Στη Βουλή ο νόμος αναδιάρθρωσης δημοσίων κόκκινων δανείων

Στη Βουλή ο νόμος αναδιάρθρωσης δημοσίων κόκκινων δανείων

 


Το δρόμο της Ολομέλειας παίρνει το νομοσχέδιο που θα επιτρέπει στους δανειστικούς επιτρόπους του κράτους να προχωρούν σε αναδιαρθρώσεις και υπό προϋποθέσεις διαγραφών δανείων που παραχωρούσε παλαιότερα το κράτος σε πρόσωπα, κοινότητες ή και σε διάφορους οργανισμούς.

Στη σημερινή συζήτηση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών αποφασίστηκε, με τη συγκατάθεση και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, όπως ο Γενικός Ελεγκτής συμμετέχει ως παρατηρητής στις συνεδρίες της Επιτροπής των Δανειστικών Επιτρόπων που θα λαμβάνει απόφαση για τη διαγραφή ή αναδιάρθρωση ενός δανείου.

€77,5 εκατομμύρια ευρώ σε κόκκινα δημόσια δάνεια

Τα συνολικά δάνεια σε αριθμό ανέρχονται σε 614, με το υπόλοιπο στις 28 Φεβρουαρίου 2017 να ανερχόταν στα €51,4 εκ., με τις καθυστερήσεις να ανέρχονταν σε €44,2 εκ. Παράλληλα άλλα 381 δάνεια, ύψους €4,6 εκ., έχουν παγοποιηθεί. Εξάλλου δάνεια ύψους €21,4 είχαν παραχωρηθεί στη Συνεργατική Κεντρική.

Ενδεικτικά, από τα 614 δάνεια, έχουν δοθεί 150 φοιτητικά δάνεια, 102 για άρδευση τ/κ γης, 102 σε αρδευτικά τμήματα, 74 σε κοινοτικά συμβούλια, 46 για οδικές μεταφορές, 41 για σκοπούς αλιείας, 46 σε οδικές μεταφορές και 25 για τουριστικούς σκοπούς. Στα παγοποιημένα δάνεια περιλαμβάνονται δάνεια προς ΕΒΚΑΦ, σε επιτροπές υδατοπρομήθειας, επιτροπές δημόσιας υγείας.


Comments

comments

Tags: cyprus, npls

Σχετικά με τον Συγγραφέα