Στα €227,1 εκ. οι ευρωπαϊκές δαπάνες στην Κύπρο το 2013

Στα €227,1 εκ. οι ευρωπαϊκές δαπάνες στην Κύπρο το 2013


CYPRUS 1Στα 227,1 εκ. ευρώ ανήλθε το 2013 το ποσό που δαπανήθηκε στην Κύπρο από την ΕΕ. Από το ποσό αυτό, 104 εκ. ευρώ (46%) δαπανήθηκαν για την περιφερειακή πολιτική, ποσοστό μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο (42%). Οι δαπάνες για τον γεωργικό τομέα ανήλθαν στα 77,2 εκ. ευρώ (34%). Οι δαπάνες για την έρευνα ανήλθαν στα 24,6 εκ. ευρώ (11%), ποσοστό σαφώς υψηλότερο από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο (8%).

Το 2013, η Κύπρος συνεισέφερε στον προϋπολογισμό της ΕΕ 170 εκ. ευρώ και εισέπραξε, για λογαριασμό της ΕΕ, 20 εκ. ευρώ από τελωνειακούς δασμούς και γεωργικές εισφορές, εκ των οποίων κράτησε το 25% ως διοικητικό τέλος.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ αυξήθηκε κατά 62% μεταξύ του 2001 και 2011 αλλά για την κατανόηση του στοιχείου αυτού, δύο παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν. Πρώτον στο ίδιο διάστημα η ΕΕ απέκτησε 12 νέα κράτη μέλη και, δεύτερον, οι εθνικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών αυξήθηκαν περισσότερο από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, με εξαίρεση στη Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Αυστρία, Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κάτω Χώρες, Μάλτα, Βέλγιο, Φινλανδία.

Τα στοιχεία αυτά είναι τα πιο πρόσφατα και δημοσιεύτηκαν στην Οικονομική Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2013. Τα ποσοστά αφορούν τα ποσά που δαπανήθηκαν στα 28 κράτη μέλη. Τα χρήματα που δαπανήθηκαν εκτός των συνόρων της ΕΕ, για παράδειγμα στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες καθώς και στις γείτονες χώρες, δεν έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των ποσοστών που αναγράφονται.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα