Σημείο ορόσημο η Διακήρυξη της Λευκωσίας

Σημείο ορόσημο η Διακήρυξη της Λευκωσίας

Του Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού

 

Η πραγματοποίηση της δεύτερης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου την 29η Απριλίου 2015 στην Λευκωσία είχε ως επιστέγασμα την υιοθέτηση της Διακήρυξης της Λευκωσίας, σε συνέχεια της Διακήρυξης του Καΐρου που υιοθετήθηκε στα πλαίσια της πρώτης Τριμερούς Συνόδου το Νοέμβριο του 2014. Τονίζεται εξ υπαρχής η ουσιωδώς σημασίας Τριμερής Σύνοδο, λιγότερο από έξι μήνες μετά την πρώτη Τριμερή Σύνοδο που ενίσχυσε την θέση, τον ρόλο και την αξία της Κυπριακής Δημοκρατίας, στα πλαίσια της εξωστρεφούς πολιτικής της παρούσας Κυβέρνησης υπό τον Πρόεδρο Αναστασιάδη.

Η Διακήρυξη της Λευκωσίας αποτελεί σημείο ορόσημο στην εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου και δεικνύει την αποφασιστικότητα των τριών Κυβερνήσεων όπως μετατρέψουν την συνεργασία σε ουσιαστικό δείγμα απτών πολιτικών και κοινών στόχων που σκοπό έχουν την συνέχιση της αγαστής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και την προσήλωση στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Η Τριμερής του Απριλίου ασχολήθηκε με συγκεκριμένα ζητήματα για τα οποία οι τρεις χώρες επιδεικνύουν κοινό ενδιαφέρον, με πρώτιστο στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αντιμετωπίζει αλλά και την εξασφάλιση της ασφάλειας και ευημερίας στην περιοχή, την Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή.

Η δεύτερη Τριμερής Σύνοδος ενισχύει, έτι περισσότερο, την συνεργασία Λευκωσίας, Αθήνας και Καΐρου στηριζόμενη στα κοινά ενδιαφέροντα που τις απασχολούν, όπως για παράδειγμα ζητήματα ενέργειας και οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών, τουρισμού, οικονομίας, ναυτιλίας και ναυσιπλοϊκών συνδέσεων, μετανάστευσης, αντιμετώπισης της διεθνούς τρομοκρατίας, της κατάστασης στη Συρία, την Λιβύη και την Υεμένη, αλλά και την στήριξη της Ελλάδας και της Αιγύπτου στις προσπάθειες της ελληνοκυπριακής πλευράς για επίτευξη λύσης στο Κυπριακό, στη βάση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου.

Μέσω της Διακήρυξης της Λευκωσίας αναγνωρίζεται η σημαντικότητα της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής, ειδικά όσον αφορά στην ανάπτυξη και την κοινωνικοοικονομική ευημερία των λαών της περιοχής. Επαναβεβαιώνεται, επίσης η δέσμευση των μερών της Τριμερούς στην ουσιαστική προώθηση των κοινών στόχων και των ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος των τριών χωρών.

Όσον αφορά στα κοιτάσματα υδρογονανθράκων που υπάρχουν στην λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο Πρόεδρος Σίσι και ο Πρωθυπουργός Τσίπρας τονίζουν την γεωπολιτική αξία της ανακάλυψης σημαντικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων, γεγονός που μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την πρόοδο και την ευημερία των χωρών. Ουσιαστικής αξίας κρίνεται η αναφορά που περιλαμβάνεται στην Διακήρυξη της Λευκωσίας ότι η πρόοδος αυτή μπορεί να επιτευχθεί για όλες τις χώρες της περιοχής μέσω του σεβασμού των αρχών και κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και δη των κανόνων που εμπεριέχονται στη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, που υιοθετήθηκε το 1982, και η οποία χαρακτηρίζεται ως καθολικού χαρακτήρα.

 

* Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, LL.B Law Bristol, Ph.D in Law – International Law and Human Rights (Kent), Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας


Comments

comments

Categories: Πολιτική

Σχετικά με τον Συγγραφέα