Στο -1,4% ο πληθωρισμός το Νοέμβριο

Στο -1,4% ο πληθωρισμός το Νοέμβριο


 

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή μειώθηκε κατά 1,4% το Νοέμβριο του 2016 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2015. Παράλληλα μειώθηκε κατά 0,06 μονάδες και έφτασε στις 99,16 μονάδες σε σύγκριση με 99,22 μονάδες τον Οκτώβριο 2016. Για την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2016, ο ΔΤΚ σημείωσε επίσης μείωση 1,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστική Υπηρεσίας Κύπρου, ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2015 – Νοεμβρίου 2016 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2014 – Νοεμβρίου 2015 παρουσίασε μείωση 1,5% έναντι μείωσης 2,1% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες σε σχέση με το Νοέμβριο του 2015 παρατηρήθηκε στην κατηγορία των Γεωργικών Προϊόντων όπου καταγράφηκε μείωση 8,9%. Συγκρίνοντας με τον Οκτώβριο του 2016, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Πετρελαιοειδή με αύξηση 1,3%. (Πίνακας 2)

 

Ανάλυση μεταβολών

Συγκριτικά με το Νοέμβριο του 2015, οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές ήταν οι ακόλουθες: Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-3,4%) και Ένδυση και Υπόδηση (-3,0%), ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός (1,8%) και Υγεία(1,4%).

Σε σχέση με τον Οκτώβριο 2016, μείωση σημειώθηκε στην κατηγορία Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός και προϊόντα καθαρισμού (-0,6%) ενώ αυξήσεις παρατηρήθηκαν στις Ένδυση και Υπόδηση (0,7%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,7%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2016 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις εξής κατηγορίες: Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-5,8%) και Μεταφορές (-5,2%). Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός (1,4%).

 

Ανάλυση επιπτώσεων

Οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2016 σε σχέση με το Νοέμβριο του 2015, ήταν οι ακόλουθες: Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,56) και Μεταφορές (-0,44).

Η κατηγορία με τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα ήταν η Μεταφορές (-0,08), ενώ τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση παρουσίασε η Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,08).

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2016 σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου 2015 είχαν τα εξής προϊόντα/υπηρεσίες: λαχανικά (-0,68) και αεροπορικά ναύλα (-0,44), ενώ θετική επίπτωση είχαν τα πετρελαιοειδή (0,09).

Τέλος, τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2016 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα ήταν τα αεροπορικά ναύλα (-0,09) και τα λαχανικά (-0,07) ενώ τη μεγαλύτερη θετική επίδραση είχαν τα πετρελαιοειδή (0,06).


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα