Πως επηρεάζει η χαμηλή τιμή πετρελαίου την ανάπτυξη των ΑΠΕ;

Πως επηρεάζει η χαμηλή τιμή πετρελαίου την ανάπτυξη των ΑΠΕ;

 


Tου Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς , PhD, DTech

Πρόεδρος Συμβουλίου Ενεργειακής Στρατηγικής

Αναπληρωτής Καθηγητής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Είναι αναμενόμενο ότι οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου αποθαρρύνουν επενδύσεις για αειφόρο ανάπτυξη. Όμως παρά τη ραγδαία μείωση των τιμών του πετρελαίου δεν αναμένεται αυτή η εξέλιξη να έχει σοβαρή αρνητική επίδραση στην παγκόσμια ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το παγκόσμιο μερίδιο των ΑΠΕ στο μείγμα της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσει να αυξάνεται. Οι προοπτικές της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης θα είναι ισορροπημένες, αφού η ισχυρή ζήτηση από τις ΗΠΑ και η αύξηση της ζήτησης από την Κίνα και άλλες αναδυόμενες αγορές ΑΠΕ θα αντισταθμίσει οποιαδήποτε πιθανή αδυναμία της ζήτησης στην ΕΕ και την Ιαπωνία.

Και αυτό διότι το πετρέλαιο αντιπροσωπεύει μόνο το 5% περίπου της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον σε ορισμένες από τις σημαντικές αγορές των ΑΠΕ όπως είναι οι ΗΠΑ, η Κίνα και η ΕΕ το ποσοστό χρήσης πετρελαίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι λιγότερο από το 5%. Το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το πετρέλαιο ακόμη και σε τιμές του πετρελαίου στα 50 δολάρια το βαρέλι κυμαίνεται στα 7 με 9 σεντς ανά κιλοβατώρα. Για αυτό τεχνολογίες ΑΠΕ όπως τα φωτοβολταϊκά συστήματα εξακολουθούν ακόμη, κάτω από κάποιες συνθήκες, να είναι ανταγωνιστικές των τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής πετρελαίου.

Τι γίνεται με την Κύπρο όπου το κύριο καύσιμο ηλεκτροπαραγωγής είναι το πετρέλαιο; Κάτω από συνθήκες χαμηλών τιμών πετρελαίου το κόστος ηλεκτροπαραγωγής είναι μειωμένο με το ανάλογο όφελος προς τον καταναλωτή. Επίσης, κάτω από συνθήκες χαμηλών τιμών πετρελαίου το κόστος αποφυγής (δηλαδή το κόστος που αποφεύγεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το πετρέλαιο) είναι μειωμένο.

Αποτέλεσμα είναι η ανάγκη αύξησης των εσόδων του ταμείου ΑΠΕ αφού το επιπρόσθετο κόστος για την στήριξη των υφιστάμενων εγκαταστάσεων ΑΠΕ θα πρέπει να καταβάλλεται από αυτό. Δηλαδή εάν η εγγυημένη διατίμηση για την στήριξη ενός συστήματος ΑΠΕ είναι 20 σεντ ανά παραγόμενη κιλοβατώρα και το κόστος αποφυγής είναι 12 σεντ ανά κιλοβατώρα τότε τα επιπλέον 8 σεντ ανά κιλοβατώρα καταβάλλονται από το ταμείο ΑΠΕ. Εάν τώρα το κόστος αποφυγής μειωθεί (λόγο της χαμηλής τιμής του πετρελαίου) στα 9 σεντ ανά κιλοβατώρα τότε η συνεισφορά του ταμείου ΑΠΕ θα αυξηθεί κατά 3 σεντ ανά κιλοβατώρα δηλαδή θα φτάσει τα 11 σεντ ανά κιλοβατώρα.

Τα έσοδα του ταμείου ΑΠΕ προέρχονται από το πράσινο τέλος το οποίο χρεώνεται σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρισμού. Σήμερα το πράσινο τέλος ανέρχεται στα 0.5 σεντ ανά κιλοβατώρα. Με τις χαμηλές τιμές πετρελαίου είναι ανάγκη η αύξηση αυτού του τέλους ή να εξευρεθούν άλλοι τρόποι ενίσχυσης του ταμείου ΑΠΕ για να μπορούν να στηριχθούν οικονομικά  οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις ΑΠΕ. Σίγουρα όμως αυτή η αύξηση είναι μηδαμινή συγκρινόμενη με το όφελος που έχουν οι καταναλωτές από την μείωση της τιμής του πετρελαίου. Όλες οι νέες εγκαταστάσεις ΑΠΕ θα μπορούσαν να προωθηθούν χωρίς καμία οικονομική στήριξη στα πλαίσια μειοδοτικών διαγωνισμών ή σε κατοπινό στάδιο με την συμμετοχή τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα