Πρωτοβουλία πολίτων για εξάλειψη μισθολογικών ανισοτήτων στην ΕΕ

Πρωτοβουλία πολίτων για εξάλειψη μισθολογικών ανισοτήτων στην ΕΕ

 


Η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να προβεί σε μερική καταχώριση και εγγραφή στα σχετικά μητρώα,  πρωτοβουλίας Ευρωπαίων πολιτών (citizens` initiative), η οποία καλεί την ίδια να προτείνει «νομικές πράξεις που καταδεικνύουν σαφώς την πρόθεση της ΕΕ να εξαλείψει τις μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών».

Μετά την επίσημη εγγραφή της πρωτοβουλίας αυτής στις 22 Μαΐου 2017 θα ξεκινήσει μια μονοετής διαδικασία συλλογής υπογραφών υποστήριξης από τους διοργανωτές της.

Η απόφαση της Κομισιόν να καταχωρίσει την πρωτοβουλία αφορά μόνο “το νομικά παραδεκτό της πρότασης”. Η Κομισιόν δεν έχει αναλύσει την ουσία της πρότασης σε αυτό το στάδιο.

Η απόφαση της Κομισιόν καθιστά σαφές για ποιο είδος νομικών πράξεων μπορούν να συλλέγονται υπογραφές, ανάλογα με τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στις Συνθήκες.

Εάν τέλος, η πρωτοβουλία λάβει ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης εντός ενός έτους, από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Κομισιόν θα πρέπει να αντιδράσει εντός τριών μηνών. Η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στην αίτηση είτε όχι, και σε αμφότερες τις περιπτώσεις θα πρέπει να εξηγήσει τη συλλογιστική της.


Comments

comments

Tags: cyprus, europe

Σχετικά με τον Συγγραφέα