Πρόσληψη δημοσιογράφου στα πλαίσια σχεδίου ανέργων

Πρόσληψη δημοσιογράφου στα πλαίσια σχεδίου ανέργων

Το οικονομικό και επιχειρηματικό περιοδικό EUROΚΕΡΔΟΣ ζητά να προσλάβει Δημοσιογράφο για πλήρη απασχόληση.

Η πρόσληψη θα γίνει με το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση Ανέργων ομάδα στόχου «Μακροχρόνια Άνεργοι» του Υπουργείου Εργασίας.

Προϋπόθεση: Το Σχέδιο αφορά απασχόληση εγγεγραμμένων ανέργων για πάνω από 6 συνεχόμενους μήνες πριν την ημερομηνία πρόσληψης τους.

Απαιτούμενα προσόντα:

• Πτυχίο Πανεπιστημίου στον κλάδο της Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

• Πολύ καλή γνώση και ικανότητα σύνταξης κειμένων στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα

• Δεξιότητες Επικοινωνίας

• Δημιουργικότητα

• Επαγγελματισμός

• Ευχάριστη προσωπικότητα

Προϋπηρεσία σε έντυπο ΜΜΕ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό τους στο [email protected] μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2015.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα