Στόχος η εξυπηρέτηση του φορολογούμενου από ένα σημείο

Στόχος η εξυπηρέτηση του φορολογούμενου από ένα σημείο

 

Συνέντευξη Γιάννη Τσαγκάρη, Έφορος Φορολογίας

Tης Αγγέλας Κωμοδρόμου, Φώτο Κάτια Χριστοδούλου

 

Το Τμήμα Φορολογίας εργάζεται για την οργάνωση των κατά τόπους Επαρχιακών Γραφείων, με βάση τις λειτουργίες τους και όχι το είδος του φόρου. «Στόχος είναι η εξυπηρέτηση του φορολογούμενου από ένα σημείο, ανεξαρτήτως του είδους φόρου», υπογράμμισε μιλώντας στο ΕυρωΚέρδος, ο Έφορος Φορολογίας Γιάννης Τσαγκάρης. Αναφέρθηκε επίσης και στην ολοκλήρωση της ενιαίας εγγραφής φορολογούμενου, με την οποία ο φορολογούμενος έχει πλέον ένα αριθμό φορολογικού μητρώου.

 

Τέσσερα χρόνια μετά το Μνημόνιο πολλά έχουν γίνει και διάφοροι δείκτες παρουσιάζουν θετικό πρόσημο. Παράλληλα, το Τμήμα Φορολογίας κινείται πλέον βάση νέας Οργανωτικής Δομής. Ποιος ο στόχος του Τμήματος Φορολογίας και τι αναμένετε από τις πρόσφατες αλλαγές;

Το Τμήμα Φορολογίας από τον Ιούλιο 2014 λειτουργεί πλέον κάτω από νέα Οργανωτική Δομή, ενοποιώντας τα δυο μεγαλύτερα φορολογικά τμήματα του κράτους, το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ-άμεση φορολογία) και την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ-έμμεση φορολογία). Η ενοποίηση αποτελεί την υλοποίηση της ληφθείσας πολιτικής απόφασης κατόπιν μνημονιακής δέσμευσης κατά το 2013, που είχε στόχο την αύξηση της εθελούσιας συμμόρφωσης, την αποτελεσματικότερη είσπραξη των φόρων, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών προς το φορολογούμενο.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Τμήμα Φορολογίας εργάζεται για την οργάνωση των κατά τόπους Επαρχιακών Γραφείων, με βάση τις λειτουργίες τους και όχι το είδος του φόρου. Στόχος είναι η εξυπηρέτηση του φορολογούμενου από ένα σημείο, ανεξαρτήτως του είδους φόρου.

Μέχρι στιγμής, σε ενοποιημένη μορφή έχουν στελεχωθεί οι Μονάδες των Κεντρικών Γραφείων, το Γραφείο Μεγάλων Φορολογουμένων και τα Επαρχιακά Γραφεία Αμμοχώστου και Πάφου, ενώ ακολουθούν τα υπόλοιπα Επαρχιακά Γραφεία, όταν το επιτρέψουν οι κτηριακές εγκαταστάσεις. Το Γραφείο Μεγάλων Φορολογούμενων (ΓΦΜ) είναι μια καινοτομία στην οργανωτική δομή του Τμήματος, και επιλαμβάνεται της συμμόρφωσης επιλεγμένων φορολογουμένων που επιφέρουν στο Τμήμα το 40% περίπου των φορολογικών εσόδων ετησίως. Το ΓΦΜ λειτουργεί από το τέλος του 2014, και μέχρι σήμερα έχει προβεί στην επίσκεψη όλων των φορολογουμένων και έχει προβεί σε ενέργειες προς τη συμμόρφωση τους, όπως την υποβολή δηλώσεων, την καταβολή των οφειλών και την επιβολή νέων φορολογιών.

Σε λειτουργικό επίπεδο, έχει ολοκληρωθεί η ενιαία εγγραφή φορολογούμενου, με την οποία ο φορολογούμενος έχει πλέον ένα αριθμό φορολογικού μητρώου και προσέρχεται μόνο σε ένα σημείο για να εγγραφεί για οποιοδήποτε είδος/είδη φόρων. Παράλληλα, γίνονται ενέργειες για να δοθούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο κοινό όπως η έκδοση πιστοποιητικών, η ενιαία αναλυτική παρουσίαση των οφειλών/πληρωμών προς το Τμήμα κ.α.

Ωστόσο θα πρέπει να αναφερθεί ότι το Τμήμα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στην εξεύρεση κατάλληλων κτηρίων για συστέγαση των Επαρχιακών Γραφείων του Τμήματος.

 

Το Τμήμα Φορολογίας εργάζεται για την οργάνωση των κατά τόπους Επαρχιακών Γραφείων, με βάση τις λειτουργίες τους και όχι το είδος του φόρου. Στόχος είναι η εξυπηρέτηση του φορολογούμενου από ένα σημείο, ανεξαρτήτως του είδους φόρου

 

Σε ποιο ποσό ανέρχονται οι ανείσπρακτοι φόροι προς το Τμήμα;

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, το σύνολο των οφειλόμενων φόρων, συμπεριλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων, ανήλθε στα 2,26 δις ευρώ. Το καθαρό ποσό εισπράξιμου φόρου, πριν την διενέργεια οποιωνδήποτε εισπρακτικών μέτρων, κατά την ίδια περίοδο, ανήλθε στα 905 εκ. ευρώ, ενώ το αμέσως απαιτητό ποσό φόρου μετά από τη διενέργεια εισπρακτικών μέτρων περιορίζεται στα 412,3 εκ. ευρώ.

Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες του Τμήματος Φορολογίας για είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών προς το κράτος;

Το Τμήμα Φορολογίας εφαρμόζει διάφορα εισπρακτικά μέτρα που ανέκαθεν είχε στη διάθεση του, και τα οποία ενισχύθηκαν μετά τις νομοθετικές αλλαγές που επήλθαν από το 2013 και έπειτα. Συγκεκριμένα, το Τμήμα εφαρμόζει ποινικές και αστικές διώξεις, τοποθετεί εμπράγματο βάρος σε ακίνητη περιουσία, εκδίδει writ και προχωρά στην κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών (garnishing of bank accounts) για τους φορολγούμενους που έχουν φορολογικές οφειλές και δεν συμμορφώνονται.

Για τους φορολογούμενους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφάπαξ εξόφληση των φορολογικών οφειλών το Τμήμα πραγματεύεται στο διακανονισμό δόσεων για σκοπούς εξόφλησης. Ακόμα ένα εισπρακτικό μέτρο που εφαρμόζεται κατά την τελευταία τριετία είναι και ο συμψηφισμός οφειλών από και προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης, έχουν τεθεί κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται υποθέσεις αναδιαρθρώσεων δανείων που εμπλέκουν μεταβιβάσεις ακινήτων. Με τα εν λόγω κριτήρια, είναι εφικτή η αποπληρωμή των οφειλών που συνδέονται με το ακίνητο και μέρος άλλων οφειλών προς το Τμήμα, πράγμα που επιφέρει μαζικά έσοδα λόγω συνολικής διευθέτησης οφειλών σε ένα γενικότερο πλάνο διακανονισμού.

Πως θα διευκολύνει τους φορολογούμενους η ρύθμιση των φορολογικών οφειλών με δόσεις; Mε αυτή τη ρύθμιση θα δούμε και μείωση των καθυστερημένων οφειλών προς το κράτος;

Εκτιμάται ότι η πρόσφατη ψήφιση νόμου διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η προσεχώς αναμενόμενη εφαρμογή του, θα προσελκύσει τους οφειλέτες, έτσι ώστε να διευθετήσουν τις φορολογικές τους οφειλές, και κατά συνέπεια να μειώσει το ύψος των ανείσπρακτων φόρων.

Πρόσφατα έχει δημοσιευτεί ότι έχει γίνει ταυτοποίηση 2,400 προσώπων από το Τμήμα σας και αφορούν τα γνωστά Panama Papers. Τι μέλλει γενέσθαι;

Το Τμήμα Φορολογίας, έχει λάβει υπόψη όλη τη διαθέσιμη πληροφόρηση, τόσο από δημοσιεύματα όσο και από άλλες πηγές, και έχει αξιολογήσει τα ευρήματα.

Μέχρι και τα μέσα Φεβρουαρίου 2017 είχαν σταλεί διπλοσυστημένες επιστολές σε περίπου 700 φορολογούμενους (φυσικά και νομικά πρόσωπα), με τις οποίες ζητούνται πληροφορίες, στοιχεία και μη υποβληθείσες Δηλώσεις Εισοδήματος, αφήνοντας ένα εύλογο διάστημα για να απαντήσουν. Εντός του 2017, το Τμήμα προτίθεται να στείλει επιπλέον επιστολές σε φορολογούμενους για προσκόμιση στοιχείων.

Στόχος του Τμήματος είναι η πλήρης συμμόρφωση των φορολογουμένων με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία.

 

Το Τμήμα Φορολογίας, ακολουθώντας το ευρωπαϊκό κεκτημένο, συμμετέχει και εφαρμόζει ανέκαθεν τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες που προνοούν την ανταλλαγή πληροφόρησης για σκοπούς διαφάνειας και ορθής φορολόγησης.

 

Μέχρι που μπορεί να έχει πρόσβαση το Τμήμα Φορολογίας στις έρευνες για φοροδιαφυγή ανάμεσα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα;

Το Τμήμα Φορολογίας είχε ανέκαθεν άδειες διασύνδεσης αρχείων με άλλα Κυβερνητικά Τμήματα/Υπηρεσίες/Οργανισμούς, και οι οποίες επέτρεπαν την τακτική ανταλλαγή πληροφόρησης για σκοπούς ταχύτητας στην εξυπηρέτηση του φορολογούμενου (μη προσκόμιση πιστοποιητικών), διερεύνησης και εντοπισμού αδήλωτων εισοδημάτων και ορθής φορολόγησης. Από το 2016 έχει ολοκληρωθεί το έργο της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών (ΚΑΠ), στο οποίο συγκεντρώνεται αρκετά μεγάλο μέρος της πληροφόρησης που χρειάζεται το Τμήμα ώστε να έχει συνολική εικόνα του φορολογούμενου. Με τη χρήση της ΚΑΠ, το Τμήμα έχει άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση που κατέχουν τα υπόλοιπα Τμήματα / Υπηρεσίες / Οργανισμοί που συμμετέχουν στο έργο, ενώ η πληροφόρηση αυτή μπορεί να συνδυαστεί, να εξαχθεί και να τύχει της απαραίτητης επεξεργασίας ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος, πάντοτε στα πλαίσια της αναλογικότητας, για σκοπούς διαχειριστής κινδύνου, πρόβλεψης αντίκτυπου νομοθετικών αλλαγών και στατιστικούς σκοπούς.

Επιπλέον, το Τμήμα Φορολογίας, ακολουθώντας το ευρωπαϊκό κεκτημένο, συμμετέχει και εφαρμόζει ανέκαθεν τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες που προνοούν την ανταλλαγή πληροφόρησης για σκοπούς διαφάνειας και ορθής φορολόγησης. Η πληροφόρηση που καταφθάνει στο Τμήμα αξιολογείται και χρησιμοποιείται για σκοπούς φορολόγησης και εφαρμογής της νομοθεσίας. Τα επόμενα έτη, αναμένεται ραγδαία αύξηση του όγκου της πληροφόρησης που θα ανταλλάσσεται μεταξύ των κρατών (πέραν των 100), με βάση συμφωνίες που έχουν υπογραφτεί κατά την τελευταία τριετία. Το Τμήμα ωστόσος βρίσκεται σε ετοιμότητα.

Ποια εργαλεία έχει στα χέρια του το Τμήμα ώστε να εντοπίζει τους φορολογούμενους «υψηλού κινδύνου»;

Είναι διεθνώς παραδεκτό, ότι η χρήση μηχανογραφικών εργαλείων είναι απαραίτητη προϋπόθεση στην καλύτερη δυνατή διαχείριση δεδομένων και στην εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης κινδύνου.

Το Τμήμα από το 2014 έχει στελεχώσει τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνου με εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα διαχείρισης κινδύνου, πληροφορικής και προγραμματισμού. Με καθορισμένα κριτήρια, κατηγοριοποιούνται οι φορολογούμενοι ανάλογα με τον κίνδυνο που υπέχουν σε κάθε επίπεδο συμμόρφωσης (εγγραφή στο φορολογικό μητρώο, υποβολή δηλώσεων, ορθή συμπλήρωση της δήλωσης και πληρωμή φόρων) και αποφασίζονται οι πρακτικές συμμόρφωσης που θα ακολουθηθούν ανάλογα με τους πόρους που διαθέτει το Τμήμα και τα επίπεδα κινδύνου.

Πρόσφατα έχει ψηφιστεί η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης ΦΠΑ από τη 1η Μαΐου 2017. Πιστεύετε ότι είναι έτοιμες οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες για άμεση προσαρμογή;

Το Τμήμα Φορολογίας αναγνωρίζει την ανάγκη υποστήριξης των φορολογουμένων για να είναι σε θέση να εκπληρώσουν την υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ.

Σε πρώτο στάδιο έχουν εκδοθεί οδηγίες εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Taxisnet, ενώ πρόκειται να εκδοθούν και οδηγίες/συχνές ερωτήσεις ως προς τη συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης ΦΠΑ ηλεκτρονικά. Το Τμήμα προγραμματίζει να οργανώσει εξειδικευμένο κέντρο εξυπηρέτησης των φορολογουμένων, έτσι να επιλύονται ώστε οποιεσδήποτε απορίες στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία.

Το Τμήμα Φορολογίας, είναι αισιόδοξο για την ομαλή συμμόρφωση προς την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, τόσο λόγω της προετοιμασίας που έχει προαναφερθεί αλλά λόγω και του ότι η Δήλωση ΦΠΑ είναι πολύ απλή σε συνδυασμό με το ότι από το φορολογικό έτος 2010 έχει καταστεί υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρειών.

Πόσο δύσκολο πιστεύετε ότι θα είναι το εγχείρημα υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων μέσω του Taxisnet;

Διανύουμε μια εποχή που όλα οδεύουν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στη μείωση του διοικητικού κόστους και της γραφειοκρατίας.

Οι εξελίξεις αυτές καθιστούν όλο και πιο αναγκαία την κλίση προς την πλήρη ηλεκτρονική συμμόρφωση των φορολογουμένων στις συναλλαγές της με το Τμήμα Φορολογίας, είτε αυτό έχει να κάνει με υποβολή δήλωσης, είτε με πληρωμή φόρων, είτε με υποβολή ένστασης κτλ. Το εν λόγω εγχείρημα προϋποθέτει ηλεκτρονική υποδομή. Παρόλο που γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν αρκετές δυσκολίες με τα υφιστάμενα συστήματα, το Τμήμα προχωρά με γοργούς ρυθμούς στην υλοποίηση των εν λόγω στόχων. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι Το Τμήμα Φορολογίας προγραμματίζει την εφαρμογή Νέου Μηχανογραφικού Συστήματος, το οποίο θα δίνει αυξημένες μηχανογραφικές δυνατότητες στο Τμήμα και στις συναλλαγές του με τους φορολογούμενους.

Η εκπαίδευση των φορολογουμένων, η παροχή των απαραίτητων εργαλείων (μηχανογραφικών κυρίως) στο φορολογούμενο, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης είναι τα απαραίτητα συστατικά ώστε να κάνουν εφικτή τη νομοθετική ρύθμιση υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος αλλά και την ομαλή εφαρμογή της.

Τέλος, θεωρείτε αναγκαία την εκπαίδευση των φορολογουμένων που θα έχει ως αποτέλεσμα και την καλλιέργεια φορολογικής συνείδησης. Αν ναι, πως μπορεί να επιτευχθεί αυτό;

Κατά το στρατηγικό σχεδιασμό του Τμήματος, η αύξηση της εθελούσιας συμμόρφωσης αποτελεί ένα από τους στρατηγικούς στόχους. Απαραίτητη προϋπόθεση της επίτευξης αυξημένων επιπέδων εθελούσιας συμμόρφωσης είναι η καλλιέργεια της φορολογικής συνείδησης, κάτι το οποίο χρειάζεται πολλή και μεθοδική δουλειά.

Προς την κατεύθυνση αυτή, στη νέα οργανωτική δομή του Τμήματος έχει δημιουργηθεί η Μονάδα Εξυπηρέτησης και Εκπαίδευσης Φορολογουμένων, η οποία στο παρόν στάδιο εντοπίζει και καλύπτει αδυναμίες ενημέρωσης των φορολογουμένων. Κατά το τελευταίο έτος, έχουν εκδοθεί αρκετοί οδηγοί/ανακοινώσεις οι οποίοι καθοδηγούν τους φορολογούμενους στη συμπλήρωση της φορολογικής τους δήλωσης, στην εγγραφή στο Τμήμα, στη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Taxisnet κ.α.

Αναμφίβολα, υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν για την καλλιέργεια της φορολογικής συνείδησης, τα οποία το Τμήμα διερευνά και προγραμματίζει έτσι ώστε σταδιακά να επιτευχθούν.

 


Comments

comments

Tags: cyprus, economy, tax

Σχετικά με τον Συγγραφέα