Πως υπολογίζεται η φτώχεια στην Κύπρο

Πως υπολογίζεται η φτώχεια στην Κύπρο


 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες η φτώχεια υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές οικονομικές ανάγκες του νοικοκυριού ενώ στην Ευρώπη με βάση το καθαρό εισόδημα ως ποσοστό του διάμεσου εισοδήματος της χώρας.  Συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ το όριο της φτώχειας ανέρχεται στο τριπλάσιο του κόστους του καλαθιού της οικοκυράς με έτος αναφοράς το 1963, αυξανόμενο με τον πληθωρισμό από το 1963 μέχρι σήμερα.  Δηλαδή, αν το 1953 το καλάθι της οικοκυράς κόστιζε $2,500 ετησίως και ο πληθωρισμός κάθε χρόνο ήταν 2%, τότε το όριο της φτώχειας υπολογίζεται στα $7.500 συν 2% κάθε χρόνο για 53 χρόνια, μέχρι σήμερα.  Το όριο της φτώχειας λαμβάνει υπόψη το μέγεθος και τη σύνθεση του νοικοκυριού καθώς επίσης και τις ηλικίες των μελών που συνθέτουν το νοικοκυριό.  Για το 2014 το όριο της φτώχειας στις ΗΠΑ ανήλθε στα $24,230 και το 14.8% του πληθυσμού ζούσε κάτω από το όριο αυτό, γύρω στα 46.7 εκατομμύρια άτομα.

Στην Ευρώπη, η φτώχεια υπολογίζεται διαφορετικά.  Το όριο της φτώχειας είναι το 60% του διάμεσου εισοδήματος της χώρας και διαφέρει από χώρα σε χώρα.  Για την Κύπρο, το όριο της φτώχειας το 2015 ανήλθε στις €9,188 και το ποσοστό των ατόμων που ζούσαν κάτω από το όριο αυτό ανήλθε στο 28.9%  του πληθυσμού ή 220,000 άτομα, ελαφρά αυξημένο σε σχέση με το 2014.  Τα προηγούμενα χρόνια το όριο της φτώχειας ήταν ψηλότερο αλλά μειώθηκε εξ’ αιτίας της μείωσης των τιμών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει το διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα και όχι το απόλυτο εισόδημα για το κάθε άτομο, εκτός και αν το νοικοκυριό αποτελείται από ένα άτομο.  Το διαθέσιμο εισόδημα είναι το ακάθαρτο εισόδημα, μείον φόροι και εισφορές, συν κοινωνικές παροχές και άλλα εισοδήματα, δηλαδή το εισόδημα που είναι διαθέσιμο για κατανάλωση ή για αποταμίευση.  Το ΦΠΑ και οι φόροι κατανάλωσης δεν αφαιρούνται από το εισόδημα, αφού δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων, και αυτό είναι εις βάρος των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων, διότι οι φτωχοί πληρώνουν αναλογικά περισσότερο ΦΠΑ και φόρους κατανάλωσης από τους πλούσιους.

Το ισοδύναμο εισόδημα λαμβάνει υπόψη τη σύνθεση του νοικοκυριού και τις ηλικίες.  Το πρώτο μέλος του νοικοκυριού ζυγίζει μια μονάδα, το δεύτερο μισή μονάδα, τα παιδιά άνω των 14 ζυγίζουν επίσης μισή μονάδα και τα παιδιά κάτω των 14 ζυγίζουν 0.3 μονάδες.  Δηλαδή, μια οικογένεια με διαθέσιμο εισόδημα €20,000 και αποτελείτε από τους δύο συζύγους και δύο παιδιά άνω των 14, ζυγίζει δύο και μισή μονάδες.  Διαιρούμε τις €40,000 με 2.5 και το ισοδύναμο εισόδημα για τη συγκεκριμένη οικογένεια ανέρχεται στις €8,000, το οποίο είναι κάτω από το όριο της φτώχειας €9,188.  Δηλαδή, όλα τα άτομα του νοικοκυριού είναι κάτω από το όριο της φτώχειας τέσσερα άτομα υπολογίζονται ότι ζουν σε συνθήκες φτώχειας.  Αξίζει να σημειωθεί ότι αν τα δύο παιδιά ήταν κάτω από 14 ετών, τότε ο συντελεστής στάθμισης θα ήταν 2.1 και το ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα θα ήταν €9,524, το οποίο είναι οριακά πιο πάνω από το όριο της φτώχειας €9,188, και όλα τα άτομα της οικογένειας δεν θα θεωρούνταν ότι ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Του Μάριου Μαυρίδη, Καθηγητής Οικονομικών Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, Βουλευτής ΔΗΣΥ Κερύνειας


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα