ΡΑΕΚ: Τροποποίηση των κανόνων μεταφοράς και διανομής

ΡΑΕΚ: Τροποποίηση των κανόνων μεταφοράς και διανομής

 


 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοίνωσε σήμερα την έγκριση τροποποιήσεων ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2016 στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής όπως αυτές υποβλήθηκαν από τον Διευθυντή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

Η τροποποιημένη έκδοση των εν λόγω Κανόνων θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ (www.cera.org.cy) όπου και οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος παραπέμπεται για πληροφόρηση.

Ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν αντίγραφα των αναθεωρημένων Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, παρακαλούνται όπως αποταθούν στον ΔΣΜΚ, στη διεύθυνση Ευαγγελίστριας 68, Στρόβολος, Λευκωσία, τηλ.: +357 22 611 611, φαξ: +357 22 611 666.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα