Πτωτικές τάσεις καταγράφει η σταθερή τηλεφωνία

Πτωτικές τάσεις καταγράφει η σταθερή τηλεφωνία

Οι συνολικές συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας μειώθηκαν το 2014 κατά 6,55% των συνολικών συνδέσεων, σε σύγκριση με το τέλος του 2013, αναφέρεται στην Έκθεση Δραστηριοτήτων του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) για το 2014, στην οποία επισημαίνεται πως η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας παραμένει σταθερή τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 2014 παρατηρήθηκε μεταβολή στο μερίδιο αγοράς ευρυζωνικής πρόσβασης με τους εναλλακτικούς παροχείς να αυξάνουν τα μερίδιά τους κατά 2,1% έναντι του εγκατεστημένου παροχέα. Ο λόγος για την αλλαγή αυτή είναι η αύξηση στις επιλογές του καταναλωτή μέσα από προσφορές δεσμοποιημένων πακέτων που προφέρουν μόνο οι εναλλακτικοί παροχείς, στις οποίες οι καταναλωτές δείχνουν προτίμηση, όπως η υπηρεσία τηλεόρασης και ευρυζωνικής πρόσβασης και οι πακετοποιημένες υπηρεσίες με κινητή τηλεφωνία.

Σε ό,τι αφορά τα παράπονα καταναλωτών, στην έκθεση αναφέρεται ότι πρώτα σε αριθμό έρχονται τα παράπονα για την ποιότητα υπηρεσιών και τα τεχνικά θέματα και ακολουθούν αυτά για τις υπηρεσίες υπερτιμημένων χρεώσεων και η τιμολόγηση υπηρεσιών.

Όπως σημειώνεται, το ΓΕΡΗΕΤ, παρακολουθώντας τη σταθερή αύξηση της διείσδυσης της κινητής ευρυζωνικής πρόσφατης κατά το τελευταίο έτος, προχώρησε σε δημιουργία μοντέλου συμπίεσης περιθωρίου κέρδους, το οποίο επρόκειτο να τεθεί σε δημόσια ακρόαση εντός του 2015, έτσι ώστε να αξιολογηθεί η αρχή της μη διάκρισης στην πρόσβαση στο κινητό δίκτυο της ΑΤΗΚ από παροχείς κινητών ιδεατών δικτύων, ενθαρρύνοντας με αυτό τον τρόπο την αύξηση των παροχέων που θα μπορούν να προσφέρουν ολοκληρωμένα πακέτα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους καταναλωτές, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τις επιλογές τους.

Αναφορικά με τη Στρατηγική Ρύθμισης Δικτύων Επόμενης Γενεάς, αναφέρεται πως η μη ευόδωση της πρωτοβουλίας που ανέπτυξε το ΓΕΡΗΕΤ την περίοδο 2012-2013 αναφορικά με την αποδοτική ανάπτυξη του κοινού ευρυζωνικού δικτύου πρόσβασης νέας γενιάς στην Κύπρο, οδήγησε το Γραφείο στη διατύπωση πρότασης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) αναφορικά με το ενδεχόμενο χρηματοδότησης μελέτης σε σχέση με τις συνθήκες (πολιτικές, οικονομικές, ρυθμιστικές) που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου νέας γενιάς στην Κύπρο, με στόχο την ενημέρωση της αγοράς και την τροφοδότηση των επιχειρηματικών πλάνων των παροχέων δικτύου αλλά και εν δυνάμει επενδυτών. Σκοπός της μελέτης, σύμφωνα με την πρόταση ΓΕΡΗΕΤ, είναι επίσης η αξιολόγηση αντίκτυπου (οικονομικού και κοινωνικού) από την υλοποίηση ενός έργου αυτής της φύσης. Η πρόταση του ΓΕΡΗΕΤ έγινε δεκτή για χρηματοδότηση από την EBRD και η διαδικασία επιλογής αναδόχου και ολοκλήρωσης του έργου αναμενόταν να πραγματοποιηθεί περί τα τέλη του 2015.

Εξάλλου αναφέρεται πως με δεδομένο το στόχο του Γραφείου σε σχέση με την ελαχιστοποίηση του χρόνου μετάβασης σε άλλο παροχέα από τη στιγμή της αίτησης του καταναλωτή, το ΓΕΡΗΕΤ ξεκίνησε τη διαδικασία αλλαγής των σχετικών διαταγμάτων φορητότητας με στόχο τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών σε άμεση συνεργασία με τους εμπλεκόμενους παροχείς, υπό την μορφή τεχνικών ομάδων.

Η 1η φάση επαφών που αφορούσε τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης αιτήσεων φορητότητας ολοκληρώθηκε το 4ο τρίμηνο του 2014. Η ολοκλήρωση της 2ης φάσης επαφών, που αφορά την ενεργοποίηση, αναμενόταν να ολοκληρωθεί εντός του 2ου τριμήνου του 2015, ενώ η ολοκλήρωση του έργου και η έναρξη των νέων διαδικασιών αναμενόταν εντός του 4ου τριμήνου του 2015, έτσι ώστε να επέλθει δραστική μείωση των υφιστάμενων “χρονοδιαγραμμάτων”.

Σε ό,τι αφορά τη Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας, στην έκθεση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως το Δεκέμβριο του 2014 ξεκίνησε το έργο για την Ανάλυση Επικινδυνότητας σε Εθνικό Επίπεδο σε θέματα Κυβερνοασφάλειας, με ημερομηνία ολοκλήρωσης το Φεβρουάριο του 2016, που έχει ως στόχο να αναδείξει τους κινδύνους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας σε εθνικό επίπεδο. Όπως αναφέρεται τα αποτελέσματα της εργασίας θα στηρίξουν τη Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα