Πρώτος στόχος μας τα αναπτυξιακά έργα

Πρώτος στόχος μας τα αναπτυξιακά έργα

 


Συνέντευξη με τον Υπουργό Συγκοινωνιών & Έργων κ. Τάσο Μητσόπουλο

 

 

  • Υλοποίηση έργων και υποδομών με κεφάλαια από Ευρώπη και ιδιώτες
  • Πώς προσπαθούμε να μειώσουμε τον αριθμό των οδικών ατυχημάτων
  • Τα κυπριακά λιμάνια να καταστούν πιο ευέλικτα και ανταγωνιστικά
  • Η κρίση ευκαιρία για μεταρρυθμίσεις, αλλαγές και διορθωτικές κινήσεις

 

Ευρύτατο το αντικείμενο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, με αποτέλεσμα ο Υπουργός κ. Τάσος Μητσόπουλος να καλείται να αναλάβει μεγάλη σειρά από παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες. Κινήσεις που σχετίζονται με την ίδια την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο λόγω της κρίσης.

Το στοίχημα είναι το πώς με πολύ λιγότερα κρατικά χρήματα, θα γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερες επενδύσεις, θα βελτιωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η υποδομή της χώρας και θα προσφερθούν όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, στις οδικές συγκοινωνίες, στους τουρίστες, στην οικονομία γενικότερα.

Ο κ. Μητσόπουλος αναλύει τα όσα έγιναν το τελευταίο δωδεκάμηνο και θέτει τους μελλοντικούς στόχους του Υπουργείου.

Τέλος, σε ότι αφορά τη γενικότερη πορεία της χώρας, δηλώνει πως κάθε κρίση αποτελεί ταυτόχρονα και ευκαιρία και πως η Κύπρος θα βγει από αυτή την περιπέτεια, ακόμη πιο δυνατή.

 

 

ΕΡ: Κύριε Υπουργέ, ηγείσθε ενός Υπουργείου με εξαιρετικά πολυσχιδές πεδίο δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων, με τμήματα και υπηρεσίες που αγγίζουν, ενδιαφέρουν και απασχολούν καθημερινά τον κάθε πολίτη, ντόπιο ή επισκέπτη. Ποιό είναι το όραμα του Υπουργείου; Ποιές είναι οι άμεσες προτεραιότητες σας και πού θα δοθεί περισσότερη έμφαση;

ΑΠ: Το όραμα του Υπουργείου μας είναι να καταστεί ένας οργανισμός που θα εργάζεται τόσο αποτελεσματικά και αποδοτικά, όσο και οι καλύτεροι οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα. Αυτό για το οποίο κατηγορείται ο δημόσιος τομέας είναι ότι λειτουργεί μέσα από δαιδαλώδεις διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν μεγάλες καθυστερήσεις. Αυτές τις διαδικασίες τις απλοποιούμε καθημερινά εκεί όπου μπορούμε. Την ίδια στιγμή προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε ένα πνεύμα μεταξύ των Λειτουργών του Υπουργείου που να είναι προσανατολισμένο στην επίτευξη αποτελεσμάτων στον συντομότερο δυνατό χρόνο προς όφελος του πολίτη. Παράλληλα, ένα πολύ σημαντικό θέμα για μας είναι η εμπέδωση διαδικασιών διαφάνειας και χρηστής διοίκησης η οποία αποτελεί τη στέρεα βάση για την επίτευξη όλων των υπόλοιπων στόχων.

Είναι γεγονός ότι όλοι οι μεγάλοι σε μέγεθος οργανισμοί είναι γραφειοκρατικοί. Έτσι ένα Υπουργείο του μεγέθους του δικού μας δεν μπορεί παρά να έχει γραφειοκρατία όμως μέσα από την απλοποίηση των διαδικασιών επιδιώκουμε τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Ένας τομέας που βοηθά σημαντικά στην επίτευξη των στόχων μας είναι η μηχανογράφηση των υπηρεσιών μας και η προώθηση των συναλλαγών με τα Τμήματα του Υπουργείου μέσω διαδικτύου.

Βασική επιδίωξη και προτεραιότητα του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ως κατεξοχήν αναπτυξιακού και παραγωγικού υπουργείου, είναι η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας μέσα από την προώθηση και υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής που δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανάπτυξης και ταυτόχρονα νέες θέσεις εργασίας. Για το Υπουργείο μας καθίσταται πρώτη προτεραιότητα η εξεύρεση τρόπων υλοποίησης των αναπτυξιακών αυτών έργων με το λιγότερο δυνατό ή αν είναι δυνατόν καθόλου κόστος για το κράτος. Βασική παράμετρος για την υλοποίηση του στόχου αυτού είναι η ενεργότερη συμμετοχή της Κύπρου στα αναπτυξιακά έργα μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Κύπρος έχει καταφέρει να αυξήσει το ποσοστό συγχρηματοδότησης μεγάλων έργων ανάπτυξης, από το 60% που είναι σήμερα, στο 90%-95%, με πολύ σημαντικά οφέλη για την κυπριακή οικονομία. Το ποσό που αναλογεί στην Κύπρο την περίοδο 2014–2020 ανέρχεται στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με ένα πρόσθετο ποσό της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οριζόντια ανταγωνιστικά ταμεία.

Παράλληλα, επιδίωξη του Κράτους είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, τόσο για σκοπούς εξεύρεσης επιπρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων για την κατασκευή μεγάλων έργων, όσο και για την αναζωογόνηση της οικονομικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας στον τόπο μας. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο μας προωθεί ενεργά έργα ανάπτυξης με τη μέθοδο Συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται στην προώθηση έργων μέσω αυτής της μεθοδολογίας που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν κατά 100% από τον ιδιωτικό τομέα.

Ανάμεσα στις βασικότερες προτεραιότητες του Υπουργείου μας συγκαταλέγεται και η περαιτέρω ενίσχυση της ναυτιλίας. Παρά τη σημαντική θέση που κατέχει το κυπριακό νηολόγιο σε παγκόσμιο επίπεδο, στόχος μας είναι η περαιτέρω αναβάθμιση της κυπριακής ναυτιλίας, μέσω της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών, της ανταγωνιστικότητας και της αξιοπιστίας της. Στη βάση αυτή προχωρούμε σε ανασύνταξη του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας και στη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής για τη ναυτιλία, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση ότι η Κύπρος θα παραμείνει μια από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές δυνάμεις και ένα διεθνές ναυτιλιακό κέντρο.

Όσον αφορά την πολιτική των «ανοικτών αιθέρων» η προσπάθεια του Υπουργείου μας είναι όπως η Κύπρος καταστεί κέντρο αεροπορικών μεταφορών και προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη προσπάθειες για την προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιρειών. Ήδη με την ενεργό συμμετοχή του Υπουργείου μας πραγματοποιήθηκε φέτος το πρώτο συνέδριο για την αεροπορική συνδεσιμότητα, το οποίο φιλοδοξούμε να καταστεί μόνιμος θεσμός, αναδεικνύοντας την Κύπρο σε περιφερειακό κόμβο αεροπορικών συνδέσεων και μεταφορών.

Ανάμεσα στις προτεραιότητες του Υπουργείου μας είναι και η σταδιακή αναβάθμιση όλων των αρχαιολογικών μουσείων της Κύπρου. Στη Λάρνακα βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισης του Αρχαιολογικού Μουσείου με τη δημιουργία νέας αίθουσας σαρκοφάγων, ενώ ανάλογα έργα έχουν γίνει και στο κυπριακό Μουσείο στη Λευκωσία και σχεδιάζονται και για τα υπόλοιπα αρχαιολογικά Μουσεία, με έμφαση στην Πάφο ενόψει της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2017, αλλά και τη Λεμεσό. Η ανάδειξη και προστασία της αρχαιολογικής μας κληρονομιάς, άλλωστε, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός στόχος για την κυπριακή Πολιτεία και γι αυτό βρισκόμαστε σε πλήρη κινητοποίηση προκειμένου να βρούμε τρόπους υλοποίησης του νέου Κυπριακού Μουσείου. Πιστεύουμε ότι πρόκειται όχι απλώς για ένα έργο πολιτισμού αλλά και για ένα έργο ανάπτυξης που μπορεί αποφασιστικά να συμβάλει στην αναζωογόνηση της πρωτεύουσας αλλά και της κυπριακής οικονομίας ευρύτερα.

 

ΕΡ: Κύριε Υπουργέ, έχει περάσει ένας χρόνος που βρίσκεστε στο πηδάλιο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Πώς αποτιμάτε το χρόνο που πέρασε;

ΑΠ: Η κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη ανέλαβε τη διακυβέρνηση του κράτους πριν από ένα περίπου χρόνο, εν μέσω μιας από τις δυσκολότερες για τον τόπο μας περιόδους. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων είναι πολύ μεγάλο Υπουργείο με πολλές αρμοδιότητες, οι οποίες καλύπτουν τους τομείς των μεταφορών (αεροπορικών, θαλάσσιων και οδικών), των αναπτυξιακών έργων, των ταχυδρομείων, των επικοινωνιών, των αρχαιοτήτων καθώς και τον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών εξοπλισμών. Επίσης, το Υπουργείο μας είναι συναρμόδιο μαζί με το Υπουργείο Άμυνας για το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, ένας τομέας ο οποίος σήμερα αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω των ερευνών για υδρογονάνθρακες στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου.

Μετά τις αποφάσεις του Eurogroup, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, με το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων που έχω περιγράψει πιο πάνω, ήταν φυσικό να κληθεί να αντιμετωπίσει την εύλογη δυσφορία αρκετών επαγγελματικών ομάδων, οι οποίες λόγω του «εγκλωβισμού» των κεφαλαίων τους, αντιμετώπιζαν δυσκολίες στη διεκπεραίωση των καθημερινών τους εργασιών. Τέτοιες ομάδες είναι οι εργοληπτικές εταιρείες, οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι εταιρείες ανάπτυξης γης κ.α. Συνάμα, με λιγότερες πιστώσεις κληθήκαμε να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα πράγματα. Παρά τα μηδαμινά μέχρι και ανύπαρκτα διαθέσιμα κεφάλαιά του, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, παρέμεινε σταθερό στο στόχο του για συνέχιση της αναπτυξιακής του πορείας, αλλά και τον εκσυγχρονισμό και εξορθολογισμό των δομών και των διαδικασιών του. Θεωρώ ότι στη βάση αυτών των παραμέτρων, το Υπουργείο μας πασχίζει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών και έχει, παρά τις περιστάσεις, πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε ένα πραγματικά αξιόλογο και πολυδιάστατο έργο.

Για την εμπορική ναυτιλία, το 2013 ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, την οποία όμως το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου μας διαχειρίστηκε με μεγάλη αποτελεσματικότητα, καταγράφοντας σημαντικές επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο. Ο τομέας των αναπτυξιακών έργων, έχει δεχθεί ένα βαρύ πλήγμα και δυστυχώς παρά τις προσπάθειες του Υπουργείου για εξασφάλιση όσο το δυνατό περισσότερων πιστώσεων για τη διοχέτευσή τους στον τομέα των κατασκευών, που είναι ένας τομέας ο οποίος πλήγηκε ιδιαίτερα από την ανεργία, οι διαθέσιμες πιστώσεις πρέπει να ομολογήσω ότι είναι περιορισμένες. Ωστόσο στο χρόνο που μας πέρασε, έχουμε υλοποιήσει κάποια αναπτυξιακά έργα και έχουμε κατορθώσει με σωστό προγραμματισμό, να αντιμετωπίσουμε πιεστικές ανάγκες για εργασίες συντήρησης σε πολλούς Δήμους και Κοινότητες. Με σκοπό τoν εξορθολογισμό των διαδικασιών και την υποβοήθηση της ανάπτυξης, το χρόνο που μας πέρασε, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων έχει προωθήσει τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ενώ στο πλαίσιο της προώθησης σύγχρονων μορφών ανάπτυξης με διαδικασίες «fast track» όπως είναι οι συμβάσεις μακροχρόνιας μίσθωσης, τύπου «land development agreement», έχουν ζητηθεί προσφορές από ιδιώτες επενδυτές για σκοπούς ανάπτυξης δύο κρατικών τεμαχίων στους παλαιούς τερματικούς σταθμούς Λάρνακας και Πάφου, καθώς και αυτού απέναντι από το Ξενοδοχείο Χίλτον. Στόχος είναι η ενεργότερη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην κατασκευή έργων και υποδομών. Σε συνεργασία με το Δήμο Λευκωσίας προωθείται η υλοποίηση του ολοκληρωμένου σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας για την πρωτεύουσα και η εκπόνηση αντίστοιχων σχεδίων για τις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις, ενώ παράλληλα, προχωρεί η εκπόνηση ολοκληρωμένης τεχνοοικονομικής μελέτης βιωσιμότητας για το τραμ Λευκωσίας.

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των προσφερόμενων υπηρεσιών και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των Τμημάτων μας, κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε, το Υπουργείο έχει προχωρήσει στην ανάθεση στον ευρωπαϊκό οργανισμό Eurocontrol, της διεξαγωγής ολοκληρωμένης μελέτης για την ανεξαρτητοποίηση του Τομέα του Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας από το υπόλοιπο Τμήμα. Πιο συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί μια κρατική εταιρεία ιδιωτικού δικαίου στην οποία θα μεταφερθούν όλοι οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, δομή η οποία υπάρχει στις πλείστες ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, και με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας του τόπου μας, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, προωθεί με εντατικούς ρυθμούς την πολιτική των «ανοικτών αιθέρων». Έχουν απελευθερωθεί πλήρως οι πτήσεις από Ουκρανία, που είναι μια σημαντική αγορά για τον κυπριακό τουρισμό, ενώ μετά από επίμονη προσπάθεια έχει επιτευχθεί μεγαλύτερη ελευθεροποίηση πτήσεων μεταξύ Κύπρου και ρωσικής αγοράς. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς έχει ήδη ευεργετικές επιπτώσεις στην αντιμετώπιση του προβλήματος της εποχικότητας και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Βέβαια, εντατικές επαφές για επέκταση της απελευθέρωσης πτήσεων γίνονται και με αεροπορικές εταιρείες από χώρες του Αραβικού Κόλπου. Αξίζει να αναφέρουμε τέλος ότι έχουν ήδη ξεκινήσει νέες πτήσεις στην Κύπρο από τις αεροπορικές εταιρείες El-Al, Air Baltic, Fly Niki και Easy Jet, ενώ η εταιρεία Qatar Airways έχει ήδη ανακοινώσει την έναρξη πτήσεων μεταξύ Ντόχας και Λάρνακας από τον ερχόμενο Απρίλη. Επαφές έχουν γίνει και με αερογραμμές άλλων χωρών του Αραβικού Κόλπου.

Στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης επενδύσεων στον τομέα των ηλεκτρονικών και δορυφορικών υπηρεσιών και με στόχο την ανάδειξη της Κύπρου ως διεθνούς τηλεπικοινωνιακού κέντρου, έχει χορηγηθεί νέα εξουσιοδότηση στην εταιρεία Olympus Satellites Ltd, ο δορυφορικός οργανισμός Arabsat ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους 700 εκατ. ευρώ σε ανάπτυξη δορυφόρων και υποδομών, ενώ εγκαινιάστηκε ο επίγειος δορυφορικός σταθμός της βρετανικής εταιρείας Avanti. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναβάθμισης των υφιστάμενων αδειών κινητής τηλεφωνίας σε ευρυζωνικές τεχνολογίες όπως τα δίκτυα 4G, ενώ διεξάγονται διαπραγματεύσεις με τον μοναδικό προσφοροδότη για την 3η άδεια κινητής τηλεφωνίας. Σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία ο επίγειος δορυφορικός σταθμός MEOLUT με τον οποίο η Κύπρος καθίσταται περιφερειακός κόμβος παροχής υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης για όλη την Ανατολική Μεσόγειο.

Για σκοπούς εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια, προωθείται με τη συνεργασία του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και του Ε.Τ.Ε.Κ., πιλοτικό έργο με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτηρίων. Συγκεκριμένα, οι αναβαθμίσεις που χρειάζεται ένα δημόσιο κτίριο για να εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια θα αποπληρώνονται σταδιακά από την εξοικονόμηση ενέργειας που θα επιτυγχάνεται. Σε μεταγενέστερο στάδιο και αφού αξιολογηθούν τα αποτελέσματα του πιλοτικού έργου, η ίδια φιλοσοφία θα επεκταθεί και σε άλλα κτίρια.

Για το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων η ανάδειξη της πλούσιας αρχαιολογικής κληρονομιάς που διαθέτει ο τόπος μας αποτελεί βασική προτεραιότητα. Στα πλαίσια αυτά, μόλις πρόσφατα έχει τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα ακουστικής ξενάγησης, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριών προς τους ξένους επισκέπτες σε σχέση με τα μνημεία και τα αρχαιολογικά ευρήματα. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο πρωτοποριακό πρόγραμμα με τίτλο «ξεναγήσεις ατόμων με οπτική αναπηρία στον αρχαιολογικό χώρο της Κάτω Πάφου» το οποίο επίσης πρόσφατα τέθηκε σε εφαρμογή.

Θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφερθώ και στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες που βραβεύτηκαν το 2013 με το Βραβείο Καινοτομίας για τις νέες υπηρεσίες που προσφέρουν. Συγκεκριμένα, η βράβευση αφορούσε την 24ωρη αυτόματη παράδοση δεμάτων με την ονομασία Parcel24, με την οποία τα Κυπριακά Ταχυδρομεία προσφέρουν ένα σύγχρονο και ευέλικτο τρόπο για παραλαβή των ταχυδρομικών αντικειμένων που αποστέλλονται από το εξωτερικό, χωρίς περιορισμό ωραρίου και φυσικής παρουσίας στο ταχυδρομικό γραφείο. Επίσης, πολύ πρόσφατα και μετά από σχετική μας πρόταση, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε ώστε συγκεκριμένα ταχυδρομικά γραφεία να λειτουργούν και ως Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο το εύρος των υπηρεσιών που το κράτος προσφέρει στους πολίτες.

Όσον αφορά τις πολιτικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου, οι οποίες αναβαθμίζουν τον γεωπολιτικό ρόλο της Κύπρου, μετά από εισήγησή μας έχει θεσμοθετηθεί τριμερής διάσκεψη Κύπρου-Ελλάδας-Μάλτας για θέματα ναυτιλίας και θαλάσσιων υποθέσεων ενώ αποφασιστικά προωθούμε τις διμερείς μας σχέσεις με χώρες της περιοχής όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η υπογραφή δύο Μνημονίων Συνεργασίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου αρχαίων αντικειμένων και για τα θέματα εμπορικής ναυτιλίας που πραγματοποιήθηκε σε πρόσφατη επίσκεψή μας στη Γεωργία.

 

ΕΡ: Ποιά οδικά ή άλλα έργα υποδομής του τόπου είναι ώριμα ή πλησιάζουν να γίνουν ώριμα ούτως ώστε να αναμένεται η εξαγγελία της κατασκευής τους;

ΑΠ: Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του οδικού δικτύου με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες, αποτελεί διαχρονική επιδίωξη του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Έργα όπως είναι η αναβάθμιση παραπέτων γεφυρών αυτοκινητοδρόμων (Αγ. Βαρβάρας, Κοφίνου, Μαρί), η πλήρης ανακατασκευή και αναβάθμιση της γέφυρας του Ζυγού στο δρόμο Λεμεσού – Πλατρών, η Λεωφόρος Τάφοι των Βασιλέων, η Λεωφόρος Γ. Χριστοδουλίδη (Φανερωμένης) στη Λάρνακα και η ανακατασκευή της γέφυρας στη Λεωφόρο Αμμοχώστου στη Λευκωσία είναι μερικά από το έργα που βρίσκονται υπό κατασκευή και που η ολοκλήρωσή τους θα βελτιώσει τη διασύνδεση των αστικών και περιφερειακών κέντρων και την προσβασιμότητα. Παράλληλα, αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα η ανακατασκευή της Λεωφόρου Πιαλέ Πασιά στη Λάρνακα, ενώ έργα όπως είναι η ανακατασκευή της πρόσβασης της Αγίας Βαρβάρας και η σύνδεση του Λιμανιού Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου (2η Φάση, Τμήμα Α – κόμβος με αυτοκινητόδρομο) βρίσκονται ήδη σε διαδικασία προσφορών. Αξίζει να αναφέρουμε στο σημείο αυτό ότι παρά τη στενότητα των οικονομικών του κράτους και την κατά 15% μείωση του προϋπολογισμού του Υπουργείου του οποίου προΐσταμαι, έχουμε προχωρήσει σε περαιτέρω εξοικονομήσεις ώστε δύο νέα οδικά έργα να περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 2014. Πρόκειται για το δρόμο Κιτίου – Μαζωτού, όπου σημειώθηκαν πολλά θανατηφόρα δυστυχήματα τα τελευταία χρόνια και την πρώτη φάση του δρόμου Λεμεσού – Σαϊττά με τις κυκλοφοριακές διευθετήσεις παρά την Παλώδια.

Πέραν των έργων που αφορούν την αναβάθμιση του οδικού δικτύου, βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων είναι η υλοποίηση έργων που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη όπως είναι για παράδειγμα η επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας και η αποκατάσταση μέρους των Κρατικών Αποθηκών. Να σημειώσω ακόμη ότι μόλις πρόσφατα έχει υπογραφεί το συμβόλαιο για την επέκταση του λιμανιού της Λεμεσού με δαπάνη 25 εκατ. ευρώ, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις διαρκώς ογκούμενες ανάγκες σαν αποτέλεσμα της δραστηριότητας που αναπτύσσεται στον ενεργειακό τομέα.

 

ΕΡ: Οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι απαραίτητες και είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο αντιμετώπισης και επίλυσης του σοβαρού προβλήματος που λέγεται «κυκλοφοριακό». Ποιές προσπάθειες γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση; Ποιό είναι το ποσοστό των μετακινήσεων με λεωφορεία; Πώς θα αυξηθεί το ποσοστό;

ΑΠ: Πράγματι, οι δημόσιες συγκοινωνίες αποτελούν την απάντηση στην επίλυση διαχρονικών προβλημάτων που αφορούν τόσο στη διευκόλυνση της διακίνησης των πολιτών και την άσκηση κοινωνικής πολιτικής εκ μέρους του κράτους, όσο και στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών από την αλόγιστη χρήση ιδιωτικών οχημάτων και την προαγωγή της οδικής ασφάλειας. Δε θα πρέπει να ξεχνούμε βέβαια ότι το θέμα των δημόσιων συγκοινωνιών αποτελεί ένα νέο σχετικά θεσμό για τα δεδομένα του νησιού μας και στόχος του κράτους είναι η συνεχής αναβάθμιση και καθιέρωσή του.

Στα πλαίσια αυτά το ποσοστό μετακίνησης με λεωφορεία εκτιμάται να έχει αυξηθεί το λιγότερο από 2% που ήταν παλαιότερα σε 4%-5% μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος. Ανάμεσα στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου με στόχο την αύξηση της χρήσης των λεωφορείων, συγκαταλέγεται η βελτιστοποίηση των διαδρομών, η αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων και η συνέχιση των απαραίτητων εκπαιδεύσεων του προσωπικού των εταιρειών με σκοπό τη βελτίωση της εικόνας και της ποιότητας της υπηρεσίας που αυτές παρέχουν καθώς και η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με τρόπο που να υποστηρίζονται από συστήματα διαχείρισης του στόλου, έκδοσης, ακύρωσης και ελέγχου εισιτηρίων. Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες για δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για την υποβοήθηση της διακίνησης του λεωφορείου με τη δημιουργία κατάλληλων στάσεων, στεγάστρων όπου αυτά απαιτούνται και σταθμών μετεπιβίβασης σε κατάλληλους χώρους.

Ουσιαστικής σημασίας για τη βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών και την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος αποτελεί η μόλις πρόσφατη εγκατάσταση στο Τμήμα Δημοσίων Έργων του συστήματος τηλεματικής «ΔΙΑΥΛΟΣ». Σκοπός του συστήματος είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση της τροχαίας κυκλοφορίας, η βελτιστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης του οδικού δικτύου και των χώρων στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο και πληροφόρησης τόσο του κοινού, όσο και των αρμόδιων υπηρεσιών, για τυχόν πυκνή κυκλοφορία, ατυχήματα, προγραμματισμένες εργασίες στους δρόμους και διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης. Τα συστήματα έχουν ήδη εγκατασταθεί σε κύριους άξονες της Λευκωσίας και στους αυτοκινητόδρομους, με δυνατότητα επέκτασής τους ώστε να καλύψουν, σε μεταγενέστερο στάδιο και τις άλλες πόλεις. Η ενημέρωση θα γίνεται μέσω διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων και ανακοινώσεων στο ραδιόφωνο. Μέσα από την ιστοσελίδα του συστήματος «ΔΙΑΥΛΟΣ» (www.traffic4cyprus.org.cy) ο χρήστης έχει τη δυνατότητα κυκλοφοριακής ενημέρωσης, ενημέρωσης για τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης και το δίκτυο ποδηλάτων, χρήσης διαδραστικού χάρτη, και σχεδιασμού διαδρομών με τη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων μεταφοράς.

 

ΕΡ: Πρόσφατα ανακοινώθηκαν κάποιοι δρόμοι παγκύπρια που θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνοι και στους οποίους έχουν σημειωθεί αυξημένα ποσοστά σοβαρών δυστυχημάτων. Ποιά μέτρα θα λάβετε για το μεγάλο αυτό θέμα της οδικής ασφάλειας; Σε ποιό βαθμό μπορούν να γίνουν αποτρέψιμα τα οδικά δυστυχήματα;

ΑΠ: Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων έχει θέσει το πρόβλημα των οδικών συγκρούσεων στην κορυφή των προτεραιοτήτων του και έχει υιοθετήσει το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των θυμάτων σε οδικά δυστυχήματα κατά 50% μέχρι το 2020. Το πρόβλημα των οδικών δυστυχημάτων είναι πολύπλοκο και πολυδιάστατο. Αφορά στην ποιότητα του οδικού δικτύου και των οχημάτων μας, στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών άμεσης περίθαλψης, αλλά περισσότερο αφορά στην ποιότητα της συμπεριφοράς μας στο δρόμο. Για τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των δρόμων μας έχουν γίνει πολλά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους αυτοκινητόδρομους, τους άλλους υπεραστικούς δρόμους και το κύριο οδικό δίκτυο στις πόλεις και στις κοινότητες. Το δευτερεύον οδικό δίκτυο στις πόλεις και στην ύπαιθρο συνεχίζει δυστυχώς να παρουσιάζει ελλείψεις, έχουμε όμως εγκαινιάσει μια μεγάλη προσπάθεια για στενότερη συνεργασία του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας με τις Τοπικές Αρχές για την αναβάθμιση και των δρόμων αυτών.

Παράλληλα, έχουμε προχωρήσει σε μέτρα που αφορούν στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αστυνόμευσης, την εισαγωγή της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού με εκστρατείες οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών.

Προς το στόχο της μείωσης των οδικών συγκρούσεων στρέφεται και η εφαρμογή του νέου Ευφυούς Συστήματος Μεταφορών όπως επεξηγήθηκε προηγουμένως, ενώ σύντομα και με τη βοήθεια της Αστυνομίας θα τοποθετηθούν κάμερες σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου. Τα σημεία αυτά θα αφορούν τόσο υπεραστικούς δρόμους, όσο και δρόμους στις πόλεις ή συμβολές στις οποίες συμβαίνουν συχνά τροχαία δυστυχήματα. Στόχος είναι όπως μέχρι το τέλος του έτους υπάρχουν κάμερες τοποθετημένες στους δρόμους, αφού οι διαδικασίες που ξεκίνησαν κινούνται με γοργούς ρυθμούς.

 

ΕΡ: Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες θεωρούνται κερδοφόρες και σίγουρα είναι μέσα στα ενδιαφέροντα πιθανών επενδυτών. Υπάρχει σκέψη να αλλάξουν status με στόχο να εισρεύσει φρέσκο χρήμα στα κρατικά ταμεία;

ΑΠ: Οι προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια έχουν ως στόχο, το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών να καταστεί ένας βιώσιμος και σύγχρονος οργανισμός, ο οποίος να μπορεί να αντεπεξέρχεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των καιρών. Με την πλήρη ελευθεροποίηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών στη χώρα μας, το Τμήμα είναι υποχρεωμένο να λειτουργήσει μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και να αντιμετωπίσει τις καινούργιες προκλήσεις. Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών διέβλεψε νωρίς τις εξελίξεις αυτές και καταβάλλει προσπάθειες για εισαγωγή νέων υπηρεσιών αφού οι τεχνολογικές εξελίξεις διανοίγουν παράλληλα νέους ορίζοντες δραστηριοποίησης με την αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, μιας νεοεμφανιζόμενης εμπορικής δραστηριότητας άμεσα συνδεδεμένης με τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες. Δεν είναι τυχαίο ότι τα Κυπριακά Ταχυδρομεία βραβεύτηκαν το 2013 με το Βραβείο Καινοτομίας για τις νέες υπηρεσίες που προσφέρουν. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, άρχισαν ήδη να λειτουργούν και ως Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη βελτιώνοντας το εύρος των υπηρεσιών που το κράτος προσφέρει στους πολίτες.

 

ΕΡ: Σε πρόσφατη επίσκεψη σας στο αεροδρόμιο Πάφου αναφερθήκατε στο ρόλο που διαδραματίζουν τα αεροδρόμια μας στην έλευση επισκεπτών και επενδυτών. Ειδικά από νέες αγορές. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των προσφερομένων υπηρεσιών και παράλληλα μείωσης των φόρων και εξόδων που επιβαρύνονται οι αεροπορικές εταιρείες και το ταξιδιωτικό κοινό, ντόπιο και ξένο, επισκέπτες και επιχειρηματίες;

ΑΠ: Παρά την οικονομική κρίση την οποία διέρχεται, η Κύπρος εξακολουθεί να προσφέρει σε εκατομμύρια τουρίστες που την επισκέπτονται, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Η εταιρεία Hermes, που έχει αναλάβει τη διαχείριση των αεροδρομίων, μας έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο για την επέκταση του νέου τερματικού σταθμού του Αεροδρομίου της Λάρνακας και του Παλαιού Αεροδρομίου Πάφου. Η επέκταση του Αεροδρομίου Λάρνακας θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο, εμπορικές δραστηριότητες και δραστηριότητες πολιτισμού και αναψυχής. Ταυτόχρονα η Hermes μας ανέφερε ότι θα την ενδιέφερε να λειτουργήσει ένα μικρό καζίνο στο χώρο του αεροδρομίου το οποίο θα είναι για χρήση από τους επιβάτες και μόνο. Όσον αφορά τη μείωση των χρεώσεων προς το επιβατικό κοινό, γίνονται προσπάθειες με τη διαχειρίστρια εταιρεία, στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος κινήτρων και στήριξης του τουρισμού, να δούμε πως μπορούμε να ενισχύσουμε την ελκυστικότητα των αεροδρομίων μας.

 

ΕΡ: Ας πάμε τώρα στην Πολιτική Αεροπορία. Ένας πολύπλοκος και πολυδιάστατος τομέας, ο οποίος επηρεάζεται από τεχνολογικούς, επιχειρησιακούς, οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες. Ποιές είναι οι προκλήσεις που υπάρχουν και πώς τις αντιμετωπίζει το Υπουργείο σας;

ΑΠ: Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας της Κύπρου είναι από τους καλύτερους στην Ε.Ε., χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης και για το λόγο αυτό και για αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της στρατηγικής μας θέσης, προωθείται η ιδέα για δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην Περιοχή Ελέγχου Πτήσεων (FIR) Λευκωσίας είναι 2 λεπτά ανά αεροσκάφος. Αν και τα τέλη υπερπτήσεων που επιβάλλει η Κύπρος είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη, η αύξησή τους προϋποθέτει ότι πρώτα έχει βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων θεωρεί ως επιβαλλόμενη ανάγκη την αυτονόμηση του Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, ώστε να καταστεί πιο ευέλικτο. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ήδη βρισκόμαστε στη διαδικασία μελέτης η οποία έχει ανατεθεί στο Eurocontrol για τη δημιουργία κρατικής εταιρείας ιδιωτικού δικαίου για την παροχή αεροναυτιλιακών υπηρεσιών. Σκοπός είναι η οικοδόμηση ενός νέου και ακόμη πιο ισχυρού και αξιόπιστου συστήματος ελέγχου της Εναέριας Κυκλοφορίας που θα είναι μοχλός οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και θα υποστηρίζει με ευελιξία τις νέες αυξημένες απαιτήσεις της Πολιτείας και της κοινωνίας για ασφάλεια και ποιότητα στις πτήσεις και στις αεροπορικές συγκοινωνίες.

 

ΕΡ: Μιλήστε μας αναφορικά με το ύψιστο θέμα της ασφάλειας πτήσεων. Υπάρχει η απαραίτητη τεχνοκρατική τεχνογνωσία; Αναγνωρίζονται τα όποια προβλήματα; Γίνονται τακτικοί έλεγχοι; Ποιά είναι τα τελευταία αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας Πτήσεων (EASA), σε σύγκριση με τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

ΑΠ: Για το θέμα της ασφάλειας των πτήσεων θέλω να αναφέρω ότι υπάρχει η απαραίτητη τεχνογνωσία στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και παρά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την οικονομική κρίση, ο τομέας Ασφάλειας Πτήσεων λειτουργεί κανονικά. Σε ότι αφορά στους ελέγχους πρέπει να πούμε ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα κλιμάκια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, διενεργούν ελέγχους στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (EASA) με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EASA έχουν δημιουργήσει ένα καλά ρυθμισμένο περιβάλλον για τους αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ασφάλεια. Μέτρα υπάρχουν για τη χορήγηση αδειών σε αερομεταφορείς, το πλήρωμα πτήσεων, τη συντήρηση και την αξιολόγηση αεροσκαφών τρίτων χωρών. Πρόσφατα, ο EASA επέκτεινε την αρμοδιότητά του στους τομείς του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και της πιστοποίησης των αερολιμένων. Αυτά τα μέτρα τηρούνται και παρακολουθούνται από τις Εθνικές Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας του κάθε κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.

Το θέμα της εθνικής ασφάλειας είναι για το Υπουργείο μας κορυφαίας προτεραιότητας. Για το λόγο αυτό, πρέπει να εξελίξουμε το σύστημα και να εξελιχθούμε κι εμείς με ένα τρόπο που να ανταποκρινόμαστε στις νέες προκλήσεις, οι οποίες δημιουργούν και γεννούν πολλές ελπίδες για το αύριο της Κύπρου και της οικονομίας μας έχοντας πάντα υπόψη δύο βασικές παραμέτρους – το κορυφαίο ζήτημα της ασφάλειας των πτήσεων και το δεύτερο ζήτημα της προστασίας του εθνικού εναερίου μας χώρου από έκνομες ενέργειες και παρεμβάσεις από πλευράς της Τουρκίας. Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται και οι προσπάθειές μας για την αναδιοργάνωση του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και τη δημιουργία κρατικής εταιρείας ιδιωτικού δικαίου για την παροχή αεροναυτιλιακών υπηρεσιών.

 

 

ΕΡ: Παρά το μικρό μέγεθος της Κύπρου, στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας αποτελεί σημαντική δύναμη διεθνώς και ανέκαθεν η εμπορική ναυτιλία ήταν πηγή σημαντικού εισοδήματος για το Δημόσιο. Πώς επηρεάστηκε αυτός ο σημαντικότατος τομέας από τις αποφάσεις του Eurogroup τον Μάρτιο του 2013;

ΑΠ: Ο κυπριακός εμπορικός στόλος κατέχει σήμερα τη 10η θέση παγκοσμίως και την 3η στην Ευρώπη και συνεισφέρει γύρω στο 7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος μας. Οι αποφάσεις του Eurogroup όπως διαμορφώθηκαν τον περασμένο Μάρτιο, είχαν δημιουργήσει μια αρνητική ψυχολογία, που πράγματι, αρχικά επηρέασε αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες που εδρεύουν στο νησί, μέσω της αβεβαιότητας που προκλήθηκε στον τραπεζικό τομέα, αλλά και του «κουρέματος» καταθέσεων που αδίκως επιβλήθηκε.

Εντούτοις, τα προβλήματα που φυσιολογικά παρουσιάστηκαν επιλύθηκαν με ταχύτητα και αμεσότητα χάρη στην αποφασιστική παρέμβαση τόσο του Υπουργείου μας – μέσω του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας – όσο και του Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και την κατανόηση που επιδείχθηκε από μέρους των επηρεαζόμενων εταιρειών. Η κατανόηση αυτή βέβαια βασίστηκε στις άριστες σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας που οικοδομήσαμε διαχρονικά. Τις εξαιρετικά δύσκολες εκείνες μέρες, κινηθήκαμε με ευελιξία προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις, για ορισμένες τουλάχιστον από τις εργασίες των ναυτιλιακών εταιρειών, με αποτέλεσμα τον ελάχιστο επηρεασμό της κυπριακής ναυτιλίας, αλλά και την επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων ναυτιλιακών μας υπηρεσιών.

 

ΕΡ: Η Αρχή Λιμένων πρόκειται να αποκρατικοποιηθεί. Πώς θα επηρεαστούν οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι εμπορευόμενοι, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, το ταξιδιωτικό κοινό και γενικά ο κάθε επηρεαζόμενος θα προστατευθούν με τις αλλαγές που επέρχονται, και με ποιό τρόπο.

ΑΠ: Η Αρχή Λιμένων, όχι μόνο θα εξακολουθήσει να υφίσταται και μετά την εφαρμογή των αποκρατικοποιήσεων, αλλά θα ενισχυθεί με εποπτικές και ρυθμιστικές αρμοδιότητες. Ο εκσυγχρονισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου είναι απαραίτητος προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες και στον εντεινόμενο ανταγωνισμό. Ο Οργανισμός δε θα πρέπει να αναμένει παθητικά τις εξελίξεις, αλλά προληπτικά να αναλαμβάνει δράση και πρωτοβουλίες προκειμένου να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά. Είναι σημαντικό τα κυπριακά λιμάνια να καταστούν πιο ευέλικτα και ανταγωνιστικά, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και διευκολύνοντας τις κυπριακές εξαγωγές, τον τουρισμό και την οικονομία. Είναι εμφανές λοιπόν ότι η επικείμενη αποκρατικοποίηση της Αρχής Λιμένων θα είναι επωφελής τόσο για τις ναυτιλιακές εταιρείες, όσο και για τους εμπορευόμενους, τους ταξιδιωτικούς πράκτορες και το ταξιδιωτικό κοινό.

 

ΕΡ: Το Τμήμα Αρχαιοτήτων είναι ένα Τμήμα που δουλεύει εδώ και δεκαετίες αθόρυβα χωρίς να απασχολεί ιδιαίτερα την επικαιρότητα. Είσθε ικανοποιημένος από την πορεία και λειτουργία του, και ποιές αλλαγές προωθούνται για τη καλύτερη λειτουργία του, αλλά και για βελτίωση της εικόνας που παρουσιάζουμε στους ξένους επισκέπτες που επισκέπτονται τα μουσεία και τις αρχαιότητες μας.

ΑΠ: Πράγματι, το Τμήμα Αρχαιοτήτων είναι ένα Τμήμα που εργάζεται αθόρυβα με στόχο τη διαφύλαξη και προβολή της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στον εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος. Η εν λόγω προσπάθεια ενισχύεται μέσα από τη διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων και εκθέσεων, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, με στόχο τη διάχυση των νέων δεδομένων που προκύπτουν μέσα από αρχαιολογικές έρευνες και την ανάδειξη του αρχαιολογικού μας παρελθόντος. Αξίζει να αναφέρω ότι μόλις πρόσφατα τελέσαμε τα εγκαίνια του νέου εκδοτηρίου και Κέντρου Επισκεπτών στον αναβαθμισμένο αρχαιολογικό χώρο Κιτίου, το οποίο αποτελεί παράδειγμα των γενικότερων προσπαθειών για αναβάθμιση των αρχαιολογικών μας χώρων ενώ προωθείται η υλοποίηση του διαχειριστικού σχεδίου για τον αρχαιολογικό χώρο της Χοιροκοιτίας που πέρσι το καλοκαίρι κινδύνευσε από πυρκαγιά.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού συνέβαλε στη διαμόρφωση των πολιτιστικών διαδρομών, έτσι ώστε να μπορεί ο επισκέπτης να γνωρίσει καλύτερα την πολιτισμική φυσιογνωμία του τόπου μας, ενώ έχει παράλληλα τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα ακουστικής ξενάγησης, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριών προς τους ξένους επισκέπτες σε σχέση με τα μνημεία και τα αρχαιολογικά ευρήματα.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο «ξεναγήσεις ατόμων με οπτική αναπηρία στον αρχαιολογικό χώρο της Κάτω Πάφου» το οποίο έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο ότι, ως Υπουργείο, επιδιώκουμε την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες και χώρους, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων στα κοινά και κυρίως να απολαμβάνουν ισότιμα την πολιτιστική μας κληρονομιά. Η δημιουργία πεζογεφυρών, κεκλιμένων διόδων πρόσβασης και ειδικά διαμορφωμένων μονοπατιών για ευκολότερη πρόσβαση σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, αποτελούν μόνο μερικά παραδείγματα των συγκεκριμένων προσπαθειών.

Οφείλω επίσης να αναφέρω το σχέδιο αναβάθμισης όλων των αρχαιολογικών μας μουσείων, τον εντός των προσεχών εβδομάδων εγκαινιασμό και λειτουργία ενός πρωτοποριακού για τα δεδομένα της Κύπρου μουσείου, του Μουσείου Κυπριακού Σιδηροδρόμου στην Ευρύχου, τη συνεχή αναβάθμιση των αρχαιολογικών μας χώρων και τέλος τον προγραμματισμό για την κατασκευή του νέου Κυπριακού Μουσείου. Τα αποτελέσματα αυτής της ουσιαστικής διαχείρισης των αρχαιολογικών μας χώρων και μνημείων δημιουργούν τις συνθήκες για περαιτέρω ανάπτυξη, προβολή και ορθή αξιοποίηση του αρχαιολογικού μας πλούτου.

 

ΕΡ: Πριν πολλά χρόνια το Υπουργείο σας χαρακτηριζόταν για τη χαμηλή παραγωγικότητα του. Θα θέλαμε να αξιολογήσετε την παραγωγικότητα στο Υπουργείο, στα διάφορα τμήματα και υπηρεσίες, σήμερα καθώς και τους τρόπους βελτίωσης.

ΑΠ: Το Υπουργείο μας στελεχώνεται με ένα αρκετά καταρτισμένο, κυρίως τεχνικό προσωπικό, που με τη σωστή αξιοποίηση μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην οικονομική ανάκαμψη του τόπου μας. Ανάμεσα στις διαχρονικές προτεραιότητες του Υπουργείου μας είναι ο εξορθολογισμός των δομών και των διαδικασιών του με στόχο την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των διαφόρων Τμημάτων. Τα αποτελέσματα είναι εμφανή και χειροπιαστά. Ειδικότερα, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, επιτελεί διαχρονικά ένα πολύ σημαντικό έργο, έχοντας επωμιστεί το μεγαλύτερο ίσως μέρος της αναπτυξιακής πολιτικής του κράτους. Είναι γεγονός ότι το συγκεκριμένο Τμήμα δεν απολαμβάνει της φήμης που του αξίζει κυρίως εξαιτίας της φύσης των εργασιών που καλείται να διεκπεραιώσει. Αν ανατρέξουμε στα οικονομικά δεδομένα του Τμήματος, μπορούμε να δούμε ότι ο βαθμός υλοποίησης του Προϋπολογισμού του βρίσκεται σε πολύ ψηλά επίπεδα.

Παρά το γεγονός ότι από το 2007 και μετά ο Προϋπολογισμός του Τμήματος Δημοσίων Έργων αυξάνεται σε ετήσια βάση, ταυτόχρονα αυξάνεται και το ποσοστό υλοποίησής του, φθάνοντας το 2011 στο 89,05%, με το αντίστοιχο ποσοστό για το αναπτυξιακό μέρος του Προϋπολογισμού να ανέρχεται στα 92,81%. Αυτό σημαίνει με άλλα λόγια ότι το ίδιο το Τμήμα επιδιώκει όπως κάθε χρόνο του παραχωρηθούν ολοένα και περισσότερα κονδύλια, τα οποία καταφέρνει να μετατρέπει σε αναπτυξιακά έργα. Ειδικότερα στις μέρες μας, όπου το προσωπικό τόσο του Τμήματος Δημοσίων Έργων, όσο και των υπόλοιπων Τμημάτων του Υπουργείου μας έχει συρρικνωθεί σημαντικά, εκ των πραγμάτων μικρότερος αριθμός προσωπικού καλείται να διατηρήσει τα υψηλά επίπεδα του Τμήματος και να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κράτους.

Εντούτοις, αναγνωρίζοντας κάποια κακώς έχοντα στις δομές και διαδικασίες των Τμημάτων γενικότερα, γίνονται σοβαρές προσπάθειες εξορθολογισμού των εργασιών ή ακόμα και αναδιοργάνωσής τους. Τέτοιο είναι άλλωστε και το παράδειγμα του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας όπως σας έχω αναφέρει προηγουμένως.

 

Παράλληλα, βασικός πυλώνας της πολιτικής, αλλά και της υπηρεσιακής μας δράσης, είναι τα ζητήματα της χρηστής διοίκησης, τα ζητήματα της διαφάνειας και της λογοδοσίας, στα οποία το Υπουργείο μας δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία. Πολλά από τα θέματα αυτά άλλωστε έχουν ήδη δει το φώς της δημοσιότητας. Επιδίωξή μας είναι όπως με τη βοήθεια του Τμήματος Ελέγχου του Υπουργείου μας εντοπίζουμε και αντιμετωπίζουμε άμεσα τα προβλήματα αυτά διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο το δημόσιο συμφέρον.

 

ΕΡ: Δεδομένης της οικονομικής στενότητας γίνονται από μέρος του Υπουργείου σας οποιεσδήποτε προσπάθειες για αξιοποίηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων;

ΑΠ: Το Υπουργείο διεκδικεί οργανωμένα και αποφασιστικά πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους για την υλοποίηση ώριμων έργων, τα οποία παρουσιάστηκαν σε πρόσφατες συναντήσεις με αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Όσον αφορά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις, έγινε κατορθωτή η παραχώρηση στην Κύπρο κονδυλίων ύψους περίπου 790 εκ. ευρώ, για την Πολιτική Συνοχής και άλλα περίπου 30 εκ. ευρώ από το Ταμείο Αλιείας. Σ’ αυτά πρέπει να προστεθούν και τα επιπλέον 200 εκ. ευρώ που εξασφαλίστηκαν, μετά από προσωπική και αποτελεσματική παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων αυτών, που θα διατεθούν στην Κύπρο την περίοδο 2014-2020, θα πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Ε., για έγκριση, στρατηγικά έγγραφα προγραμματισμού. Στο παρόν στάδιο καταρτίζεται το Στρατηγικό Έγγραφο (Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης) υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. Το έγγραφο περιέχει τη στρατηγική και τις προτεραιότητες χρηματοδότησης της Κύπρου από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία για το 2014-2020, προτεραιότητες που απορρέουν από τις αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές της χώρας και τους επενδυτικούς θεματικούς στόχους.

 

Η Κύπρος θα βγει πιο δυνατή από την κρίση

 

ΕΡ: Κλείνοντας θα θέλαμε την άποψη σας για το οικονομικό μέλλον της Κύπρου. Είστε αισιόδοξος; Πιστεύετε πως μπορεί να γίνει ξανά ένα «οικονομικό θαύμα»;

ΑΠ: Την περίοδο αυτή καλούμαστε να αντιπαρατεθούμε με τη χυδαιότητα και το λαϊκισμό. Με συντηρητικές αντιλήψεις που επιμένουν να αναπαράγουν συνταγές αποτυχίας του χτες. Και με όλους εκείνους φυσικά που είτε έχουν επιλεκτική μνήμη, είτε έχουν πάρει διαζύγιο με τη λογική. Η συνέπεια, η σοβαρότητα και η αξιοπιστία πρέπει να κερδίσουν τη μάχη. Ήδη στην κατεύθυνση αυτή έχει γίνει τεράστια προσπάθεια για να αποκατασταθεί το κύρος της χώρας στο εξωτερικό και να πεισθούν οι ξένοι επενδυτές ότι είμαστε ένας λαός αγωνιστής, με πίστη, πείσμα και θέληση. Μάθαμε να παλεύουμε και μάθαμε να κερδίζουμε τις δύσκολες μάχες για το αύριο με σκληρή δουλειά και αδιάλειπτη προσπάθεια.

Είμαι σίγουρος ότι η Κύπρος θα βγει πιο δυνατή από την κρίση. Κάθε κρίση εξάλλου αποτελεί και μια μεγάλη ευκαιρία για μεταρρυθμίσεις, αλλαγές και διορθωτικές κινήσεις. Κινήσεις που αν γίνονταν έγκαιρα θα μπορούσε να αποφευχθεί το μεγάλο πρόβλημα. Η Κυβέρνηση προχωρά με σταθερά και αποφασιστικά βήματα, λαμβάνοντας στοχευμένα μέτρα για το καλό της πατρίδας μας. Σίγουρα θα χρειαστούν κόποι και θυσίες, αλλά ναι, είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα οικοδομήσουμε και πάλι ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον με στέρεα θεμέλια αυτή τη φορά. Στόχος μας είναι να βάλουμε τις σωστές βάσεις στις οποίες θα μπορούν να κτίσουν και οι επόμενες γενιές. Πρέπει να αναλογιστούμε κριτικά τα λάθη μας και με τόλμη και αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε στις απαιτούμενες τομές ώστε να μπορέσουμε σύντομα να μπούμε και πάλι σε τροχιά ανάπτυξης και ευημερίας. Γιατί είμαι βέβαιος ότι ο κυπριακός λαός, που δοκιμάστηκε τόσες πολλές φορές στην ιστορία του, έχει και το σθένος και την αποφασιστικότητα να διεκδικήσει το μέλλον που του ανήκει.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα