Πρόγραμμα ανάπτυξης στελεχών από την Baker Tilly

Πρόγραμμα ανάπτυξης στελεχών από την Baker Tilly

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

 

Η Baker Tilly, αξιοποιώντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρει η παρουσία της σε 5 χώρες, έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης στελεχών, επιτυγχάνοντας την ενίσχυση των γνώσεων αλλά και των εμπειριών του ανθρωπίνου δυναμικού της μέσα στους κόλπους του Οργανισμού.

Από την αρχή της χρονιάς, στελέχη του Οργανισμού, έχουν επιλεγεί για απόσπαση σε γραφεία της Baker Tilly που εδρεύουν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για την ικανοποίηση τόσο των  βραχυπρόθεσμων όσο και των μακροπρόθεσμων αναγκών της εταιρείας στο εξωτερικό.

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, δίνεται η ευκαιρία στους εργαζόμενους να δραστηριοποιηθούν σε ένα νέο περιβάλλον, να αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες και εμπειρίες και να αναπτυχθούν τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά ενισχύοντας έτσι την προοπτική ανέλιξης τους μέσα στον Οργανισμό.

Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται μια ενιαία κουλτούρα στην περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με έδρα την Κύπρο αφού η επικοινωνία, συνεργασία και ανάπτυξη στελεχών κατευθύνεται από την κεντρική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας στη Λευκωσία με στοχευόμενες κινήσεις.

Η Baker Tilly in South East Europe είναι ένα κορυφαίο δίκτυο ελεγκτών, λογιστών, φορολογικών και επιχειρηματικών συμβούλων που ιδρύθηκε το 1996 στην Κύπρο και, σταδιακά, επεκτάθηκε ξεπερνώντας τα γεωγραφικά σύνορα, σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και Ελλάδα, ως ανεξάρτητο μέλος, στο πλαίσιο του ισχυρού διεθνούς δικτύου Baker Tilly International, του 8ου μεγαλύτερου λογιστικού δικτύου στον κόσμο, που αντιπροσωπεύεται από 165 εταιρείες, με παρουσία σε 141 χώρες και 28.000 ανθρώπους.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα