Στο 0% το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας

Στο 0% το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας

 

Λόγω χαμηλής οικονομικής δραστηριότητας

 

Η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας σε ενημερωτικό υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής ενημερώνει το νομοθετικό σώμα ότι για την περίοδο από 1η Ιουλίου μέχρι 30η Σεπτεμβρίου 2016 έχει καθορίσει το ποσοστό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας στο 0%².

Στο υπόμνημα διευκρινίζεται ότι ο στόχος του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση της προκυκλικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η οποία τείνει να μεγεθύνει τις διακυμάνσεις των ανόδων και των μειώσεων του οικονομικού κύκλου της πραγματικής οικονομίας.

Επεξηγείται επίσης ότι σε περιόδους οικονομικής άνθισης, στις οποίες τα πιστωτικά ιδρύματα αυξάνουν την παροχή πιστώσεων και κατά συνέπεια ο κυκλικός συστημικός κίνδυνος στα πιστωτικά ιδρύματα κρίνεται μεγαλύτερος, πρέπει να αυξάνονται τα κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων με τη δημιουργία αποθεμάτων ασφαλείας.

Αναφέρεται επίσης ότι τα αποθέματα ασφαλείας ενισχύουν την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα σε ενδεχόμενη καθοδική φάση του χρηματοοικονομικού κύκλου και σε περιόδους ακραίων καταστάσεων, κατά τις οποίες σημειώνονταν ζημιές.

Η Διοικητής αναφέρει ακόμα πως λόγω του γεγονότος ότι διανύουμε περίοδο χαμηλής οικονομικής δραστηριότητας, μέσω της μεθοδολογίας υπολογισμού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα για το τρίτο τρίμηνο του 2016 υπολογίστηκε στο 0%.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα