Πτώση του λιανικού εμπορίου σε Κύπρο και ευρωζώνη

Πτώση του λιανικού εμπορίου σε Κύπρο και ευρωζώνη


 

Κατά -0,2% μειώθηκε ο εποχικά διορθωμένος όγκος του λιανικού εμπορίου, τόσο στη ζώνη του ευρώ (EA19) όσο και την EΕ το Σεπτέμβριο του 2016, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2016, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της eurostat, αλλά σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2015, o ημερολογιακά προσαρμοσμένος δείκτης αυξήθηκε κατά 1,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,2% στην EΕ.

Στην Κύπρος το εποχικά προσαρμοσμένο μέγεθος μειώθηκε κατά -0,9% σε μηνιαία βάση (για τον Αύγουστο του 2016, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2016) και αυξήθηκε κατά 0,2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2015.

Η μείωση κατά 0,2% του όγκου του λιανικού εμπορίου στη ζώνη του ευρώ το Σεπτέμβριο του 2016 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2016 οφείλεται στην πτώση κατά 1,0% για τα μη εδώδιμα προϊόντα και 0,3% για τα καύσιμα, ενώ η κατηγορία “τρόφιμα, ποτά και καπνός” αυξήθηκε κατά 0,6%. Στην EΕ, η μείωση κατά 0,2% του όγκου του λιανικού εμπορίου οφείλεται σε πτώση της τάξης του 0,7% για τα μη εδώδιμα προϊόντα, ενώ τα καύσιμα παρέμειναν σταθερή και  η κατηγορία “τρόφιμα, ποτά και καπνός” αυξήθηκε κατά 0,5%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες μειώσεις στο συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (-2,1%), τη Σλοβενία ​​(-1,7%) και τη Γερμανία (-1,4%), ενώ  οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Εσθονία (+ 1,5%), τη Φινλανδία (+ 1,1%), τη Δανία και την Πολωνία  (+ 0,7%).

Σε ετήσια βάση, η αύξηση κατά 1,1% του όγκου του λιανικού εμπορίου στη ζώνη του ευρώ το Σεπτέμβριο του 2016 σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2015, οφείλεται στις αυξήσεις 1,8% στην κατηγορία “τρόφιμα, ποτά και καπνός”,  1,5% για τα καύσιμα των αυτοκινήτων και  0,4% για τα μη εδώδιμα προϊόντων. Στην EΕ, η αύξηση κατά 2,2% στον όγκο λιανικού εμπορίου οφείλεται σε αυξήσεις 3,1% για τα καύσιμα, 2,1% για “τρόφιμα, ποτά και καπνό» και 1,9% για τα μη εδώδιμα προϊόντα. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στο συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου παρατηρήθηκαν στο Λουξεμβούργο (+ 15,2%), τη Ρουμανία (+ 9,7%) και την Πολωνία (+ 8,6%), ενώ παρατηρήθηκαν μειώσεις στο Βέλγιο (- 3,2%), τη Γερμανία (-0,4%) και τη Σλοβενία ​​(-0,1%).


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα