Σε ποιους Κύπριους θα «δώσει δουλειά» το φυσικό αέριο

Σε ποιους Κύπριους θα «δώσει δουλειά» το φυσικό αέριο


Συνέντευξη του κ. Θεόδωρου Ευθυμίου, Διευθυντή Μεσογειακού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υδρογονανθράκων

 

  • Αν δεν προετοιμαστούμε, τα οφέλη δεν θα περάσουν μόνο στα χέρια των ξένων
  • Ευκαιρία για θέσεις εργασίας στους τομείς της υποστήριξης και των υπηρεσιών
  • Οι υδρογονάνθρακες στην περιοχή μας ήταν ανέκαθεν συνδεδεμένοι με το Κυπριακό πρόβλημα

 

ΕΡ: Κύριε Ευθυμίου, κατά την άποψη σας, πώς θα ωφεληθεί η Κύπρος, τόσο το Κράτος όσο και οι πολίτες, με την ανακάλυψη και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων;

ΑΠ: Το οποιοδήποτε οικονομικό όφελος για την Κύπρο και τους πολίτες της, θα υπάρξει μόνο εάν προχωρήσουμε στην εμπορική εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων της Κυπριακής ΑΟΖ, καθ’ ότι η ανακάλυψη και επιβεβαίωση τους δεν αποφέρει οποιοδήποτε όφελος.

Εφ’ όσον λοιπόν προχωρήσουμε σε εμπορική εκμετάλλευση κυρίως του φυσικού αερίου τότε το κράτος μας θα έχει άμεσα έσοδα με βάση το συμβόλαιο που έχει υπογράψει με τις πετρελαϊκές εταιρίες. Αντίθετα οι πολίτες της Κύπρου θα έχουν μακροπρόθεσμα έμμεσα οφέλη λόγω της οικονομικής δυνατότητας που θα έχει πλέον το κράτος μας (έργα κοινής ωφέλειας, μείωση κόστους ενέργειας, μείωση φόρων, καλύτερες υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης κλπ). Τα προσωπικά οικονομικά οφέλη για τους Κυπρίους θα αργήσουν πολύ να έρθουν καθ’ ότι τόσο ο επιχειρηματικός κόσμος όσο και ο επιστημονικός και τεχνικός κόσμος στο νησί μας δεν έχουν οργανωθεί και ειδικευτεί στο να παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα των υδρογονανθράκων. Πολύ φοβάμαι ότι αν δεν ενεργοποιηθούμε άμεσα, τελικά τα οικονομικά οφέλη από τους υδρογονάνθρακες θα καταλήξουν σε ξένους ειδικούς και εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς.

 

ΕΡ: Ποιές επιχειρηματικές ευκαιρίες ανοίγονται στον τομέα των υδρογονανθράκων και πώς αυτός ο τομέας θα διαδραματίσει ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη;

ΑΠ: Ο τομέας των υδρογονανθράκων αποτελεί παγκοσμίως τον τομέα με τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες από άποψη κέρδους και ένα τομέα με μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων. Η Κύπρος και ο επιχειρηματικός της κόσμος δε μπορεί να συμμετάσχει στις επιχειρηματικές δραστηριότητες έρευνας, ανόρυξης και μεταφοράς υδρογονανθράκων λόγω του πολύ υψηλού κόστους επενδύσεων που απαιτούνται. Μπορεί όμως να δραστηριοποιηθούμε στον υποστηρικτικό τομέα και στον τομέα των υπηρεσιών για τις δραστηριότητες εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Αυτές οι υποστηρικτικές υπηρεσίες (ήδη βρίσκονται στην Κύπρο εταιρείες όπως η MedServ και η Huliburton) μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την οικονομία του τόπου μας και να αποτελέσουν τη βάση για οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη αντικαθιστώντας κατά την άποψη μου τον τομέα των κατασκευών, ο οποίος θα αργήσει πάρα πολύ να ανακάμψει.

 

ΕΡ: Μιλήστε μας για το Μεσογειακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υδρογονανθράκων (ΜΙΤΥ). Γιατί κρίθηκε απαραίτητη η ίδρυση του Ινστιτούτου και ποιός είναι ο σκοπός του;

ΑΠ: Το ΜΙΤΥ είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός με έδρα του την Κύπρο και δραστηριότητες στην Α. Μεσόγειο, Μ. Ανατολή και Ευρώπη. Η ανάγκη για μεταφορά στην Κύπρο τεχνογνωσίας σε επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο στον τομέα των υδρογονανθράκων, οδήγησε στη δημιουργία του Ινστιτούτου. Όπως προανέφερα εάν δεν προετοιμαστούμε κατάλληλα (ήδη έχουμε αργήσει) μέσα από εμπλουτισμό του Εκπαιδευτικού μας συστήματος έτσι ώστε να αποκτήσουμε «κουλτούρα υδρογονανθράκων» και αν δεν προσαρμόσουμε και εκσυγχρονίσουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες προσαρμόζοντας τες στις τεχνολογίες υποστήριξης του τομέα των υδρογονανθράκων, τότε τα οποιαδήποτε οφέλη θα καταλήξουν στα χέρια ξένων.

Στόχος λοιπόν του Ινστιτούτου είναι να βοηθήσει αφ’ ενός τους νέους μας να επιλέξουν σωστά την επαγγελματική τους πορεία έτσι ώστε να μπορούν να εργοδοτηθούν στον τομέα και αφ’ ετέρου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις (υφιστάμενες ή νέες), τους επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου έτσι ώστε να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις που θα προκύψουν από την αξιοποίηση υδρογονανθράκων. Θα έλεγα επιγραμματικά ότι ο σκοπός του Ινστιτούτου είναι η μεταφορά της τεχνολογίας των υδρογονανθράκων στην Κύπρο.

 

ΕΡ: Ποιούς τομείς καλύπτουν οι δραστηριότητες του ΜΙΤΥ;

ΑΠ: Το ΜΙΤΥ ως επιστημονικός και ερευνητικός οργανισμός καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε όλους τους τομείς της Βιομηχανίας, της Ναυπηγικής και Ναυτιλίας, της εξόρυξης, επεξεργασίας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, των έργων υποδομής, των ενεργειακών έργων και έργων εγκαταστάσεων υδρογονανθράκων, των συγκοινωνιών και της εξοικονόμησης ενέργειας, πάντα στα πλαίσια της χρήσης και αξιοποίησης υδρογονανθράκων στην καθημερινή μας ζωή. Για την υποστήριξη του εν λόγω τομέα το ΜΙΤΥ είναι οργανωμένο σε τέσσερα επιμέρους κέντρα.

α. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο με την Ακαδημία Υδρογονανθράκων

β. Το Κέντρο Ασφάλειας & Υγείας Υδρογονανθράκων

γ. Το Συμβούλιο Πιστοποίησης

δ. Το κέντρο Μελετών και Ερευνών

 

ΕΡ: Πώς συμβάλει το ΜΙΤΥ στην ανάδειξη του νέου γεωπολιτικού ρόλου της χώρας μας και των ευκαιριών που δημιουργούνται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή;

ΑΠ: Το ΜΙΤΥ αποτελεί έναν καθαρά επιστημονικό και ερευνητικό Οργανισμό. Η ανάδειξη όμως του γεωπολιτικού ρόλου της χώρας μας στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Α. Μεσογείου θα πρέπει να είναι στόχος κάθε Ιδρύματος, Οργανισμού, του Κράτους και των οργανωμένων συνόλων του τόπου μας για το κοινό μας καλό. Έτσι και το ΜΙΤΥ μέσα από τις συνεργασίες και τις δραστηριότητες που αναπτύσσει, προωθεί ταυτόχρονα και τον γεωπολιτικό ρόλο του νησιού μας. Ήδη έχουμε συμφωνία συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Κέντρο Πράσινης Ενέργειας και Ενεργειακής Πολιτικής και προσυμφωνία συνεργασίας με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο της Αθήνας. Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία συνομολόγησης συμφωνίας συνεργασίας με τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια του Καΐρου και της Βυρηττού.

Στόχος μας είναι το ΜΙΤΥ να αποτελέσει την πλατφόρμα πάνω στην οποία θα «συναντώνται» και θα ανταλλάσσουν τεχνογνωσία τόσο ο ακαδημαϊκός όσο ο επιχειρηματικός κόσμος στην περιοχή μας. Για να καταστήσουμε την Κύπρο Ενεργειακό Κέντρο όπως όλοι ελπίζουμε, δεν αρκεί να αποτελέσει σταυροδρόμι αγωγών φυσικού αερίου αλλά θα πρέπει να αποτελέσει και σταυροδρόμι επιστήμης, τεχνολογίας και έρευνας υδρογονανθράκων για τις χώρες της περιοχής.

 

ΕΡ: Πείτε μας λίγα λόγια για τα εκπαιδευτικά σας προγράμματα, σεμινάρια, διαλέξεις. Σε ποιούς απευθύνονται, θεματολογία, διάρκεια, ποιές είναι οι επαγγελματικές προοπτικές;

ΑΠ: Το Ινστιτούτο σε συνεργασία με εταιρίες του κλάδου των υδρογονανθράκων έχει ετοιμάσει μια λίστα με επαγγέλματα και ειδικότητες του κλάδου, τα οποία άμεσα θα απαιτηθούν για τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων. Μερικά από αυτά είναι οι Γεωλόγοι, Μηχανικοί Υποθαλάσσιων Κατασκευών, Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Συγκολλήσεων, Μηχανικοί Ασφάλειας, Υγείας & Περιβάλλοντος και άλλοι επιστήμονες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς επίσης και συγκολλητές, ηλεκτρονικοί συστημάτων ελέγχου, συντηρητές δεξαμενών καυσίμων, χειριστές αντλιοστασίων καυσίμων, επιθεωρητές ασφαλείας, χειριστές διατρητικών μηχανών, λειτουργοί εγκαταστάσεων υδρογονανθράκων και άλλα τεχνικά επαγγέλματα του κλάδου.

Με βάση λοιπόν τη μελέτη μας σχετικά με τις μελλοντικές ανάγκες του κλάδου, έχουμε σχεδιάσει προγράμματα μικρής και μεγάλης διάρκειας τόσο υπό μορφή σεμιναρίων για επιμόρφωση κρατικών λειτουργών και στελεχών επιχειρήσεων, όσο και προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης επαγγελμάτων του κλάδου.

Ήδη έχουμε εξασφαλίσει την έγκριση του Διεθνούς Ινστιτούτου Συγκολλήσεων (IIW) για να εφαρμόσουμε στην Κύπρο τα προγράμματα συγκολλήσεων τα οποία οδηγούν σε Διεθνή Διπλώματα IIW.

Σε συνεργασία επίσης με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εφαρμόζουμε προγράμματα τεχνικών εγκαταστάσεων αερίων καυσίμων για οικιακή χρήση, καθώς επίσης και προγράμματα για μηχανικούς αυτοκινήτων με ειδικότητα στη μετατροπή μηχανών για καύση υγραερίου.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο προωθούμε το Δίπλωμα Μηχανικού Συγκολλήσεων (WeldingEngineer) του IIW.

Ένας ιδιαίτερος τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται το Ινστιτούτο είναι ο τομέας της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων μέσα από σεμινάρια και διαλέξεις τα οποία απευθύνονται σε επαγγελματίες, σε κρατικούς λειτουργούς και αξιωματούχους και σε οργανωμένα σύνολα που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους γύρω από τους υδρογονάνθρακες. Ήδη ξεκινήσαμε την υλοποίηση ενός προγράμματος αποτελούμενο από τρία μονοήμερα σεμινάρια, κατάλληλα σχεδιασμένα για κρατικούς λειτουργούς και αξιωματούχους.

Πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι στο θέμα υδρογονανθράκων να «μιλούν» την ίδια τεχνική γλώσσα και να αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο όπως όλοι οι ξένοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε έτσι ώστε να αποφύγουμε λάθη και παραλήψεις οι οποίες θα έχουν κόστος για τον τόπο μας.

Τα σεμινάρια μας είναι πιστοποιημένα από ανεξάρτητο φορέα αναφορικά με την ποιότητα τους και μπορούν να διοργανωθούν σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οργανισμού ή επιχείρησης.

 

ΕΡ: Ποιά είναι τα μελλοντικά σχέδια του ΜΙΤΥ;

ΑΠ: Το ΔΣ του ΜΙΤΥ έχει ετοιμάσει το «Σχέδιο Ανάπτυξης» του Ινστιτούτου για την επόμενη πενταετία. Σε αυτό περιγράφονται τόσο οι μελλοντικοί στόχοι όσο και η μεθοδολογία επίτευξης του. Στο Σχέδιο ξεχωρίζουν η ολοκλήρωση της «Ακαδημαϊκής Σύνδεσης» των χωρών της Αν. Μεσογείου και η διοργάνωση του πρώτου «Μεσογειακού Τεχνολογικού FORUM Υδρογονανθράκων». Επίσης η ετοιμασία ολοκληρωμένης τεχνοοικονομικής μελέτης με θέμα την «Ενεργειακή Δομή 2020» της Κύπρου στα πλαίσια του ευρύτερου σχεδιασμού της ΕΕ και τέλος την οργάνωση και καθιέρωση της Ακαδημίας Υδρογονανθράκων του Ινστιτούτου ως τον κατεξοχήν Οργανισμό προώθησης της επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας των Υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή μας.

 

ΕΡ: Κλείνοντας τη συνέντευξη, σας ζητούμε να σχολιάσετε την ακόλουθη δήλωση: «Αναπόφευκτη η διασύνδεση του φυσικού αερίου με τη λύση του Κυπριακού».

ΑΠ: Οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι το φυσικό αέριο και γενικότερα οι υδρογονάνθρακες στην περιοχή μας ήταν ανέκαθεν συνδεδεμένοι με το Κυπριακό πρόβλημα. Η εισβολή και η κατοχή του Βορείου μέρους του νησιού μας το 1974 αφορούσε την προσπάθεια διασφάλισης των αποθεμάτων υδρογονανθράκων από ξένα οικονομικά και πολιτικά κέντρα τα οποία ανέθεσαν στην Τουρκία το ρόλο του χωροφύλακα.

Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια μοναδική ευκαιρία επίλυσης του Κυπριακού, με τα μέγιστα δυνατά οφέλη (υπό τις περιστάσεις) για την πλευρά μας. Απαιτούνται από την πολιτική μας ηγεσία σύνεση, διαρκής μελέτη και ανάλυση της διαμορφούμενης κατάστασης, ομοφωνία και κυρίως σύναψη ισχυρών συνεργασιών με τις χώρες – κλειδιά της περιοχής μας αλλά και με τις δυνάμεις εκείνες που έχουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι στην εποχή μας «όποιος ελέγχει την ενέργεια ελέγχει τον κόσμο» και να προσαρμόσουμε την πολιτική και γεωστρατηγική μας θέση στον ευρύτερο γεωπολιτικό και οικονομικό χάρτη της παγκόσμιας πλέον διαχείρισης της ενέργειας.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα