Στα €18,6 δις το δημόσιο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης

Στα €18,6 δις το δημόσιο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης


Στα €18.626 εκ. ανήλθε το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης το τέταρτο τρίμηνο του 2014, παρουσιάζοντας αύξηση €360 εκ. σε σύγκριση με €18.266 εκ. το τρίτο τρίμηνο του ιδίου έτους, σύμφωνα με το γραφείο διαχείρισης δημοσίου χρέους (ΓΔΔΧ).

Σύμφωνα με το τριμηνιαίο δελτίο του ΓΔΔΧ με τίτλο «Επισκόπηση συναλλαγών δ` τρίμηνο 2014», το 31% του χρέους κατανέμεται στο εσωτερικό (31,9% γ` τρίμηνο) και το 69% είναι χρέος εξωτερικού (68,1% γ` τρίμηνο 2014). Να σημειωθεί πως στο χρέος δεν περιλαμβάνονται οι ενδοκυβερνητικές υποχρεώσεις της κεντρικής κυβέρνησης και το χρέος των ημικρατικών οργανισμών.

Αμετάβλητη σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο παρέμεινε η κατανομή του χρέους ως προς τη λήξη. Έτσι το 96,1% του χρέους είναι μεσομακροπρόθεσμης διάρκειας και το 3,9% βραχυπρόθεσμης. Παράλληλα το 97,6% του χρέους είναι σε εγχώριο νόμισμα και ο 2,4% σε ξένα νομίσματα.

Σε σχέση με τις εκδόσεις χρέους, το Δεκέμβριο του 2014 εκταμιεύθηκε η 6η δόση από τον ΕΜΣ ύψους €350 εκ. ενώ η αντίστοιχη δόση από το ΔΝΤ για €86 εκ. αναβλήθηκε. Το Νοέμβριο και Δεκέμβριο εκταμιεύθηκαν επίσης δόσεις ύψους €15 εκ. και €25 εκ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης αντίστοιχα, για έργα υποδομής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι εκδόσεις σειρών του ομολόγου για φυσικά πρόσωπα συνεχίστηκαν με έκδοση €38 εκ. κατά το τρίμηνο.

Οι υπόλοιπες εκδόσεις αφορούσαν βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Οι συνολικές βραχυπρόθεσμες εκδόσεις περιλαμβανομένων ανανεώσεων ανήλθαν στα €869 εκ.

Η μέση σταθμική απόδοση των γραμματίων δημοσίου διάρκειας μέχρι 3 μήνες σημείωσε περαιτέρω μείωση κατά 47 μονάδες βάσης στο 3,45% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Συνολικά το ύψος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε ονομαστική αξία αυξήθηκε από €716 εκ. στις αρχές του τριμήνου στα €736 εκ. στο τέλος του.

Το Νοέμβριο και Δεκέμβριο έληξαν 10ετή εγχώρια χρεόγραφα συνολικής ονομαστικής αξίας €55 εκ. Οι υπόλοιπες λήξεις αφορούσαν βραχυπρόθεσμο χρέος που εκδόθηκε κατά το ίδιο ή το προηγούμενο τρίμηνο. Συνολικά οι ακαθάριστες λήξεις βραχυπρόθεσμου χρέους, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων και πολλαπλών ανανεώσεων, ήταν €889 εκ. Τέλος, καταβλήθηκαν δόσεις δανείων ύψους €60 εκ.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα