Σε ποιους χρωστά η Ελλάδα και πόσα

Σε ποιους χρωστά η Ελλάδα και πόσα

 


Από το τέλος Μαρτίου τα ταμειακά διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου είχαν «στεγνώσει», ενώ την ίδια στιγμή το δημόσιο χρέος περιορίστηκε στα 312,7 δις ευρώ από 324,127 δις ευρώ που ήταν στο τέλος του 2014.

Η ασφυξία στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία αποτυπώνεται στα στοιχεία του τριμηνιαίου δελτίου Δημοσίου Χρέους. Σύμφωνα με αυτό, στον λογαριασμό διαθεσίμων του Δημοσίου είχαν απομείνει στο τέλος Μαρτίου μόλις 796,5 εκατομμύρια ευρώ, όταν στο τέλος Δεκεμβρίου το 2014 τα διαθέσιμα ήταν 2,574 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι στο πρώτο τρίμηνο, δαπανήθηκαν περισσότερα από 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ για να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες.

Με δεδομένο ότι τα στοιχεία αφορούν στο τέλος Μαρτίου, σήμερα εκτιμάται ότι η εικόνα που εμφανίζουν τα ταμειακά διαθέσιμα είναι ακόμη χειρότερη.

Στο πρώτο τρίμηνο η Ελλάδα εξόφλησε χρέος 11,427 δισ. ευρώ, καθώς το συνολικό χρέος περιορίστηκε στο τέλος Μαρτίου στα 312,7 δισεκατομμύρια ευρώ από 324,127 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2014. Βέβαια η μεγαλύτερη μείωση, επήλθε από την επιστροφή των χρημάτων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενώ στη μείωση του χρέους οδήγησε και η αποπληρωμή των δόσεων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Συγκεκριμένα, στις 31 Μαρτίου 2015 το ελληνικό χρέος διαμορφωνόταν ως εξής:

– 9,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε Repos (από 8,6 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους).

– 204,98 δισεκατομμύρια ευρώ στον Μηχανισμό Στήριξης (από 217,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014).

– Στα έντοκα γραμμάτια, το υπόλοιπο έφτασε στο τέλος Μαρτίου στα 14,95 δισεκατομμύρια ευρώ, από 14,528 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014.

– Τα ομόλογα των ιδιωτών είναι της τάξεως των 63,78 δισ. ευρώ.

Από τα 312,7 δισ. ευρώ του δημοσίου χρέους:

– Το 95,7% είναι σε ευρώ και το υπόλοιπο 8,7% σε νομίσματα εκτός ζώνης ευρώ.

– Το 33,9% είναι σταθερού επιτοκίου και το 66,1% σε κυμαινόμενο επιτόκιο.

– Το 26,1% του χρέους είναι διαπραγματεύσιμο και το 73,9% είναι μη διαπραγματεύσιμο. Πηγή: Hμερησία


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα