Πρωτοποριακή μέθοδος ελέγχου των καυσίμων από την ΕΚΟ

Πρωτοποριακή μέθοδος ελέγχου των καυσίμων από την ΕΚΟ

 

Μία καινοτόμα και πρωτοποριακή μέθοδο για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των καυσίμων έχει εισαγάγει στην Κυπριακή αγορά, τα τελευταία έξι χρόνια, η Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου. Πρόκειται για το πρόγραμμα «ΕΚΟ GUARANTEE», που διασφαλίζει την ποιότητα, αλλά και την ποσότητα των καυσίμων ΕΚΟ, μέσω συνεχών ελέγχων που ξεκινούν από το διυλιστήριο και φτάνουν μέχρι το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου κάθε πελάτη.

Οι έλεγχοι αρχίζουν από τις ποιοτικές αναλύσεις καυσίμων στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, συνεχίζονται με τη σφράγιση των βυτίων μεταφοράς και την παρακολούθηση των διαδρομών τους με σύστημα GPS και ολοκληρώνονται στα πρατήρια, σε τρία διαφορετικά στάδια:

• Με πραγματοποιούμενους ελέγχους από τις κινητές εργαστηριακές μονάδες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

• Με τον έλεγχο και τη σήμανση των αντλιών από εξουσιοδοτημένη από το κράτος εταιρεία για έλεγχο της ποσότητας παράδοσης και

• Με τη δυνατότητα ελέγχου ποιότητας που παρέχεται στον πελάτη, μέσω ΔΩΡΕΑΝ spot test kits για την ανίχνευση ιχνηθέτη κινιζαρίνης στην Βενζίνη ΕΚΟ racing 98 και ιχνηθέτη Solvent Yellow 124 στο Πετρέλαιο Κίνησης Diesel EKOnomy.

Όσον αφορά στους ελέγχους που πραγματοποιούνται από τις κινητές εργαστηριακές μονάδες στα πρατήρια, αποτελούν αποτέλεσμα συνεργασίας της ΕΚΟ Ελλάδας και του Εργαστήριου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΤεΚΛ-Ε.Μ.Π.) της Αθήνας. Η Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου είναι η μοναδική εταιρεία που έχει φέρει στην Κύπρο το κινητό εργαστήριο, για πραγματοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων καυσίμων σε όλα τα πρατήρια της ΕΚΟ.

Το ειδικό αυτό όχημα είναι μόνιμα στελεχωμένο με εξειδικευμένο ερευνητή, ο οποίος έχει τις ακαδημαϊκές και τις τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται για την άριστη διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχου. Το κινητό εργαστήριο ελέγχει επί τόπου καύσιμα από το πρατήριο και έτσι μπορεί να εξάγει άμεσα αποτελέσματα με την χρήση ιχνηθέτη, τόσο για την καθαρότητα των υγρών καυσίμων -δηλαδή της βενζίνης 95 EKOnomy, EKO Racing 98, του Diesel EKOnomy και του πετρελαίου θέρμανσης-, όσο και για τη λιτρομέτρηση των αντλιών που αφορά στον έλεγχο της ποσότητας που παραδίδουν.

Επιπρόσθετα, συλλέγονται δείγματα από όλα τα πρατήρια της ΕΚΟ στην Κύπρο, τα οποία αποστέλλονται στο Εργαστήριο του Ε.Μ.Π για περαιτέρω ανάλυση, η οποία αφορά κυρίως την μέτρηση του αριθμού οκτανίου των βενζινών, καθώς επίσης και τον αριθμό κετανίου των πετρελαίων.

Έλεγχος στο Εργαστήριο του Ε.Μ.Π πραγματοποιείται και για την ενδεχόμενη ύπαρξη μικροβιακού φορτίου, λόγω της χρήσης βίο-καυσίμου (Ευρωπαϊκή Οδηγία) στο πετρέλαιο κίνησης. Επισημαίνεται ότι, η ύπαρξη μικροβιακού φορτίου στο πετρέλαιο κίνησης μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου του αυτοκινήτου.

Τέλος, ερευνάται η περιεκτικότητα των βενζινών και του πετρελαίου κίνησης σε θείο και πιστοποιείται ότι η περιεκτικότητα τους είναι σύμφωνη με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές.

Με όλους αυτούς τους τρόπους και εκμεταλλευόμενη τις συνέργειες με την ΕΚΟ Ελλάδας, η Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου πρωτοπορεί για ακόμη μια φορά.  Με το πρόγραμμα “ΕΚΟ GUARANTEE”, διασφαλίζει και εγγυάται στον τελικό καταναλωτή την άριστη ποιότητα και ποσότητα των καυσίμων που παραδίδει, μέσω του δικτύου πρατηρίων της.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα