Σε νέα επίπεδα ρεκόρ ο δείκτης CET1 των τραπεζών της ΕΕ

Σε νέα επίπεδα ρεκόρ ο δείκτης CET1 των τραπεζών της ΕΕ

 

Σε νέα επίπεδα ρεκόρ ανήλθε στο 4ο τρίμηνο του 2016, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) των τραπεζών της ΕΕ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20 μονάδες βάσης, στο 14,2%.

Όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), το φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχεία του ενεργητικού (RWA), σε συνδυασμό με πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.

Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) ήταν 5,1%, παρουσιάζοντας μείωση 30 μονάδες βάση σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2016, κάτι που υποδηλώνει ότι οι προσπάθειες των εποπτικών αρχών άρχισαν να καρποφορούν, έστω και αργά.

Σύμφωνα με την ΕΤΑ, το ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση κινδύνου δείχνει ότι περισσότερες από τις μισές τράπεζες σχεδιάζουν να αυξήσουν τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και την παραχώρηση στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων.

Η ΕΤΑ αναφέρει επίσης ότι η κερδοφορία των τραπεζών παρέμεινε το δ΄ τρίμηνο υπό πίεση, ενώ η ετήσια απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) μειώθηκε στο χαμηλότερο της επίπεδο στο 3,3%, παρουσιάζοντας μείωση 2,1 ποσοστιαίων μονάδων από το τρίτο τρίμηνο.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα συνέχισε να αυξάνεται, φτάνοντας το 65,7%, από 62,8% το προηγούμενο έτος.

Τέλος, η ΕΤΑ αναφέρει ότι η αναλογία δανείων προς καταθέσεις μειώθηκε στο 118,4%, σε σύγκριση με 120,1% στο προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ο μέσος δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) ήταν 141,1% το Δεκέμβριο 2016, πολύ πάνω από το απαιτούμενου ορίου για το 2016 (70%).


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα