ΡΑΕΚ: Φεβρουάριο-Μάρτιο η περίοδος συμψηφισμού για Net Metering

ΡΑΕΚ: Φεβρουάριο-Μάρτιο η περίοδος συμψηφισμού για Net Metering


Την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου καθόρισε με απόφαση της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ως τελική, για εκκαθάριση συμψηφισμού μετρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας που γίνεται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Σύμφωνα με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της ηλεκτρικής ενέργειας των παραγωγών/καταναλωτών που εμπίπτουν στο Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (Net Metering), υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ της εισαγόμενης από το Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας προς το υποστατικό του Παραγωγού/Καταναλωτή για την κάλυψη των αναγκών του και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα, η οποία εγχέεται στο Δίκτυο, ανά περίοδο τιμολόγησης. Οποιαδήποτε πλεονάσματα μεταφέρονται στην επόμενη περίοδο τιμολόγησης, ενώ οποιαδήποτε ελλείμματα τιμολογούνται.

Η τελική εκκαθάριση γίνεται στον τελευταίο λογαριασμό κάθε δωδεκάμηνης περιόδου συμψηφισμού, όπως αυτή καθορίζεται από την Απόφαση της ΡΑΕΚ.

Προς το παρόν, ως τελευταίος λογαριασμός κάθε έτους συμψηφισμού είναι ο λογαριασμός του Παραγωγού/Καταναλωτή για τον οποίο γίνεται καταγραφή εντός Φεβρουαρίου ή Μαρτίου.

Τυχόν πλεονάσματα δεν μπορούν να μεταφερθούν από ένα έτος συμψηφισμού στο επόμενο.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα