Στο 0,07% του ΑΕΠ το δημοσιονομικό πλεόνασμα

Στο 0,07% του ΑΕΠ το δημοσιονομικό πλεόνασμα


Στα 11,60 εκατομμύρια, που αντιστοιχεί στο 0,07% του ΑΕΠ, υποχώρησε το δημοσιονομικό πλεόνασμα της Κεντρικής Κυβέρνησης την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του τρέχοντος έτους κυρίως λόγω της υστέρησης εσόδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, το πρωτογενές ισοζύγιο διαμορφώθηκε στα €364,98 εκ. Το πρωτογενές ισοζύγιο και το δημοσιονομικό πλεόνασμα την αντίστοιχη περίοδο του 2014 είχαν διαμορφωθεί στα €151,2 εκ και €507,2 αντίστοιχα.

Τα δημόσια έσοδα την περίοδο Ιανουαρίου Αυγούστου 2015 διαμορφώθηκαν στα €4,17 δισ, παρουσιάζοντας μείωση 2,22% σε σύγκριση με €4,27 δισ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Τα τρέχοντα έσοδα παρουσίασαν μείωση 1,46% και διαμορφώθηκαν στα €4,12 δισ σε σύγκριση με €4,18 δισ την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2014. Τα φορολογικά έσοδα την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2015 παρουσίασαν αύξηση 0,41% και διαμορφώθηκαν στα €3,57 δισ σε σύγκριση με €3,55 δισ.

Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος το οκτάμηνο του 2015 αυξήθηκαν σε ποσοστό 4,41% και ανήλθαν σε €728,5 εκ σε σύγκριση με €699,7 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Αντίθετα μείωση 13,17% κατέγραψαν οι άλλοι έμμεσοι φόροι, οι οποίοι υποχώρησαν στα €591 εκ την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2015 σε σύγκριση με €680,6 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Οι έμμεσοι φόροι διαμορφώθηκαν στα €1,60 δισ παρουσιάζοντας αύξηση 2,98% σε σύγκριση με €1,55 δισ την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του 2014, σε αντίθεση με τους εισαγωγικούς δασμούς, οι οποίοι παρουσίασαν μείωση 32% και περιορίστηκαν στα €20,58 εκ σε σύγκριση με €30,22 εκ.

Αύξηση 3,67% παρουσίασαν τα έσοδα από την κατηγορία άλλων έμμεσων φόρων, τα οποία διαμορφώθηκαν στα €1,58 δισ σε σύγκριση με €1,52 δισ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Οι φόροι κατανάλωσης την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του τρέχοντος έτους ανήλθαν στα €414,45 εκ, παρουσιάζοντας αύξηση 0,53% σε σχέση με €412,4 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Τα έσοδα από τον ΦΠΑ επιταχύνθηκαν κατά 2,69% το οκτάμηνο του 2015 και διαμορφώθηκαν στα €932,2 εκ σε σύγκριση με €907,8 εκ το οκτάμηνο του 2014. Τέλος η κατηγορία άλλοι φόροι αυξήθηκαν κατά 14,38% και ανήλθαν στα €233,7 εκ σε σύγκριση με €204,35 εκ το οκτάμηνο του 2014.

Οι συνεισφορές στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαμορφώθηκαν στα €651,6 εκ, αυξημένα κατά 4,71% σε σύγκριση με €622,3 εκ το οκτάμηνο του 2014.

Ωστόσο, μείωση 12,1% παρουσίασαν τα μη φορολογικά έσοδα, τα οποία υποχώρησαν στα €551,7 εκ σε σύγκριση με €627,6 την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Μείωση 40,8% παρουσίασαν τα έσοδα από χορηγίες, τα οποία το οκτάμηνο του 2015 υποχώρησαν στα €48,7 εκ σε σύγκριση με €82,4 εκ το οκτάμηνο του 2014.

 

Αύξηση 1,09% στις δαπάνες

 

Την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του τρέχοντος έτους, οι δημόσιες δαπάνες διαμορφώθηκαν στα €4,16 δισ, παρουσιάζοντας αύξηση 1,09% σε σύγκριση με €4,11 δις την αντίστοιχη περίοδο του 2014, με τις τρέχουσες δαπάνες να αυξάνονται το οκτάμηνο του 2015 κατά 1,08% στα €4,04 δισ σε σύγκριση με €4,00 δισ την οκταμηνία του 2014.

Οι δαπάνες για μισθούς και ημερομίσθια υποχώρησαν σε ποσοστό 1,94% και διαμορφώθηκαν στο €1,04 δισ σε σύγκριση με €1,06 δισ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Μείωση 1,16% παρουσίασαν οι δαπάνες για αγορές αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες υποχώρησαν στα €229,67 εκ σε σύγκριση με €232,36 εκ.

Οι δαπάνες για επιδοτήσεις το οκτάμηνο του 2015 αυξήθηκαν κατά 2.40% και διαμορφώθηκαν στα €53,47 εκ σε σχέση με €52,22 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Μείωση 0,75% παρουσίασαν οι δαπάνες για εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, οι οποίες το οκτάμηνο του 2015 υποχώρησαν στα €353,37 εκ σε σύγκριση με €356,05 εκ.

Οι πληρωμές σε Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μειώθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου σε ποσοστό 3,71% στα €961,43 εκ σε σύγκριση με €998,5 εκ την οκταμηνία του 2014. Αντίθετα οι δαπάνες και συντάξεις για φιλοδωρήματα αυξήθηκαν σε ποσοστό 3,57% και διαμορφώθηκαν στα €379,26 εκ σε σύγκριση με €366,19 εκ το οκτάμηνο του 2014.

Μικρή αύξηση 0,44% παρουσίασαν οι δαπάνες για κοινωνική σύνταξη, που ανήλθαν στα €41,63 εκ σε έναντι €41,45 εκ το οκτάμηνο του 2014.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις, που περιλαμβάνουν τις κοινωνικές παροχές και της χορηγίες προς τους Δήμους, επιταχύνθηκαν σε ποσοστό 10,34% και ανήλθαν στα €952,25 εκ έναντι €863,03 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Αύξηση 1,57% παρουσίασαν οι επενδύσεις, οι οποίες την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου ανήλθαν σε €113,44 εκ σε σύγκριση με €111,7 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Τέλος, οι δημόσιες αποταμιεύσεις υποχώρησαν στα €125 εκ σε σύγκριση με €262,9 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα