ΣΑΕΚ: Επιβάλλεται η μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων

ΣΑΕΚ: Επιβάλλεται η μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων

Η  μελέτη “Real Deal” που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα για την κατάσταση των συντάξεων στην Κύπρο επαναφέρει στο προσκήνιο το μεγάλο θέμα του συνταξιοδοτικού και της επάρκειας των συντάξεων. Η μελέτη καταδεικνύει την ανάγκη για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό του συνταξιοδοτικού πλαισίου ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο ζωής και μετά την ολοκλήρωση του εργασιακού βίου τους, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ).

Ο ΣΑΕΚ), τονίζει ότι μόνο μέσα από τον αποτελεσματικό συνδυασμό δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος για βιώσιμη και επαρκή σύνταξη. Ως εκ τούτου προτείνει τη χάραξη νέας εθνικής στρατηγικής που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και την αντιμετώπιση των προβλημάτων επάρκειας που εντοπίζονται.

Πιο συγκεκριμένα εισηγείται όπως:

• Όλες οι συνεισφορές που αφορούν τη σύνταξη από κρατικά και ιδιωτικά σχέδια να τύχουν ξεχωριστής ειδικής φορολογικής μεταχείρισης μέχρι ενός μέγιστου ποσού που θα καθοριστεί από την Πολιτεία μετά από κατάλληλη μελέτη.

• Με την ένταξη του πολίτη στην αγορά εργασίας να υπάρχει αυτόματη εγγραφή σε επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σχέδιο / ταμείο προνοίας. Να του παρέχεται  η δυνατότητα να επιλέγει ο ίδιος πως θα επενδύονται οι συνεισφορές του και εάν χρειάζεται να τις διαφοροποιεί.

• Η παροχή ωφελημάτων των ταμείων συνταξιοδοτικής φύσης να ξεφύγει από τη μορφή των αφορολόγητων εφάπαξ και να δοθεί έμφαση στην καταβολή μηναίων συντάξεων, πληρωτέων εφ’ όρου ζωής.

• Το φορολογικό πλαίσιο να φοροαπαλλάσσει τις εισφορές και τα εισοδήματα από τις επενδύσεις και να φορολογεί τις παρεχόμενες συντάξεις.

• Τα ποσά των συντάξεων να πληρώνονται με τη συμπλήρωση της συντάξιμης ηλικίας και να απαγορευτεί ο δανεισμός και η χρήση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων για καταναλωτικούς σκοπούς.

• Διασφαλιστεί ότι μεταφέρονται τα συντάξιμα ωφελήματα όταν αλλάζει ο εργοδότης.

• Εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη εποπτεία των συνταξιοδοτικών σχεδίων.

• Η ενημέρωση του πολίτη αναφορικά με την κοινωνική ασφάλιση να μην περιορίζεται στο ύψος των συνεισφορών που καταβάλλει ετήσια, αλλά να επεκτείνεται στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα του, έτσι ώστε αναλόγως των αναγκών του να προγραμματίζεται συμπληρώνοντας την με ιδιωτικά σχέδια.

Με τη διάλυση εκατοντάδων Ταμείων Προνοίας τα τελευταία δυο χρόνια, το πρόβλημα της επάρκειας των συντάξεων καθίσταται ακόμα πιο επιτακτικό. Αν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα σύντομα θα γίνουμε μάρτυρες μιας δραματικής αύξησης των ποσοστών των συνταξιούχων που αναγκάζονται να ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Ο εκσυγχρονισμός του συνταξιοδοτικού συστήματος και η ενθάρρυνση της αποταμίευσης θα είναι ευεργετική, όχι μόνο στους πολίτες που θα έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά και για την ευρύτερη οικονομία, υπογραμμίζει καταληκτικά ο ΣΑΕΚ.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα