Συνεχίζεται η αναγνώριση για τον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας!

Συνεχίζεται η αναγνώριση για τον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας!


Η Ελληνική Τράπεζα συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή του Δείκτη Αξιοπιστίας μεταξύ 10 Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο με βάση τη βαθμολογία που έλαβε σε έρευνα της RAI CONSULTANTS που διεξήχθη ανάμεσα σε 500 καταναλωτές (δημοσίευμα “Stockwatch” 21/02/2014, και αφορούσε δέκα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

http://www.stockwatch.com.cy/nqcontent.cfm?a_name=news_view&ann_id=192668)

Η Ελληνική Τράπεζα, έχοντας ανοδικό δείκτη αξιοπιστίας, έλαβε την ψηλότερη βαθμολογία και διατηρείται σταθερά στην πρώτη θέση μεταξύ των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Επιπρόσθετα με το πιο πάνω, σε πολύ πρόσφατες έρευνες, τόσο η Ελληνική Τράπεζα όσο και οι θυγατρικές της Εταιρείες, Παγκυπριακή Ασφαλιστική και Hellenic Alico Life έχουν λάβει ξανά τις πρώτες θέσεις:

Συγκεκριμένα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – 1η ΣΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

*      1η σε αξιοπιστία μεταξύ των Εμπορικών Τραπεζών σε έρευνα μεταξύ καταναλωτών

*      1η σε αξιοπιστία μεταξύ των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών σε έρευνα μεταξύ επιχειρήσεων

 http://www.stockwatch.com.cy/nqcontent.cfm?a_name=news_view&ann_id=177426

HellenicAlicoLife – Έρευνα Αξιοπιστίας Ασφαλιστικών Εταιρειών Ζωής:

*      1η σε αξιοπιστία μεταξύ των Ασφαλιστικών Εταιρειών Ζωής συνδεδεμένων με τραπεζικό οργανισμό

*      2η σε αξιοπιστία μεταξύ όλων των Ασφαλιστικών Εταιρειών Ζωής

http://www.stockwatch.com.cy/nqcontent.cfm?a_name=news_view&ann_id=185656

Παγκυπριακή Ασφαλιστική – 1η σε αξιοπιστία μεταξύ των Ασφαλιστικών Εταιρειών του Γενικού Κλάδου:

http://www.stockwatch.com.cy/nqcontent.cfm?a_name=news_view&ann_id=176010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – 1η ΣΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

 *      1η σε αξιοπιστία μεταξύ των τραπεζών που περιλήφθηκαν στην έρευνα

http://www.stockwatch.com.cy/nqcontent.cfm?a_name=news_view&ann_id=187943

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα η έρευνα αφορούσε δύο ερωτήσεις για κάθε οργανισμό: πόσο αξιόπιστος είναι και κατά πόσο θα συστηνόταν σε τρίτους

 


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα