Στη δημοσιότητα ευρήματα του Γενικού Ελεγκτή για Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στη δημοσιότητα ευρήματα του Γενικού Ελεγκτή για Τοπική Αυτοδιοίκηση


 

Ενόψει των δημοτικών εκλογών στις 18 Δεκεμβρίου

 

Ανταποκρινόμενη στις εύλογες παραινέσεις κομμάτων, πολιτών και μέσων μαζικής ενημέρωσης, η Ελεγκτική Υπηρεσία θα δώσει στη δημοσιότητα την Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, τα ευρήματα και παρατηρήσεις της που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και τις σχολικές εφορείες, ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα οι πολίτες ενόψει των εκλογών της 18ης Δεκεμβρίου 2016.

Αυτό αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία η δημοσιοποίηση δεν μπορεί να γίνει ενωρίτερα αφού αναμένονται μέχρι την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, τα τελευταία σχόλια από Δήμους σε επιστολές που έχουν πρόσφατα σταλεί.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι στόχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, που θα εξαρτηθεί και από το πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι να παραδοθεί σε αυτόν η Ετήσια Έκθεση για το 2015 την εβδομάδα που αρχίζει στις 19 Δεκεμβρίου 2016. Η παράδοση της Έκθεσης προ των δημοτικών εκλογών είναι αδύνατη, όπως αναφέρεται.

Σε σχέση με αναφορές που έχουν γίνει ως προς επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που στάλθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2016 στο Δήμο Λεμεσού, σημειώνεται ότι κατά την ετοιμασία της Ετήσιας Έκθεσης της, η Ελεγκτική Υπηρεσία απευθύνεται συνήθως στους ελεγχόμενους οργανισμούς με προσχέδιο του μέρους της Έκθεσης που τους αφορά, για τυχόν δικά τους σχόλια. Αν μάλιστα η Έκθεση θα περιλαμβάνει θέμα το οποίο δεν είχε προηγουμένως αποτελέσει αντικείμενο επιστολής που να είχε σταλεί για σχόλια στον ελεγχόμενο, τότε η αποστολή του προσχεδίου της Έκθεσης επιβάλλεται στα πλαίσια της ορθής ελεγκτικής διαδικασίας.

Σε περιπτώσεις Δήμων, η επιστολή με το προσχέδιο του μέρους της Έκθεσης που τους αφορά, απευθύνεται στον Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Συνεπώς, όλοι οι παραλήπτες θα πρέπει να λαμβάνουν αντίγραφο της επιστολής. Τονίζεται ότι, εφόσον πρόκειται για προσχέδιο της Έκθεσης, οι παρατηρήσεις και συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που περιλαμβάνονται σε αυτό, δεν θεωρούνται τελικά και ενδεχομένως να τροποποιηθούν όταν ληφθούν τα σχόλια του Δήμου.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ακόμα ότι κατά την ομότιμη αξιολόγηση (peer review) της Ελεγκτικής Υπηρεσίας από την Ελεγκτική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου που θα γίνει τον Ιανουάριο του 2017, θα εξεταστεί μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο αλλαγής της μορφής της Ετήσιας Έκθεσης ώστε να προσαρμοστεί στην πρακτική των άλλων χώρων, όπου κατά τη διάρκεια του έτους εκδίδονται εκθέσεις για ελεγχόμενους οργανισμούς και ειδικά θέματα, ενώ η Ετήσια Έκθεση περιλαμβάνει βασικά τη γνώμη ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων του κράτους και καταγραφή των εκθέσεων που έχουν εκδοθεί στην περίοδο που αυτή αφορά.


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα