Πρώτη Τράπεζα παγκόσμια με το διεθνές οικολογικό σήμα Green Key

Πρώτη Τράπεζα παγκόσμια  με το διεθνές οικολογικό  σήμα Green Key

 


Η Ελληνική Τράπεζα είναι ο πρώτος χρηματοπιστωτικός οργανισμός διεθνώς που πιστοποιείται με το διεθνές οικολογικό σήμα ποιότητας Green Key.

Η Τράπεζα διακρίθηκε για το «πράσινο» Κτήριο Διοίκησής της στη Λευκωσία, αποδεικνύοντας ότι όχι μόνο σκέφτεται πράσινα, αλλά σέβεται και προστατεύει έμπρακτα το περιβάλλον. Με την πιστοποίηση αυτή το εν λόγω κτήριο συγκαταλέγεται και πιστοποιημένα ανάμεσα στους πλέον «φιλικούς» προς το περιβάλλον συνεδριακούς χώρους.

Γενικότερα, η Περιβαλλοντική Πολιτική του Ομίλου στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού και της κοινωνίας για περιβαλλοντικά θέματα, με τη συμμετοχή σε εκστρατείες για εξοικονόμηση ενέργειας, πόρων και νερού. Παράλληλα, λαμβάνονται μέτρα για ανακύκλωση των απορριμμάτων, ελαχιστοποίηση της χρήσης χαρτιού, προβολή περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων και ανοικτό διάλογο με όσους διαθέτουν περιβαλλοντικές ευαισθησίες.

Το διεθνές οικολογικό σήμα ποιότητας Green Key είναι ένα από τα προγράμματα του Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE- Foundation for Environmental Education), μίας διεθνούς μη κυβερνητικής οργάνωσης η οποία έχει ως στόχο την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ανά τον κόσμο. Το FEE είναι ο διεθνής συντονιστής και διαχειριστής του προγράμματος ενώ εθνικός συντονιστής του προγράμματος Green Key για την Κύπρο είναι η Περιβαλλοντική Οργάνωση CYMEPA.

Η κατάκτηση του Green Key προϋποθέτει την εφαρμογή και τήρηση κριτηρίων, καθώς και καθορισμό και παρακολούθηση στόχων, που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας, την κατανάλωση νερού, τη διαχείριση απορριμμάτων, τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων προσωπικής καθαριότητας και απορρυπαντικών, την  ποιότητα τροφής και ποτών, τη μετατροπή των ελεύθερων χώρων σε χώρους πρασίνου και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

 


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα