δημοσίου 13 εβδομάδων

Προσφορές €100 εκ για Γραμμάτια Δημοσίου 13 εβδομάδων


Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ανακοίνωσε ότι κατά τη σημερινή δημοπρασία Γραμματίων του Δημοσίου 13 εβδομάδων λήφθηκαν προσφορές ύψους € 129 εκ. περίπου και έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικής ονομαστικής αξίας € 100 εκ. με μέση σταθμική απόδοση 0,79%. Οι αποδεκτές αποδόσεις κυμάνθηκαν μεταξύ 0,47% – 0,94%. Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα της δημοπρασίας παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

 

Ανακοινωθέν Ποσό                                                                                        €100.000.000

Διάρκεια                                                                                                         13 εβδομάδες

Ημερομηνία δημοπρασίας                                                                             4 Απριλίου 2016

Ημερομηνία έκδοσης                                                                                     8 Απριλίου 2016

Ημερομηνία λήξης                                                                                         8 Ιουλίου 2016

Συνολικές προσφορές που λήφθηκαν:                                                           €128.700.000

Ανταγωνιστικές Προσφορές                                                                          €51.700.000

Μη ανταγωνιστικές Προσφορές                                                                    €77.000.000

Συνολική ονομαστική αξία αποδεκτών προσφορών:                                     €100.000.000

Ανταγωνιστικές Προσφορές                                                                          €51.700.000

Μη ανταγωνιστικές Προσφορές                                                                    €48.300.000

Προσφερόμενες αποδόσεις:

Μέση σταθμική απόδοση                                                                               0,79%

Ανώτατη απόδοση                                                                                          0,94%

Κατώτατη απόδοση                                                                                        0,47%

Αποδεκτές αποδόσεις:

Μέση σταθμική απόδοση                                                                               0,79%

Ανώτατη απόδοση                                                                                          0,94%

Κατώτατη απόδοση                                                                                        0,47%


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα