Συνέχεια στην κερδοφόρα πορεία της Eurobank Κύπρου

Συνέχεια στην κερδοφόρα πορεία της Eurobank Κύπρου


 

Πολύ ικανοποιητική επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, η οποία ανήλθε στα 38.1 εκ. ευρώ μετά από φόρους σημείωσε η Eurobank Κύπρου για το 2016.

Κατέγραψε επίσης ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (Capital Adequacy Ratio) στο 30,0% και το δείκτη κοινών μετοχών (CET1) στο 28,3%., ισχυρή πλεονάζουσα ρευστότητα, με τις καταθέσεις να φτάνουν στα 3.908 εκ. ευρώ και το δείκτη δανείων προς καταθέσεις (εξαιρουμένων των δανείων που εξασφαλίζονται με καταθέσεις) να ανέρχεται στο 25%, πολύ καλή ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου, με τον  δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPE ratio στη βάση των νέων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ΕΑΤ) να παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός, στο 6,9%, και αποτελεσματική διαχείριση του κόστους λειτουργίας, με τον δείκτη Κόστους προς Έσοδα στο 29%.

Όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση της τράπεζας τα επαναλαμβανόμενα θετικά αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η Eurobank Κύπρου συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με σταθερά βήματα, έχοντας ως βάση το πελατοκεντρικό μοντέλο λειτουργίας της και την ορθολογιστική διαχείριση των κινδύνων. Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας την έχει βοηθήσει να εδραιώσει την ηγετική της παρουσία στην Κύπρο στους τομείς του Wealth Management, Corporate and Investment Banking, International Business Banking  και Capital Markets

Το 2016 αποτέλεσε μια θετική για την οικονομία χρονιά για την Κύπρο. Η  επιτυχής έξοδος από το τριετές Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, συνοδεύτηκε και με τη σταδιακή αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Με την ανάπτυξη, το 2016, να αγγίζει το 3%, η κυπριακή οικονομία συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στις οικονομίες με τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη.

Παράλληλα, υπάρχει διαρκής βελτίωση στους δείκτες οικονομικής δραστηριότητας, επιβεβαιώνοντας την αισιοδοξία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για το μέλλον. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στην ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης, τις επενδύσεις και τον τουρισμό, όπου το 2016 ήταν η καλύτερη τουριστική χρονιά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας από πλευράς  αριθμού αφίξεων. Όμως, παρά τα πιο πάνω θετικά στοιχεία, επιβάλλεται η συνέχιση και η ταχεία προώθηση περαιτέρω μεταρρυθμίσεων που θα εδραιώσουν την χώρα μας ως ένα ανταγωνιστικό και παράλληλα ελκυστικό κέντρο παροχής υπηρεσιών, θα έπρεπε να ήταν πολύ μεγαλύτερη. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να συστρατευθούν και να θέσουν την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επενδυτική βαθμίδα (investment grade) μέσα στο 2017 σαν ένας κορυφαίο στρατηγικό στόχο. Μια τέτοιου είδους αναβάθμιση θα έχει πολλαπλά οφέλη σε όλους τους τομείς της οικονομίας μας και θα καταστήσει την Κύπρο ακόμα πιο ελκυστικό προορισμό, σαν κέντρο παροχής υπηρεσιών.

Στον χρηματοοικονομικό τομέα, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που πηγάζουν από το ύψος και τις δυσκολίες διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, συνεχίστηκε η σταθεροποίηση και ανάκαμψη του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, ενώ οι καταθέσεις των Κυπρίων στις τράπεζες αυξήθηκαν σε ετήσια βάση για πρώτη φορά μετά το 2013, γεγονός που αποδεικνύει την επιστροφή της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα. Η σταδιακή βελτίωση του οικονομικού κλίματος και οι θετικές προοπτικές όπως αυτές διαμορφώνονται για το 2017, δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε να αντιμετωπίζουμε το μέλλον της χώρας με ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Η Eurobank Cyprus Ltd είναι κυπριακή εταιρεία που ιδρύθηκε το 2007, λειτουργεί αυτόνομα και διέπεται από όλους τους νόμους και κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

31.12.2016

12 μήνες

€’εκ.

31.12.2015

12 μήνες

€’εκ.

Σύνολο Δανείων

1.817

1.897

Σύνολο Καταθέσεων

3.908

3.241

Κεφάλαια και άλλα Αποθεματικά

449

404

Κέρδη προ φόρων

49.7

50.2

Κέρδη μετά φόρων

38.1

39.1


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα