Σταδιακή βελτίωση της ανεργίας… αλλά

Σταδιακή βελτίωση της ανεργίας… αλλά

 


Σημαντικές θετικές τάσεις καταγράφει η τελευταία τριμηνιαία έκθεση της Κομισιόν για την απασχόληση και την κοινωνική κατάσταση – συνεχίζεται η μείωση της ανεργίας, η αύξηση στα μόνιμα και πλήρους απασχόλησης συμβόλαια, η μείωση της ανεργίας των νέων και, για πρώτη φορά από ενάρξεως κρίσης, η μείωση στη μακροχρόνια ανεργία.

Ωστόσο, σημαντικές προκλήσεις παραμένουν, καθώς τα επίπεδα της ανεργίας εξακολουθούν να είναι υψηλά κι υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών.

Η απασχόληση στην ΕΕ συνεχίζει να βελτιώνεται σταδιακά αλλά σταθερά, μολονότι οι εξελίξεις στο επίπεδο της ΕΕ καλύπτουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών. Στη βάση της μετριοπαθούς οικονομικής ανάκαμψης των τελευταίων δυο ετών, η απασχόληση σταθερά αυξάνεται. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2014, αυξήθηκε κατά 0,2% στην ΕΕ και κατά 0,1% στην Ευρωζώνη. Η πλειονότητα των κρατών-μελών βίωσε μια αύξηση, περιλαμβανομένων χωρών με πολύ υψηλούς δείκτες ανεργίας, όπως η Ελλάδα κι η Ισπανία. Οι μόνες εξαιρέσεις ήταν η Πορτογαλία, η Κροατία και η Κύπρος που κατέγραψαν τριμηνιαία μείωση (1,4%, 0,9% και 0,6% αντιστοίχως).

Η ανεργία στην ΕΕ συνεχίζει την αργή υποχώρησή της, αλλά παραμένει υψηλή με μεγάλες διαφορές σε όλη την έκταση της ΕΕ. Ο δείκτης της ανεργίας στην ΕΕ ήταν 9,8% το Φεβρουάριο του 2015, 0,7 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ένα χρόνο πριν και ο χαμηλότερος από το Φθινόπωρο του 2011. Οι δείκτες ανεργίας μειώθηκαν στα περισσότερα κράτη-μέλη κατά το έτος πριν το Φεβρουάριο του 2015, εκτός από αυξήσεις που σημειώθηκαν στην Κροατία, την Κύπρο, τη Φιλανδία και τη Γαλλία.

Μεγάλες διαφορές εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των κρατών-μελών. Ο δείκτης της ανεργίας κυμαίνεται από περίπου 5% στη Γερμανία και την Αυστρία έως τα πολύ υψηλά 23% της Ισπανίας και 26% της Ελλάδας.

Η ανεργία των νέων στην ΕΕ έπεσε κατά 1,8 ποσοστιαία μονάδα στο έτος πριν το Φεβρουάριο του 2015 για να φτάσει στο 21,1%. Αυτό εξακολουθεί να είναι υψηλό συγκριτικά με το χαμηλότερο επίπεδό του από το 2008, το 15,1%. Έπεσε στα περισσότερα κράτη-μέλη, εκτός από το Λουξεμβούργο, τη Φιλανδία και τη Γαλλία. Η ανεργία επηρεάζει το 50% των ενεργών νέων στην Ελλάδα και την Ισπανία και περισσότερο από 30% στην Κύπρο, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Κροατία.

Η μακροχρόνια ανεργία μειώνεται για πρώτη φορά από το 2009. Στο έτος που προηγήθηκε του τρίτου τριμήνου του 2014, η μακροχρόνια ανεργία μειώθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες αλλά παραμένει βασική πρόκληση στην αγορά εργασίας της ΕΕ κι ακόμη περισσότερο σε ορισμένα κράτη-μέλη. Η μακροχρόνια ανεργία είναι τώρα 4,9%, σημειώνοντας την πρώτη βελτίωση από τις αρχές του 2009. Όμως, περίπου οι μισοί από τους άνεργους της Ευρώπης, κάπου 12,4 εκατομμύρια, είναι άνεργοι πάνω από ένα χρόνο, και από αυτούς, περισσότεροι από 6 εκατομμύρια είναι άνεργοι για περισσότερα από δυο χρόνια.

Επιπλέον, οι δείκτες μακροχρόνιας ανεργίας παραμένουν πολύ υψηλοί σε ορισμένα κράτη μέλη: Ελλάδα (19%), Ισπανία (12,6%), Κροατία (9,7%), Σλοβακία (9%), Πορτογαλία (8%), Ιταλία (7,4%) και Κύπρος (7,8%). Δεν μειώνονται στην Ελλάδα και συνεχίζουν να αυξάνονται στην Ιταλία και την Κύπρο.

 


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα