Σεμινάριο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων

Σεμινάριο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών ΕνισχύσεωνΓια τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας

 

Το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων διοργανώνει σεμινάριο με θέμα τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό κατά Κατηγορία στον Τομέα της Γεωργίας, Δασοκομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσεως, στο ισόγειο του Υπουργείου Οικονομικών, στις 16 Δεκεμβρίου, από τις 9:30 π.μ. έως τις 13:30.

Το σεμινάριο απευθύνεται στους Λειτουργούς του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και των Τμημάτων του, σε Λειτουργούς του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, των οποίων τα καθήκοντα είναι συναφή με την ετοιμασία σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, σε Λειτουργούς της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, σε Λειτουργούς του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης, της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου, του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών και άλλους.

Στο σεμινάριο θα αναλυθούν οι δυνατότητες χορήγησης κρατικών ενισχύσεων στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, με βάση τον προαναφερθέντα κανονισμό.

Το σεμινάριο αναμένεται να παρακολουθήσουν επίσης εκπρόσωποι όλων των   Αγροτικών Οργανώσεων του τόπου μας.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα