Πρόσβαση σε κεφάλαια €500 εκ. για άμεσες επενδύσεις μέσω της Elements

Πρόσβαση σε κεφάλαια €500 εκ. για  άμεσες επενδύσεις μέσω της Elements

Eναλλακτικές επιλογές στις παραδοσιακές τραπεζικές επενδύσεις προσφέρει στην κυπριακή αγορά η Elements Capital Partners.

Η Elements είναι επενδυτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αγορά των εναλλακτικών επενδύσεων, με εξειδίκευση στους τομείς των επισφαλών στοιχείων ενεργητικού και του επιχειρηματικού κεφαλαίου σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Elements αυτή τη στιγμή ελέγχει τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στη Σλοβενία (που δεν ανήκει σε τραπεζικό οργανισμό), την Alpen Invest d.d., με ενεργητικό υπό διαχείριση που υπερβαίνει τα 100 εκ. ευρώ.

Πιο κάτω ακολουθεί η συνέντευξη που παραχώρησε στο ΕUROKΕΡΔΟΣ, o Ανδρέας Γιωργαλλής, Chief Operations Officer της Elements Capital Partners.

 

Κύριε Γιωργαλλή, πού ειδικεύεται η Elements;

Η Elements είναι μια ‘boutique’ επενδυτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αγορά των εναλλακτικών επενδύσεων, με εξειδίκευση στους τομείς των επισφαλών στοιχείων ενεργητικού και του επιχειρηματικού κεφαλαίου σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επενδύουμε κατά κύριο λόγο σε εταιρείες που λόγω χρέους κυρίως απαιτούν αναδιάρθρωση και παροχή ρευστότητας. Δεν επικεντρωνόμαστε σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς όπως για παράδειγμα στην αγορά των ακινήτων ή στο χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά λαμβάνουμε υπόψη τα σχετικά χαρακτηριστικά που καθιστούν μια συγκεκριμένη επένδυση ελκυστική, ανεξάρτητα του τομέα. Η Elements διαθέτει στελέχη που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών χώρων με την ανάλογη πείρα και τεχνογνωσία. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα μελέτης επενδυτικών ευκαιριών σε διάφορους τομείς.

Με την ευκαιρία αυτή να αναφέρω ότι η Elements ελέγχει τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη (που δεν ανήκει σε τραπεζικό οργανισμό) εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στη Σλοβενία, την Alpen Invest d.d., με ενεργητικό υπό διαχείριση που υπερβαίνει τα 100 εκ. ευρώ. Είναι άξιο αναφοράς το ότι τον περασμένο Φεβρουάριο, η Alpen Invest ανακηρύχθηκε για τρίτο συνεχόμενο χρόνο ως η καλύτερη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στη χώρα.

 

Σε ποιές χώρες δραστηριοποιείται;

Η Elements ιδρύθηκε το 2010 και έχει αναπτύξει παρουσία σε 4 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα κεντρικά μας γραφεία βρίσκονται στη Λευκωσία με γραφεία επίσης στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας και στο Βελιγράδι της Σερβίας. Η παρουσία μας στις αγορές αυτές εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής μας που αφορά επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

 

Ποιές εναλλακτικές επιλογές στις παραδοσιακές τραπεζικές επενδύσεις προσφέρει στην Κύπρο η Elements;

Να τονίσω ότι ο επενδυτικός ορίζοντας της Elements Capital εκτείνεται πέραν της Κύπρου, σε όλες τις χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Η Elements λοιπόν διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία στους τομείς των αμοιβαίων κεφαλαίων, του επιχειρηματικού κεφαλαίου (Private Equity), καθώς και επενδύσεις σε Distressed Debt. Μπορούμε να αναφέρουμε ότι σήμερα η εταιρεία μας έχει συμβληθεί με επενδυτικά ταμεία του εξωτερικού και ως αποτέλεσμα έχει πρόσβαση σε διαθέσιμα κεφάλαια ύψους 500 εκ. ευρώ για άμεσες επενδύσεις. Όλες οι επενδύσεις γίνονται μέσω ιδιωτικών επενδυτικών συμμετοχών της εταιρείας και των πελατών της αλλά και μέσω των θυγατρικών μας εταιρειών ή εταιρειών όπου έχουμε συμμετοχή, και θα σας δώσω δυο παραδείγματα, αυτά της “Alpen Invest” και της “DDM Holdings AG”.

Η “Alpen Invest” είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στη Σλοβενία, που διαχειρίζεται κεφάλαια αξίας πέραν των 100 εκ. ευρώ και ρυθμίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Σλοβενίας με ένα αμοιβαίο κεφάλαιο συμβατό με το UCITS της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Alpen.SI). H Ελβετική “DDM Holdings AG” δραστηριοποιείται στην αγορά και διαχείριση πιστωτικών χαρτοφυλακίων στην Ανατολική Ευρώπη. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι στις 5 Αυγούστου του περασμένου έτους η DDM εισήγαγε της μετοχές της στο Nasdaq OMX First North με κεφαλαιοποίηση την ημέρα εγγραφής περίπου στα 38.5 εκ. ευρώ.

 

Tι σημαίνει για την Elements και τους επενδυτές η αναγνώριση μέσω της Alpen.SI;

Η Elements αναγνώρισε τη δυναμική της “Alpen” εξαγοράζοντας ένα επιπρόσθετο μερίδιο της “Alpen Invest” της τάξης του 40.84% μέσω μιας θυγατρικής της εταιρείας τον Απρίλιο του 2014, αυξάνοντας έτσι τον έλεγχο της στην εταιρεία στο 81.68%. Οι βραβεύσεις, που εξαγγέλθηκαν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εξαγορά, επιβεβαιώνουν και κατακυρώνουν την απόφαση μας, και από πλευράς στρατηγικής και σε ό,τι αφορά τη χρονική συγκυρία της επένδυσης. Θεωρούμε ότι αυτό αυξάνει την εγκυρότητά μας σαν όμιλος και στέλνει ένα θετικό μήνυμα στους υφιστάμενους επενδυτές μας και όχι μόνο.

 

Σε ποιούς επενδυτές απευθύνεται;

Η Elements συνεργάζεται με επενδυτικά ταμεία και ειδικότερα με hedge funds και συνταξιοδοτικά ταμεία που εδρεύουν στις ΗΠΑ και στην Ελβετία, όπως επίσης και με αμερικανικές επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν την εκτέλεση των συναλλαγών.

Μέχρι σήμερα η εταιρεία μας έχει επενδύσει ή ενεργήσει ως σύμβουλος για επενδύσεις εκ μέρους πελατών της στους τομείς των τραπεζών, επενδυτικών ταμείων, εμπορικών ακινήτων, τουρισμού, εμπορίου και βιομηχανίας κυρίως σε χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

 

Με ποιά ποσά μπορεί να τοποθετηθεί κάποιος επενδυτής;

Οι επενδύσεις στον τομέα του επιχειρηματικού κεφαλαίου και σε επισφαλή στοιχεία ενεργητικού, λόγω του υψηλού κόστους διενέργειας νομικο-οικονομικού ελέγχου (due diligence) και των μεγάλων αποδόσεων που απαιτούνται από τους επενδυτές, εκ των πραγμάτων οι τοποθετήσεις δεν μπορεί να είναι κάτω των 15 εκ. ευρώ.

Όσον αφορά τοποθετήσεις στα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η Alpen Invest, αυτά αποτείνονται εξίσου σε ιδιώτες όσο και σε θεσμικούς επενδυτές και συνεπώς δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στο ελάχιστο ύψος της επένδυσης.

 

Η Elements εστιάζει το ενδιαφέρον της σε ευκαιρίες στην Κύπρο και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τι εννοούμε με τον όρο ευκαιρία;

H κατηγορία επενδυτών, όπως η εταιρεία μας, είναι συνήθως η πρώτη που εισέρχεται σε μια αγορά που έχει υποστεί σημαντικό οικονομικό πλήγμα, όπως και στην περίπτωση της Κύπρου. Να εξηγήσω όμως ότι όταν χρησιμοποιούμε τον όρο ευκαιρία δεν τον αντιλαμβανόμαστε με την αρνητική έννοια των “ευκαιριακών επενδύσεων”. Αντιθέτως αναφερόμαστε σε αυτές τις επενδύσεις που έχουν προοπτική επίτευξης μεγάλων αποδόσεων για τους θεσμικούς μας πελάτες-επενδυτές, αλλά και προς όφελος των αμοιβαίων κεφαλαίων που η Εταιρεία ελέγχει.

Παρέχουμε ρευστότητα στην αγορά μέσω αγοράς δανείων και άλλων στοιχείων ενεργητικού από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας, τα οποία έχουν βρεθεί εκτεθειμένα από τον υπερβολικό δανεισμό των προηγούμενων ετών. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως λόγω της αντίληψης των κινδύνων που εμπλέκονται και της εκτεταμένης τεχνογνωσίας και εμπειρίας όσον αφορά την αποτίμηση αυτών των στοιχείων ενεργητικού. Ως “distressed investors” δραστηριοποιούμαστε μόνο εκεί που διαθέτουμε παρουσία με τη δημιουργία ομάδων εργασίας με πείρα στη ντόπια αγορά και αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην Κύπρο.

Εξαιτίας της βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης η οποία έχει επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η Elements και οι πελάτες της, που είναι κυρίως μεγάλα hedge funds, επιδίδονται στις αποκαλούμενες επενδύσεις χρεοκοπίας (distressed investments) επιλέγοντας επιχειρήσεις βιώσιμες και με αξίες, οι οποίες λόγω του υψηλού κόστους χρήματος σήμερα δεν αποδίδουν. Προϋπόθεση για είσοδό σε υπερχρεωμένες επιχειρήσεις συνιστά η μείωση των δανειακών απαιτήσεων των τραπεζών έναντι της επιχείρησης, που χωρίς αυτό δεν είναι εφικτή η εξυγίανση της επιχείρησης. Στόχος φυσικά είναι όπως οι επενδύσεις σε προβληματικές (λόγω υψηλών χρεών) αλλά και ελπιδοφόρες επιχειρήσεις λάβουν χώρα σε χαμηλές αποτιμήσεις οι οποίες μπορούν να προσφέρουν σημαντικές αποδόσεις σε όσους αναλάβουν το ανάλογο ρίσκο.

 

Τα σχέδια επέκτασης;

Εκτός από τα ενεργά επενδυτικά μας ταμεία, είμαστε και στη διαδικασία αξιολόγησης και ανάπτυξης νέων επενδυτικών ευκαιριών στην Κύπρο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ως εταιρεία η πολιτική μας είναι να αξιολογούμε μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, και μόνο όταν είμαστε απολύτως σίγουροι για την έκβαση μιας συναλλαγής την ανακοινώνουμε στον επενδυτικό κόσμο και στο ευρύτερο κοινό. Ωστόσο μπορώ να σας εκμυστηρευτώ ότι θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε κάτι πάρα πολύ σύντομα!

Οι επενδυτές λόγω των εξελίξεων στην Κύπρο τα τελευταία 2 χρόνια (κούρεμα, τοποθετήσεις σε αξιόγραφα) έχουν γίνει πιο δύσπιστοι; H Elements μπορεί να τους προσφέρει σιγουριά;

Η παγκόσμια οικονομική κρίση επέφερε οικονομική δυσχέρεια σε πολλές χώρες και επιχειρήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και είναι γεγονός ότι τα όσα είδαμε να διαδραματίζονται στη χώρα μας έχουν πλήξει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην οικονομία της Κύπρου. Πιστεύουμε ότι απαιτείται πολιτική βούληση για να επέλθει μια σωστή διαρθρωτική αλλαγή, όπως στην περίπτωση των νομοθεσιών περί εκποιήσεων και αφερεγγυότητας.

Ωστόσο, ως εταιρεία παρακολουθούμε από κοντά και αξιολογούμε τις εξελίξεις, και θεωρούμε ότι η πιο δύσκολη περίοδος έχει περάσει και η χαμένη εμπιστοσύνη ξανακτίζεται. Είχαμε τις δηλώσεις του Διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι η Κύπρος βρίσκεται σε τροχιά εξόδου από το μνημόνιο. Η μείωση στις αποδόσεις του δεκαετούς ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας στέλνει επίσης αισιόδοξα μηνύματα όσον αφορά την ικανότητά της Κύπρου να επιστρέψει σύντομα ξανά στις αγορές. Εάν προσθέσουμε την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, την πτώση του δημοσιονομικού ελλείμματος της Κύπρου στο 84% του ΑΕΠ το 2015, καθώς και την πρόβλεψη ότι το ΑΕΠ θα σημειώσει φέτος οριακή αύξηση, τότε μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερο δρόμο.

Η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά λόγω της αδυναμίας – ή να θέλετε απροθυμίας – των τραπεζών να δανείσουν, ανέδειξε τη σημασία των επιχειρηματικών κεφαλαίων στην ανάκαμψη της οικονομίας και στην παροχή ρευστότητας στην αγορά. Πιστεύουμε ότι ως Elements προσφέρουμε σιγουριά στους επενδυτές μας λόγω της πολύχρονης γνώσης και εμπειρίας της διευθυντικής μας ομάδας στον τομέα, σε συνδυασμό με το εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυο πελατών και συνεργατών στο οποίο έχουμε ήδη αναφερθεί.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Elements Capital Partners και τις συνδεδεμένες με αυτή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.elements-capital.com


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα